Európai Bizottság > EIH > Szülői felelősség > Skócia

Utolsó frissítés: 31-01-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Szülői felelősség - Skócia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei? 1.
2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget? 2.
3. Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy? 3.
4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról? 4.
5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a megállapodásuk jogilag kötelező érvényű legyen? 5.
6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére? 6.
7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban? 7.
8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben? 8.
9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet? 9.
10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérvényhez? 10.
11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás? 11.
12. Igényelhető-e jogsegély az eljárás költségeinek fedezésére? 12.
13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés ellen? 13.
14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz vagy egy adott hatósághoz kell folyamodni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Melyik bírósághoz kell fordulni, és milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 14.
15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést Skóciában akar elismertetni vagy végrehajtatni? 15.
16. Melyik bírósághoz kell fordulni, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés elismerése ellen kíván tiltakozni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 16.
17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Skóciában élnek, illetve más az állampolgárságuk? 17.

 

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei?

Skóciában a „szülői jogok és kötelességek” kifejezés a szülő (vagy valamely más személy) gyermekkel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit jelenti.

A szülői felelősséggel rendelkező személy jogát a gyermek érdekeit szem előtt tartva, a megvalósíthatóság határain belül köteles gyakorolni. A szülői felelősséggel járó kötelességek az alábbiak:

 • a gyermek egészségének, fejlődésének és jólétének védelme és elősegítése
 • a gyermek fejlődésének megfelelő tanács és útmutatás nyújtása
 • rendszeres személyes és közvetlen kapcsolat a gyermekkel, amennyiben a felelősség birtokosa nem él közös háztartásban a gyermekkel
 • a gyermek jogi képviseletének ellátása.

A gyermekkel kapcsolatban szülői jogokkal rendelkező személynek általában joga van:

 • a gyermekkel együtt élni, vagy a gyermek lakhatását más módon szabályozni
 • a gyermek nevelését fejlődési stádiumának megfelelő módon ellenőrizni vagy irányítani
 • a gyermekkel személyes és közvetlen, rendszeres kapcsolatot fenntartani, amennyiben a gyermek nem lakik közös háztartásban a kérdéses személlyel
 • a gyermek jogi képviseletét ellátni.

2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget?

A gyermek anyja automatikusan rendelkezik szülői felelősséggel. A gyermek apja csak akkor kap automatikusan szülői felelősséget, ha a gyermek fogantatásakor vagy azt követően házasságban élt a gyermek anyjával. A szülői felelősséggel nem rendelkező apa szülői felelősséget kaphat, ha feleségül veszi a gyermek anyját, ha a szülői felelősségről kötött megállapodást ír alá és azt bejelenti (lásd az 5. kérdést), illetve bírósági úton. A gyermek iránt érdeklődéssel viseltető bármely személy folyamodhat bírósághoz a szülői felelősség elnyeréséért.

back

Lap tetejeLap teteje

3. Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy?

Igen – ha a szülő vagy szülők nem tudják szülői felelősségüket gyakorolni gyermekeik felett, a bíróság másik személyt nevezhet ki helyettük. Általában a szülőknek a gyermek érdekeinek figyelembevételével kell gyakorolniuk a szülői felelősséget, adott esetben a gyermek 18 éves koráig. Ha azonban a szülő nem hajlandó szülői felelősségét gyakorolni, bármely érdekelt fél kérheti a bíróságtól annak visszavonását.

A skóciai 1995. évi gyermektörvény egyértelműen kimondja, hogy a szülői felelősséget csak a megvalósíthatóság keretein belül kell gyakorolni. Ha például a gyermekkel nem közös háztartásban élő szülő külföldön tartózkodik, kapcsolata a gyermekkel szűkebb keretek között mozog, mint a gyermekhez közel élő szülőé.

4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról?

Amennyiben a bíróság nem rendelkezik másként, az anyával házasságban élt apák megtartják a házasság alatti szülői felelősségüket. A szülők megegyezhetnek egymás között bizonyos kérdésekben, mint például a gyermek lakhatása. Amennyiben nem tudnak megállapodásra jutni, bármelyik szülő a bírósághoz fordulhat, és kérheti a kérdéses ügyek szabályozását határozat formájában. A bíróság általában a skóciai 1995. évi gyermektörvény szerint dönt.

back

Lap tetejeLap teteje

5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a megállapodásuk jogilag kötelező érvényű legyen?

A gyermek anyja és apja a skóciai 1995. évi gyermektörvény 4. § (1) bekezdése értelmében az apát szülői felelősséggel felruházó megállapodást írhat alá. A bíróság soha nem tagadhatja meg az anyától a szülői felelősséget. A tanúk által hitelesített megállapodás akkor lép érvénybe, amikor bejegyzik a Kollégiumi és Bírósági Nyilvántartásba. A Skóciai Központi Nyilvántartó Hivatal kis összegű díjat számít fel a bejegyzésért.

A megállapodást a skót kabinet által előírt formában kell megkötni. A megállapodás és a hozzá tartozó útmutató megtalálható a skót kormány honlapján English.

6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére?

Az elválni vagy különválni készülő párok családi mediációs szolgáltatást vehetnek igénybe, amely segítségükre lehet abban, hogy megállapodjanak a gyermekek láthatásával stb. kapcsolatos problémákat illetően. A Skót Családi Mediációs Szolgálat a skót kormány által támogatott önkéntes szervezet, amely országos szolgálati hálózatán keresztül biztosít mediációs szolgáltatásokat. A szolgáltatás ingyenesen vagy önkéntes adomány ellenében vehető igénybe. Az Akkreditált Mediátor Jogászok Országos Szövetsége szintén kínál családi mediációs szolgáltatásokat, amelyeknek költsége jogsegélyből fedezhető.

back

Lap tetejeLap teteje

7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban?

A skóciai bíróságok általában az alábbi kérdésekben dönthetnek:

 • szülői kötelességek
 • szülői jogok
 • kötelező ellenőrző intézkedések – bármely intézkedés, amelyre a bíróság meglátása szerint szükség van a gyermek jólétének védelme és előmozdítása érdekében
 • gyermekvédelmi határozatok – vészhelyzetben, a gyermeket fenyegető káros hatások kiküszöbölésére
 • gyámság
 • örökbefogadás
 • a gyermek vagyonának kezelése.

8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben?

A gyermekkel kapcsolatos döntésekbe a gyermeket illetően szülői felelősséggel rendelkező valamennyi személyt be kell vonni. Ha csak az egyik szülő rendelkezik szülői felelősséggel, a másik szülőt nem köteles bevonni a döntésekbe.

9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet?

Ha a gyermeket illetően mindkét szülő teljes körű szülői felelősséggel rendelkezik, akkor mindkét szülőnek joga van a gyermekkel közös háztartásban élni, illetve a gyermek lakhatását más módon szabályozni.

Az általános alapelv szerint lehetőleg mindkét szülő részt vesz a gyermekek nevelésében, feltéve, hogy ez megvalósítható, és a gyermekek érdekét szolgálja. Amennyiben a szülők nem tudnak megegyezni, a bíróság dönti el, hogy a gyermek mikor kivel lakjon. A bíróság dönthet úgy, hogy mindkét szülő javára lakhatási határozatot hoz, és megjelölheti, hogy a gyermek mikor melyik szülővel lakjon, illetve dönthet úgy is, hogy az egyik szülő javára lakhatási határozatot, a másik szülő javára pedig kapcsolattartási határozatot hoz.

back

Lap tetejeLap teteje

10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérvényhez?

 1. Szülői felelősséggel kapcsolatos kereset a Legfelsőbb Bíróságra, illetve a járásbíróságra nyújtható be. A kérelem lehet a rendes válókereset vagy a különválásra vonatkozó kereset része is.
 2. A kérelem beadója dönti el, hogy melyik bírósághoz fordul. Amennyiben nincs folyamatban válókereset vagy a különválásra vonatkozó kereslet, a szülői felelősségre vonatkozó határozatokkal kapcsolatos kérelmek tekintetében az illetékes bíróság a Legfelsőbb Bíróság. Ha a gyermek szokásos tartózkodási helye Skóciában van, az intézkedés mérlegelése a lakóhely szerint illetékes járásbíróság hatáskörébe tartozik. A Skót Igazságszolgáltatási Tanács honlapján English található térkép mutatja a bíróságok elhelyezkedését, illetve azok címét és elérhetőségét.
 3. A szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz indítvány, a járásbírósághoz pedig előkészítő irat formájában kell benyújtani. A válóperekhez hasonlóan minden bíróságnak megvannak a kérelmek formáját meghatározó saját szabályai. Lásd a válásról szóló oldal 11. szakaszának 6. pontját.

  Alakiságra vonatkozó követelmények és dokumentáció

 4. A kérelem benyújtásakor ebben az esetben is díjat kell fizetni a bíróságnak. A díjmentesség eseteit lásd a válásról szóló oldal 11. szakaszának 8. pontját.
 5. Mindkét kérelemtípus esetében mellékelni kell a gyermek pontos anyakönyvi kivonatát. A bíróság nem fogad el fénymásolatot, illetve a kivonat rövidített változatát.

11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás?

E kérelemtípusok esetében nincs egyszerűsített eljárás. Az eljárásokat a válásról szóló oldal 11. szakaszának 6. pontjában említett szabályok rögzítik, de szükség esetén ideiglenes határozat is kérhető.

12. Igényelhető-e jogsegély az eljárás költségeinek fedezésére?

A szülői felelősséggel kapcsolatban tanács és támogatás a törvény által előírt szokásos pénzügyi vizsgálatok függvényében áll rendelkezésre. Polgári jogsegély – a skóciai 1995. évi gyermektörvény II. részében tárgyalt bizonyos eljárások kivételével –, szintén rendelkezésre áll a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekhez, a pénzügyi jogosultság, méltányosság és valószínűsíthető ok törvény által előírt szokásos vizsgálata függvényében.

13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés ellen?

A járásbíróság által a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozat ellen a határozat keltétől számított 14 napon belül lehet fellebbezni. A Legfelsőbb Bíróság által ilyen ügyben hozott határozat ellen a határozat keltétől számított 21 napon belül lehet fellebbezni.

14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz vagy egy adott hatósághoz kell folyamodni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Melyik bírósághoz kell fordulni, és milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

Ha a kérelem skót bírósághoz kerül beadásra, és tárgya valamely Skóciában hozott határozat végrehajtása (Skóciában), akkor a kérdéses határozat kivonata szükséges a határozat végrehajtásához. A határozat végrehajtható bírósági végrehajtó igénybevételével, de érzékeny esetekben a bíróság úgy is dönthet, hogy mellőzi a végrehajtó közreműködését. Alternatív megoldásként ugyanazon per keretében eljárás indítható bírósági határozat betartásának elmulasztásáért. Bírósági határozat betartásának elmulasztása esetén eljárás indítható a bíróság megsértése miatt.

back

Lap tetejeLap teteje

15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést Skóciában akar elismertetni vagy végrehajtatni?

Ha a szülői felelősséggel kapcsolatos határozat a Brüsszel II. rendelet, azaz a Tanács 2000. május 29-i 1347/2000/EK rendelete hatálya alá esik, akkor e rendelet 14. cikke határozza meg az elismerés alapját.

 1. A valamelyik tagállamban hozott ítéletet általában más tagállamok is elismerik, nincs szükség külön eljárásra. Az elismerés megtagadásának lehetséges okait a rendelet 15. cikke rögzíti.
 2. Különösen nincs szükség külön eljárásra – a (3) bekezdés sérelme nélkül – a valamely tagállam állampolgárainak családi állapotát rögzítő nyilvántartási adatok módosításához a válással, a különválással vagy a házasság semmisség nyilvánításával kapcsolatos ítélet alapján, amellyel szemben az adott tagállam jogrendje értelmében további fellebbezésnek helye nincs.
 3. Az ítélet végrehajtására érvényes eljárásoknak megfelelően bármely érdekelt fél kérheti az ítélet elismerését vagy annak megtagadását.
 4. Ha az ítélet elismerése valamely tagállam bíróságán merül fel járulékos kérdésként, a szóban forgó bíróság dönthet ezzel kapcsolatban.

Végrehajtásra vonatkozó kérelem esetén a már meghozott ítélet bejegyeztethető a Legfelsőbb Bíróságnál végrehajtásra.

Ha a határozat nem esik a Brüsszel II. rendelet hatálya alá, az idevágó rendelkezések a gyermekek jogellenes elviteléről és elhelyezéséről szóló 1985. évi törvény II. részében, különösen annak 15. szakaszában találhatók. Ez a szakasz alapjában véve hatályosítja a gyermekelhelyezést illető határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Európai Egyezményt. A valamely szerződő államban hozott határozatot az Egyesült Királyságban mindenhol ugyanúgy elismerik, mintha a kérdéses területen illetékes valamely bíróság hozta volna. Amennyiben végrehajtásra van szükség, a határozatot be kell jegyeztetni a Legfelsőbb Bíróságnál.

back

Lap tetejeLap teteje

16. Melyik bírósághoz kell fordulni, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés elismerése ellen kíván tiltakozni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

Ha a határozat a Brüsszel II rendelet, azaz a Tanács 2000. május 29-i 1347/2000/EK rendelete hatálya alá esik, a választ lásd feljebb a 15. kérdésnél.

Ha a döntés nem esik a Brüsszel II. rendelet hatálya alá, a gyermekek jogellenes elviteléről és elhelyezéséről szóló 1985. évi törvény II. része, különösen annak 15. szakasza érvényes rá, amely hatályosítja a gyermekelhelyezést illető határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Európai Egyezményt. Ennek értelmében az Egyezmény 9. és 10. cikkében megjelölt indokok alapján az ügyben érdekelt bármely személy kérheti annak hivatalos kinyilvánítását, hogy a határozat az Egyesült Királyság egyik részében sem ismerhető el. Ebben az esetben az illetékes bíróság a Legfelsőbb Bíróság.

17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Skóciában élnek, illetve más az állampolgárságuk?

Ha skóciai bíróság az illetékes, általában a skót jogot alkalmazza. Amennyiben valamely adott kérdés tekintetében egy idevágó, a skót jogtól eltérő külföldi jogot vélik irányadónak, a kérdéses külföldi jogot bizonyítani kell. Adódhatnak szokatlan körülmények, amikor a felek egy adott esetben külföldi jogra hivatkoznak; ilyen körülmények fennállása esetében a skót bíróság ezt figyelembe veheti.

További információk

A Skóciában rendelkezésre álló jogsegéllyel kapcsolatos további információk olvashatók:

 • a Skót Jogsegélyszolgálat (SLAB) honlapján English
 • és a jelen weboldalon, a jogsegéllyel kapcsolatos tájékoztatókban.

Családjoggal kapcsolatos további információk a skót kormány honlapján English találhatók.

« Szülői felelősség - Általános információk | Egyesült királyság - Általános információk »

back

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 31-01-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság