Európai Bizottság > EIH > Szülői felelősség > Lettország

Utolsó frissítés: 11-01-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Szülői felelősség - Lettország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei? 1.
2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget? 2.
3. Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy? 3.
4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról? 4.
5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy megállapodásuk jogilag kötelező erejű legyen? 5.
6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére? 6.
7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban? 7.
8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben? 8.
9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet? 9.
10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérelemhez? 10.
11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás? 11.
12. Igényelhető-e jogsegély az eljárás költségeinek fedezésére? 12.
13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés ellen? 13.
14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz vagy egy adott hatósághoz kell fordulni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 14.
15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést a Lett Köztársaságban akar elismertetni vagy végrehajtatni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 15.
16. Melyik bírósághoz kell fordulni Lettországban, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés elismerése ellen kíván tiltakozni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 16.
17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Lettországban élnek, illetve más az állampolgárságuk? 17.

 

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei?

A gyermek nagykorúságának eléréséig szülői felelősség alatt áll (szülői felügyelet). A szülői felelősséget gyakorló személy köteles a gyermek és vagyona felügyeletét ellátni, valamint a gyermek személyes és vagyoni ügyeiben a gyermek nevében eljárni.

2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget?

A szülői felelősséget mindkét szülő közösen gyakorolja. Ha a szülők nem kötöttek házasságot, a felügyeletet vagy mindketten, vagy megállapodás alapján valamelyikük gyakorolhatja. Ha a szülői felügyeletet az egyik szülő gyakorolja, a másik szülőt láthatási jog illeti meg.

3. Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy?

Ha a szülők különösen rosszul gyakorolják szülői felügyeletüket, vagy nem látják el gyermeküket, és ez a körülmény veszélyeztetheti a gyermek testi, lelki vagy erkölcsi fejlődését, a bíróság megfoszthatja a szülőt (az egyiket vagy mindkettőt) a szülői felelősség gyakorlásának jogától, vagy figyelmeztetésben írhat elő jogcselekményeket tiltó kötelezettséget számukra.

Ha mindkét szülőt megfosztják a szülői felelősség gyakorlásának jogától, a bíróság kötelezi az árvasági bíróságot, hogy jelöljön ki gyámot a gyermek részére.

Lap tetejeLap teteje

4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról?

Ha a szülők elválnak vagy különválnak, a felügyeletet mindketten, vagy megállapodás alapján valamelyikük gyakorolja.

A szülők a gyermek fejlődésével kapcsolatos valamennyi kérdésben közösen hoznak döntést. Vita esetén a nézeteltérést az árvasági bíróság dönti el, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ha az árvasági bíróság nem hozhat döntést a szülők közti nézeteltérés ügyében, a szülőknek bírósághoz kell fordulniuk.

5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy megállapodásuk jogilag kötelező erejű legyen?

Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, és szabad akaratukból teljesítik azt, nem kell hatósági vagy bírósági jóváhagyást kérniük.

6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére?

Vita esetén a nézeteltérést az árvasági bíróság dönti el. Ha az árvasági bíróság nem hozhat döntést a szülők közti nézeteltérés ügyében, vagy az árvasági bíróság határozatát nem hajtják végre, a szülőknek a kerületi (városi) bírósághoz kell fordulniuk.

7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban?

Ha a szülők bírósághoz fordulnak, közös vagy egyedüli felügyeleti jogért folyamodnak. Ezen kívül szükség esetén a bíró dönt a tartással, a lakóhellyel stb. kapcsolatos kérdésekben. Az egyedüli felügyeleti joggal rendelkező szülő gyakorolja a szülői felelősséget a gyermek felett, amely magában foglalja a gyermek nevében történő eljárás jogát a gyermek személyes és vagyoni ügyeiben, valamint a gyermek lakóhelye meghatározásának jogát. Bármelyik szülő jogosult a másik szülőnél maradó gyermek láthatására.

Lap tetejeLap teteje

Mindegyik szülő köteles részt vállalni a másik szülőnél maradt gyermek eltartásában.

8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben?

Ha a bíróság a szülői felügyeletet az egyik szülőnek ítéli, ez a szülő jogosult dönteni a gyermekkel kapcsolatos összes kérdésben, a másik szülő azonban jogosult és köteles személyes kapcsolatot fenntartani és érintkezni a gyermekkel. Az a szülő, aki nem lakik együtt gyermekével, jogosult tájékoztatást kérni a gyermek fejlődéséről, egészségéről, érdeklődéséről és iskolai előmeneteléről.

9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet?

Ha a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet, mindkét szülő eljárhat gyermeke nevében a gyermek személyes és vagyoni ügyeiben. A szülők a gyermek fejlődésével kapcsolatos valamennyi kérdésben közösen hoznak döntést.

10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérelemhez?

A felperesnek az alperes lakóhelye szerinti kerületi (városi) bírósághoz kell fordulnia. A követelést megalapozó iratokat, valamint az árvasági bíróság e kérdésekben hozott következtetését csatolni kell a kérelemhez.

Lap tetejeLap teteje

11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás?

A polgári jogi bírósági eljárásokra a lett polgári perrendtartás szabályait kell alkalmazni.

Az ügyben részt vevő valamely személy kérelme vagy a bíróság döntése alapján a tárgyalásról vagy annak egy részéről a kiskorú érdekében a nyilvánosságot kizárhatják.

A lett bírósági szabályok értelmében a gyermek érdekét érintő ügyeket sürgősségi eljárás keretében kell tárgyalni.

12. Igényelhető-e jogsegély az eljárás költségeinek fedezésére?

Kérelem alapján a bíróság mentesítheti a személyt a bírósági költségek megfizetése alól, illetőleg mérsékelheti a költségek mértékét, vagy részletfizetést engedélyezhet.

13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés ellen?

Az ítélet ellen a regionális bíróságon (fellebbviteli bíróság), majd a Legfelsőbb Bíróságon (Semmítőszék) lehet fellebbezni.

14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz vagy egy adott hatósághoz kell fordulni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

A bírósági ítéletek és határozatok végrehajtására jogerőre emelkedésüket követően kerül sor.

A bírósági és más határozatokat bírósági végrehajtó hajtja végre.

Lap tetejeLap teteje

15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést a Lett Köztársaságban akar elismertetni vagy végrehajtatni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

A külföldi bíróságok határozatait és ítéleteit a lett bíróságok végrehajtják.

A külföldi bíróság határozatának elismerése és végrehajtása tárgyában benyújtott kérelem a végrehajtás helye szerinti kerületi (városi) bíróság hatáskörébe tartozik.

A bíróság megvizsgálja, hogy az elismerendő határozat jogalapja összhangban áll-e a lett joggal, és nem ellentétes-e a lettországi társadalmi és erkölcsi normákkal, majd határozatot hoz az elismerésről.

16. Melyik bírósághoz kell fordulni Lettországban, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés elismerése ellen kíván tiltakozni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

Az a személy, aki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés elismerése ellen kíván tiltakozni, az elismerésről határozatot hozó bíróságon jogosult az elismerést megfellebbezni.

17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Lettországban élnek, illetve más az állampolgárságuk?

Ha a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyet lett bíróság tárgyalhatja, azt a lett jog szerint tárgyalják, tekintet nélkül a felek állampolgárságára.

A külföldi államokban létrejött megállapodásokat és okiratokat a szövegezés helye szerinti államban érvényes szabályok alapján kell megítélni, és érvényesnek kell tekinteni azokat, kivéve, ha a bennük foglalt ügylet a közérdekkel vagy a lett joggal ellentétes.

További információk

http://www.tiesas.lv/eng latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Szülői felelősség - Általános információk | Lettország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 11-01-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság