Európai Bizottság > EIH > Szülői felelősség > Nemzetközi jog

Utolsó frissítés: 06-07-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Szülői felelősség - Nemzetközi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A gyermekek védelméről és a szülői felelősségről számos nemzetközi egyezmény rendelkezik

A gyermekek védelme fontos kérdés, és ezzel számos nemzetközi egyezmény foglalkozik. Bár az egyezmények alkalmazási köre eltér, valamennyinek a tárgya a gyermekek jóllétének nemzetközi szintű előmozdítása.

Az ENSZ

 • Az 1989. évi egyezmény English - français - español a gyermekek jogairól

Ez az egyezmény megerősíti, hogy minden gyermek egyenlő, és élvezheti a túléléshez, a fejlődéshez, a részvételhez és a védelemhez fűződő jogokat. Megállapítja azt az elvet, hogy a gyermekekkel kapcsolatos valamennyi intézkedés során az elsődleges szempont a gyermek alapvető érdeke. Az egyezményt minden tagállam ratifikálta.

Az Európa Tanács

 • Az 1950. évi európai egyezmény Deutsch - English - français - italiano az emberi jogokról

Ez az egyezmény az alapvető jogokat és szabadságokat védi, és létrehozza ezek tiszteletben tartásának biztosítása céljából az Emberi Jogok Európai Bíróságát. Számos rendelkezése kapcsolatos a családdal és a gyermekekkel, mint például a családi élet tiszteletben tartásához fűződő jog (8. cikk). Az egyezményt minden tagállam ratifikálta.

Lap tetejeLap teteje

 • Az 1967. évi európai egyezmény Deutsch - English - français - English a gyermekek örökbefogadásáról

Az egyezmény célja a tagállami jogszabályok harmonizálása és a kollízió elkerülése olyan esetekben, amikor az örökbefogadás a gyermek egyik tagállamból egy másikba történő kerülésével jár. Az egyezmény örökbefogadás feltételeivel és jogkövetkezményeivel foglalkozik. Az egyezményt Dánia, Görögország, Írország, Németország, Olaszország, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság ratifikálta.

 • Az 1975. évi európai egyezmény Deutsch - English - français - italiano a házasságon kívül született gyermekek jogi helyzetéről

Ez az egyezmény a házasságon kívül született gyermekek jogi helyzetét a házasságból született gyermekek jogi helyzetéhez hasonlóvá kívánja tenni. Az egyezményt  Ausztria, Dánia, Görögország, Írország, Luxemburg, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság ratifikálta.

Lap tetejeLap teteje

 • Az 1980. évi európai egyezmény Deutsch - English - français - italiano a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek felügyeletének helyreállításáról

Ez az egyezmény preambulumában elismeri, hogy a gyermek jóléte elsődleges fontosságú a felügyeletre vonatkozó határozat meghozatalakor. Célja, hogy az eltérő európai államokban élő szülők közötti, a gyermek felügyeletével kapcsolatos viták miatti nehézségeket orvosolja. Valamennyi tagállam ratifikálta.

 • Az 1996. évi európai egyezmény Deutsch - English - français - italiano a gyermekek jogainak gyakorlásáról

Az egyezmény célja a gyermek alapvető érdekeinek védelme. Számos eljárási intézkedésről rendelkezik a gyermekek jogainak tiszteletben tartására vonatkozóan.

Görögország és Németország ratifikálta.

Lap tetejeLap teteje

 • A gyermekekkel való kapcsolattartásról szóló új egyezmény Deutsch - English - français - italiano

Az egyezmény célja a kapcsolattartásra vonatkozó végzésekre alkalmazandó általános elvek meghatározása, továbbá az ilyen kapcsolattartás és a kapcsolattartási időszak végén a gyermek azonnali visszavitele megfelelő végrehajtásának biztosításához szükséges megfelelő biztosítékok és garanciák megállapítása. Az egyezmény még nem lépett hatályba.

A Hágai Konferencia

A Hágai Konferencia számos egyezményt fogadott el a gyermekek védelme terén. A legutóbbi egyezmények közül a következők a legfontosabbak:

 • Az 1993. évi egyezmény English - français országok közötti örökbefogadás tekintetében a gyermekek védelméről és az együttműködésről

Az egyezmény célja az örökbe fogadott gyermekek védelme saját országukban, lehetőség szerint az említett országban biztosítva számukra otthont. Az egyes tagállamok hatóságai közötti együttműködésről rendelkezik. Az egyezményt  Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Spanyolország és Svédország ratifikálta.

 • Az 1980. évi egyezmény English - français a gyermekek jogellenes elvitelének polgári jogi vonatkozásairól

Az egyezmény célja a gyermekeknek a nemzetközi határokon átnyúló jogellenes elvitel és visszatartás hátrányos következményeivel szemben történő védelme olyan eljárásról történő rendelkezés útján, amely a központi hatóságok együttműködési rendszere révén biztosítja azonnali visszatérésüket. Valamennyi tagállam ratifikálta.

Lap tetejeLap teteje

 • Az 1996. évi egyezmény English - français a szülői felelősség, illetve a gyermekek védelmét szolgáló intézkedések tekintetében a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az elismerésről, a végrehajtásról és az együttműködésről

Ez az egyezmény megállapítja a szülői felelősségre és a gyermekek védelmére szolgáló intézkedésekre vonatkozó joghatóság, alkalmazandó jog, elismerés és együttműködés szabályait. A joghatóság elvileg a gyermek szokásos lakóhelye szerinti szerződő államé. A központi hatóságok közötti együttműködés tekintetében mechanizmust állapítanak meg. Az egyezmény még nem lépett hatályba.

Hivatkozott dokumentumok

 • Egyezmény English - français - español a gyermekek jogairól (ENSZ)
 • Egyezmény Deutsch - English - français - italiano az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről (Európa Tanács)
 • Európai egyezmény Deutsch - English - français - italiano a gyermekek örökbefogadásáról (Európa Tanács)
 • Európai egyezmény Deutsch - English - français - italiano a házasságon kívül született gyermekek jogi helyzetéről (Európa Tanács)
 • Európai egyezmény Deutsch - English - français - italiano a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek felügyeletének helyreállításáról (Európa Tanács)
 • Európai egyezmény Deutsch - English - français - italiano a gyermekek jogainak gyakorlásáról (Európa Tanács)
 • Egyezmény Deutsch - English - français - italiano a gyermekekkel való kapcsolattartásról (Európa Tanács)
 • Egyezmény English - français országok közötti örökbefogadás tekintetében a gyermekek védelméről és az együttműködésről (Hágai Konferencia)
 • Egyezmény English - français a gyermekek jogellenes elvitelének polgári jogi vonatkozásairól (Hágai Konferencia)
 • Egyezmény English - français a szülői felelősség, illetve a gyermekek védelmét szolgáló intézkedések tekintetében a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az elismerésről, a végrehajtásról és az együttműködésről (Hágai Konferencia)

« Szülői felelősség - Általános információk | Nemzetközi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 06-07-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság