Euroopan komissio > EOV > Lapsen huolto

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Lapsen huolto - Yleistä

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Lasten huolenpito

Kaikki lapset tarvitsevat huolenpitoa ja hoitoa. Useimmissa tapauksissa tämä on lasten vanhempien vastuulla. Kaikkia lapsen hoitoon liittyviä velvollisuuksia ja oikeuksia kuvataan käsitteellä lapsen huolto.

Lapsen huolto käsitteenä sisältää lapsesta itsestään ja tämän omaisuudesta huolehtimiseen liittyvät velvollisuudet ja oikeudet. Niitä ovat esimerkiksi velvollisuus huolehtia suojan, ruoan ja vaatteiden tarjoamisesta lapselle sekä vastuu lapsen kasvatuksesta. Velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtiminen lapsen mahdollisesta omaisuudesta ja oikeuksiin toimiminen lapsen laillisena edustajana.

Lapsen huoltajia ovat useimmiten lapsen vanhemmat. Jos vanhemmat ovat kuitenkin kuolleet tai eivät enää kykene huolehtimaan lapsestaan tai ovat menettäneet oikeuden siihen, lasta edustamaan voidaan nimittää muu huoltaja. Tämä voi olla sukulainen, muu henkilö tai laitos.

Lain mukaan vanhemmat vastaavat tavallisesti lasten huollosta yhteisesti niin kauan, kun he asuvat yhdessä. Jos vanhemmat kuitenkin ottavat avioeron tai muuttavat erilleen, heidän on päätettävä siitä, miten velvollisuus hoidetaan jatkossa. Vanhemmat voivat päättää, että lapsi asuu kummankin vanhemman luona vuorotellen tai vain toisen vanhemman luona. Jälkimmäisessä tapauksessa toisella vanhemmista on tavallisesti oikeus tavata lasta tiettyinä aikoina. Vanhemmat voivat päättää näistä asioista sopimalla niistä yhdessä tai jättämällä ne tuomioistuimen päätettäväksi.

Jos asia viedään tuomioistuimeen, se päättää, kummalle vanhemmista lapsen huoltajuus kuuluu. Lapsen huoltaja päättää muun muassa lapsen asuinpaikan. Tuomioistuin voi päättää, että kummatkin vanhemmat ovat lapsen huoltajia (yhteishuoltajuus) tai että vain toinen vanhemmista on huoltaja (yksinhuoltajuus). Jos yhdelle vanhemmista myönnetään yksinhuoltajuus, toinen saa usein oikeuden tavata lasta tiettyinä aikoina (tapaamisoikeus tai vierailuoikeus).

Huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevat säännökset vaihtelevat eri jäsenvaltioissa. Tietoja kansallisesta lainsäädännöstä saa napsauttamalla kyseisen jäsenvaltion lippua.

Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen, että lapsen huoltoa koskeva tuomio tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa. Tätä koskevat säännöt on vahvistettu 1. maaliskuuta 2001 voimaan tulleessa neuvoston asetuksessa. Komissio on myös tehnyt 3. toukokuuta 2002 ehdotuksen lapsen huoltoa koskevaksi asetukseksi. Tietoja tästä saa napsauttamalla kuvaketta "Yhteisön lainsäädäntö".

Lapsen huollosta on tehty useita kansainvälisiä yleissopimuksia.

Tietoa tästä aiheesta saa napsauttamalla kuvaketta "Kansainvälinen lainsäädäntö".


Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta