Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Omsorg for børn

Der skal passes godt på og drages omsorg for alle børn. I de fleste tilfælde er børnenes forældre ansvarlige for dette. Derfor bruges udtrykket "forældremyndighed" for at beskrive pligter og rettigheder i forbindelse med børneomsorg.

Begrebet "forældremyndighed" dækker over pligter og rettigheder i forbindelse med omsorgen for et barns person og ejendom. Dette indebærer et ansvar til at sikre barnet husly, mad og tøj samt ansvar for barnets opdragelse. Det indebærer ansvaret for i givet fald at passe på barnets ejendom. Det indebærer også en ret til at repræsentere barnet juridisk.

De personer, der har forældremyndighed over et barn, kan betegnes "indehavere af forældremyndigheden". I de fleste tilfælde har barnets forældre forældremyndigheden. Hvis forældrene er døde eller ikke mere er i stand til eller har tilladelse til at tage sig af deres barn, kan der udpeges en værge til at repræsentere barnet. Værgen kan være et familiemedlem, en tredjemand eller en institution.

Så længe forældrene lever sammen, udøver de sædvanligvis forældremyndigheden over deres børn i fællesskab i overensstemmelse med loven. Hvis forældrene imidlertid bliver skilt eller flytter fra hinanden, skal de beslutte, hvordan forældremyndigheden skal udøves fremover. Forældrene kan beslutte, at barnet lever skiftevis med den ene og den anden eller kun med den ene. I sidstnævnte tilfælde har den anden forælder normalt ret til at se barnet på visse tidspunkter. Forældrene kan træffe disse beslutninger ved en frivillig aftale eller ved at gå til retten.

Når spørgsmålet indbringes for retten, afgør retten hvilken forælder, der skal have ret til at bestemme, hvor barnet skal bo. Denne bestemmer så bl.a., hvor barnet skal bo. Retten kan give begge forældre (fælles forældremyndighed) eller kun den ene af forældrene (eneforældremyndighed) ret til at bestemme, hvor barnet skal bo. Når en forælder får tildelt forældremyndigheden alene, får den anden ofte ret til at se barnet på bestemte tidspunkter (samværsret eller besøgsret).

Reglerne om forældremyndighed og samværsret er forskellige i de forskellige medlemsstater. Klik på den enkelte medlemsstats flag for at få oplysninger om landets lovgivning på området.

I visse tilfælde kan der være behov for at få en retsafgørelse om forældremyndighed anerkendt og fuldbyrdet i en anden medlemsstat. Reglerne på området er siden den 1. marts 2001 fastlagt i en rådsforordning. Kommissionen har også forelagt et forslag den 3. maj 2002 om forældremyndighed. Klik på ikonen "Fællesskabsret" for at få nærmere oplysninger herom.

Der findes også en række internationale konventioner om forældremyndighed.
Klik på ikonen "International ret" for at få nærmere oplysninger herom.


TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige