Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Zviedrija

Pēdējo reizi atjaunots: 05-09-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Zviedrija

Ievads

Zviedrijā ir divi paralēli tiesu veidi – vispārējās tiesas, kuras izskata krimināllietas un civillietas, un vispārējās administratīvās tiesas, kuras izskata administratīvās lietas. Pastāv trīs līmeņu vispārējās tiesas – apgabaltiesas (tingsrätt), apelācijas tiesas (hovrätt) un Augstākā tiesa (Högsta domstolen). Pastāv arī trīs līmeņu administratīvās tiesas – apgabaltiesas (länsrätt), administratīvās apelācijas tiesas (kammarrätt) un Augstākā administratīvā tiesa (Regeringsrätten).

Sistēmas shēma PDF File (PDF File 75 KB)

Informācija

Vispārējās tiesas

Apgabaltiesa ir pirmās instances tiesa. Visā Zviedrijas teritorijā ir izvietotas 72 apgabaltiesas. Tās ir dažādas pēc lieluma, sākot no dažiem simtiem darbinieku līdz apmēram desmit darbiniekiem.

Nākamā instance ir apelācijas tiesa. Tādu pavisam ir sešas. Vispārīgi runājot, pusei ir tiesības pārsūdzēt apgabaltiesas lēmumu apelācijas tiesā.

Augstākā tiesa ir augstākā instance. Tā ir izveidota no vismaz 16 tiesām. Augstākās tiesas galvenais uzdevums ir pārskatīt spriedumus, kuri var būt nozīmīgi likumu izstrādei, t.i., veidojot precedentu. Lai spriedumu pilnībā pārskatītu, Augstākajai tiesai ir jāizdod īpaša atļauja. Veicot šo vēlreizējo izskatīšanu, tiesa izlems, vai spriedumā ir kādas problēmas, kas var būt noderīgas precedenta radīšanai. Ja atļauja ir dota, spriedumu parasti pārskata piecas tiesas.

Vispārējās administratīvās tiesas

Apgabaltiesa ir pirmās instances tiesa. Katrā apgabalā (län) ir vismaz viena apgabaltiesa.

Administratīvā apelācijas tiesa ir otrās instances tiesa. Ir četras šādas tiesas. Attiecībā uz lielāko daļu spriedumu veidu administratīvajai apelācijas tiesai ir nepieciešama atļauja, lai veiktu pilnīgu to vēlreizēju izskatīšanu.

Augstākā administratīvā tiesa ir augstākā instance. Tā ir izveidota no vismaz 17 tiesām. Tās galvenais uzdevums, līdzīgi kā Augstākajai tiesai, ir radīt precedentu. Vairumā gadījumu ir nepieciešama atļauja. Ja atļauja ir dota, lietu parasti pārskata piecas tiesas.

Speciālās tiesas

Speciālās tiesas izskata strīdus dažādās specifiskās nozarēs, kurās ir nepieciešamas īpašas zināšanas. Kā piemērus var minēt Darba strīdu tiesu (Arbetsdomstolen), kura izskata strīdus, kas saistīti ar darba tiesībām, un Tirdzniecības strīdu tiesu (Marknadsdomstolen), kura atbild par lietām, kas attiecas uz nelikumīgu mārketingu un konkurenci.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Saīsinātā tiesvedība

Ne visus strīdus par īpašumtiesībām ir nepieciešams izskatīt tiesā, dažos gadījumos tos var atrisināt, iesniedzot prokuratūrā iesniegumu par izpildraksta izdošanu par parādu samaksu vai par palīdzības sniegšanu. Ja atbildētāja puse neapstrīd iesniegumu, prokuratūra var izdot lēmumu par labu iesnieguma iesniedzējam. Šādam lēmumam ir tāds pats spēks kā tiesas spriedumam. Turklāt, ja atbildētāja puse neapstrīd iesniegumu, iesnieguma iesniedzējs var pieprasīt, lai lieta tiku nodota apgabaltiesai sprieduma pasludināšanai. Informācija par saīsināto tiesvedību un iesnieguma veidlapas ir atrodamas tīmekļa vietnē www.rsv.se/kronofogden svenska.

Patērētāju strīdi

Patērētāju strīdos, t.i., strīdos starp tirgotāju un patērētāju par kādu produktu vai pakalpojumu, ko patērētājs ir iegādājies savām vajadzībām, patērētājs var iegūt palīdzību no patērētāju konsultanta. Tādus var atrast lielākajā daļā pašvaldību. Patērētājs, kurš neiegūst kompensāciju pēc sūdzēšanās par kādu produktu vai pakalpojumu, var nodot lietu Galvenajā sūdzību pārvaldē (Allmänna reklamationsnämnden, vai ARN). Šīs institūcijas lēmums ir ieteikuma formā pusēm atrisināt strīdu noteiktā veidā. Ja tirgotājs nepilda pārvaldes lēmumu, patērētājs var sniegt lietu tiesā. Papildu informācija par pārvaldes darbību un iesnieguma veidlapas ir atrodamas tīmekļa vietnē www.arn.se Deutsch - English - español - français - suomi - svenska.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Saites

 • Justitiedepartementet (Tieslietu departaments) English - svenska
 • Domstolsverket (Nacionālā tiesu pārvalde) English - svenska
 • Riksskatteverket (Nacionālā nodokļu pārvalde) svenska
 • Konsumentverket (Zviedrijas Patērētāju tiesību aizsardzības aģentūra) English - français - svenska
 • Allmänna reklamationsnämnden (Galvenā sūdzību pārvalde) Deutsch - English - español - français - suomi - svenska

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Zviedrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 05-09-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste