Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Svédország

Utolsó frissítés: 05-09-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - Svédország

Bevezetés

Svédországban párhuzamosan kétféle bíróság létezik – az általános hatáskörű bíróságok, amelyek büntető és polgári ügyekkel foglalkoznak, és az általános közigazgatási bíróságok, amelyek a közigazgatási ügyeket intézik. Az általános hatáskörű bíróságoknak három szintje van – a kerületi bíróságok (tingsrätt), a fellebbviteli bíróságok (hovrätt) és a Legfelsőbb Bíróság (Högsta domstolen). Ugyancsak három szinten működnek a közigazgatási bíróságok – a megyei bíróságok (länsrätt), a közigazgatási fellebbviteli bíróságok (kammarrätt) és a Közigazgatási Legfelsőbb Bíróság (Regeringsrätten).

Szervezeti ábra PDF File (PDF File 50 KB)

Információk

Általános hatáskörű bíróságok

Elsőfokú bíróságként a kerületi bíróság jár el. Svédország-szerte 72 kerületi bíróság működik. Méretben változóak, alkalmazottainak száma a tíztől néhány százig terjed.

A következő fokozat a fellebbviteli bíróság. Ebből hat működik. Általánosságban szólva a felek szabadon megtámadhatják a kerületi bíróság határozatát a fellebbviteli bíróság előtt.

A legmagasabb fokozat a Legfelsőbb Bíróság. Ezt legalább 16 bíró alkotja. A Legfelsőbb Bíróság fő feladata a jogfejlődés szempontjából jelentős, azaz precedenst alkotó ítéletek felülvizsgálata. Az ítélet teljes körű felülvizsgálata érdekében a Legfelsőbb Bíróságnak külön engedélyt kell adnia. A felülvizsgálat elvégzésekor a bíróság dönt arról, hogy tartalmaz-e az ítélet olyan kérdéseket, amelyek hasznosak lehetnek a precedensalkotás szempontjából. Amennyiben az engedélyt megadják, az ítéletet rendszerint 5 bíró vizsgálja felül.

Általános közigazgatási bíróságok

Elsőfokú bíróságként a megyei bíróság jár el. Minden megyében legalább egy megyei bíróság működik (län).

Másodfokú bíróságként a közigazgatási fellebbviteli bíróság jár el. Négy ilyen bíróság létezik. Az ítéletek legtöbb fajtája tekintetében a teljes felülvizsgálathoz a közigazgatási fellebbviteli bíróság engedélyére van szükség.

A legmagasabb fokozat a Közigazgatási Legfelsőbb Bíróság. Ezt legalább 17 bíró alkotja. A Legfelsőbb Bírósághoz hasonlóan fő feladata a precedensalkotás. A legtöbb esetben ehhez engedélyre van szükség. Amennyiben az engedélyt megadják, az ügyet rendszerint öt bíró vizsgálja felül.

Lap tetejeLap teteje

Különös hatáskörű bíróságok

A különös hatáskörű bíróságok intézik a jogvitákat a sajátos ismereteket igénylő, különleges területeken. Erre példa a Munkaügyi Bíróság (Arbetsdomstolen), amely a munkajogi jogvitákat bírálja el, és a Piaci Bíróság (Marknadsdomstolen), amely a jogellenes forgalomba hozatallal és versennyel kapcsolatos ügyek intézéséért felelős.

Gyorsított eljárások

Az ingatlanokkal kapcsolatban nem minden jogvitát kell bíróságnak eldöntenie, néhány esetben ezek elintézhetők az állami büntetőeljárási hatóságokhoz benyújtott, tartozás megfizetése vagy közreműködés iránt benyújtott kérelmet követően. Ha az ellenérdekű fél nem vitatja a kérelmet, az állami büntetőeljárási hatóságok kibocsáthatják a kérelmező javára szóló döntést. Az ilyen döntés hatálya megegyezik a bírósági ítélet hatályával. Ha azonban az ellenérdekű fél vitatja a kérelmet, a kérelmező kérheti, hogy az ügyet ítélethozatal céljából utalják a kerületi bíróság elé. A gyorsított eljárásokról információk és a kérelemhez szükséges formanyomtatványok megtalálhatók a www.rsv.se/kronofogden svenska internetes oldalon.

Fogyasztói jogviták

Fogyasztói – azaz a kereskedő és fogyasztó között a fogyasztó által saját használatra megvásárolt termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó – jogvitákban a fogyasztó segítséget kaphat a fogyasztói tanácsadótól. Ezek a legtöbb helyi önkormányzatnál megtalálhatók. A termék vagy szolgáltatás vonatkozásában panasszal élő, de jóvátételt nem nyerő fogyasztó az ügyet az Általános Igények Igazgatósága (Allmänna reklamationsnämnden, vagy ARN) elé terjesztheti. Ennek határozata a felekhez intézett és a jogvita egy meghatározott módon történő rendezésére vonatkozó ajánlás. Ha a kereskedő nem tesz eleget az Igazgatóság határozatának, a fogyasztó az ügyet bíróság elé viheti. Az Igazgatóság tevékenységéről további információk és a kérelemhez szükséges formanyomtatványok megtalálhatók a www.arn.se Deutsch - English - español - français - suomi - svenska internetes oldalon.

Lap tetejeLap teteje

Linkek

 • Justitiedepartementet (Igazságügyi Minisztérium) English - svenska
 • Domstolsverket (Nemzeti Bírósági Igazgatóság) English - svenska
 • Domstolsverket (Nemzeti Adóigazgatóság) svenska
 • Konsumentverket (Svéd Fogyasztói Ügynökség) English - français - svenska
 • Allmänna reklamationsnämnden (Általános Igények Igazgatósága) Deutsch - English - español - français - suomi - svenska 

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Svédország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 05-09-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság