Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Szlovénia

Utolsó frissítés: 18-12-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - Szlovénia

Bevezetés

Polgári ügyekben Szlovéniában az elsőfokú bíróságok a helyi bíróságok (okrajna sodišča) és a kerületi bíróságok (okrožna sodišča), a felsőbb bíróságok (Višja sodišča) pedig a másodfokú bíróságok. Szlovéniában 44 helyi, 11 kerületi és 4 felsőbb bíróság működik. A Legfelsőbb Bíróság (Vrhovno sodišče) általában a rendkívüli jogorvoslatokról dönt, és bizonyos esetekben harmadfokú bíróságként jár el. Szlovéniában további négy elsőfokú bíróság működik: három munkaügyi bíróság (delovna sodišča) és egy szociális bíróság (socialno sodišče), amelyek a bíróság székhelyén vagy külső területen működnek. A Munkaügyi és Szociális Felsőbb Bíróság (Višje delovno in socialno sodišče) másodfokon tárgyalja az egyéni és kollektív munkaügyi és szociális vitákat.

Szervezeti ábra

org_justice_sln_hu

POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK

A kerületi és helyi bíróságok polgári jogi ügyeket tárgyalnak első fokon. A helyi bíróságok hatáskörébe a következő polgári jogi ügyek tartoznak: nem peres ügyek, hagyatéki eljárások, követelések végrehajtása és biztosítása, valamint különféle peres ügyek. A helyi bíróságok hatáskörébe tartozó peres ügyek például a 2.000.000 szlovén tolárt (kb. 8.315 Euro) meg nem haladó perértékű vagyonjogi követelések; továbbá a birtokháborítási, szolgalommal, ingatlan-jelzálogjoggal kapcsolatos, illetve a bérleti vagy albérleti jogviszonnyal kapcsolatos viták. A helyi bíróságok hatáskörébe tartozó vitákat egyesbíró tárgyalja. A kerületi bíróságok hatáskörébe a következő polgári jogi ügyek tartoznak: kényszeregyezségek, csőd és felszámolás; szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos viták; nem peres eljárások jogszabályban meghatározott esetekben; külföldi bíróság ítéletének elismerése, valamint egyes peres ügyek. A kerületi bíróságok hatáskörébe tartozó peres ügyek például a 2.000.000 szlovén tolárt (kb. 8.315 Euro) meghaladó perértékű vagyonjogi követelések; az apaság vagy anyaság megállapításával, illetve vitatásával kapcsolatos viták; a házassági viták; a tartási kötelezettséggel kapcsolatos viták; a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos viták; a gyermekek, szüleik és más személyek közötti kapcsolattartással kapcsolatos viták; a szerzői joggal, valamint a találmányok és megkülönböztető jelzések védelmével, illetve használatával, továbbá a cégnév használati jogával kapcsolatos viták; a verseny védelmével kapcsolatos viták; kereskedelmi viták.

Lap tetejeLap teteje

A felülvizsgálatra - mint rendkívüli jogorvoslatra - irányuló kérelmet az ügyet első fokon tárgyalt bírósághoz kell benyújtani.

A polgári jogi ügyeket másodfokon a felsőbb bíróságok tárgyalják, amelyek hatáskörébe tartozik a helyi és kerületi bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, valamint jogszabályban meghatározott más ügyek tárgyalása. A felsőbb bíróságok három bíróból álló tanácsokban ítélkeznek. Az ítélet kihirdetésétől számított tizenöt napon belül, illetőleg váltóval vagy csekkel kapcsolatos per esetén nyolc napon belül van lehetőség az elsőfokú ítélet elleni fellebbezésre. A fellebbezés azonnali benyújtása esetén az ítélet vitatott része nem emelkedik jogerőre. Az ítélet a polgári eljárási szabályok súlyos megszegése, a tényállás hibás vagy nem teljes körű megállapítása, illetve az anyagi jog hibás alkalmazása címén támadható meg.

Polgári jogi ügyekben a harmadfokú ítéletet a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága hozza, amelynek hatáskörébe a felsőbb bíróságok ítéletei ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, a perújrafelvétellel kapcsolatos döntés, a törvényesség védelme, valamint jogszabályban meghatározott más ügyek tárgyalása tartozik. A Legfelsőbb Bíróság három, illetve - kifejezett jogszabályi rendelkezés esetén - öt bíróból álló tanácsban ítélkezik.

MUNKAÜGYI KÉRDÉSEK

Szlovéniában elsőfokú munkaügyi és szociális bíróságok léteznek, amelyek a bíróság székhelyén vagy külső területen működnek.

A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak az egyéni munkaügyi viták: a munkaviszony létesítésével, fennállásával, időtartamával és megszűnésével kapcsolatban; a munkavállalók és munkáltatók, illetve jogutódaik között a munkaviszonyból fakadó jogokkal, kötelezettségekkel és feladatokkal kapcsolatban; a munkavállalók és azon ügyfelek közötti jogviszonyból fakadó jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban, akik részére a munkavállalók a köztük és az ügyfelek között létrejött szerződés alapján munkát kötelesek végezni; a munkáltatók és a munkavégzésre jelentkezők között a munkaerő-felvételi eljárással kapcsolatban; a munkáltató és a munkavállaló között a munkaviszonyból fakadóan felmerülő ipari tulajdonjogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban; a 15. életévüket be nem töltött gyermekek, szakmunkástanulók és diákok munkavégzésével kapcsolatban; a munkáltatók és a diákok között az alkalmazotti juttatásokkal kapcsolatban; a fizetetlen próbaidővel és a kártérítéssel kapcsolatban, amelyeket jogszabály a munkaügyi bíróság hatáskörébe utal, amennyiben az egyik peres fél a biztosítótársaság. A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak a kollektív munkaügyi viták: a kollektív szerződésben szereplő felek között, illetve a szerződésben szereplő felek és harmadik fél között a kollektív szerződés érvényességével és aláírásával kapcsolatban; a kollektív tárgyalásra való hatáskörrel kapcsolatban; a kollektív szerződés jogszabályoknak, illetve más kollektív szerződéseknek való megfelelésével kapcsolatban; a munkáltató általános jogi aktusai jogszerűségével és a kollektív szerződésnek való megfelelésével kapcsolatban; a sztrájkok és az ipari fellépés más formái jogszerűségével kapcsolatban; a munkavállalóknak a vállalatirányításban való részvételével kapcsolatban; a szakszervezetek munkaviszonnyal kapcsolatos jogkörével kapcsolatban; a szakszervezeti képviselet létrehozásával kapcsolatban.

A Munkaügyi és Szociális Felsőbb Bíróság Ljubljanában működik, ahol másodfokon dönt ügyekben, és három bíróból álló tanácsban ítélkezik.

A Legfelsőbb Bíróság dönt a munkaügyi és szociális vitákban hozott ítéletek felülvizsgálatáról.

Hasznos linkek

 • A Szlovén Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma: http://www.mp.gov.si/ English - slovenšcina
 • A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága: http://www.sodisce.si/ Deutsch - English - slovenšcina

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Szlovénia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 18-12-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság