Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Portugália

Utolsó frissítés: 09-07-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - PortugáliaIlletékességi szintek

Bíróságok

Legfelsőbb Bíróság (1) 
 

Fellebbező bíróságok (5)

     

Elsőfokú bíróságok

         .....

 Portugál bíróságok – alapelvek

 • A bíróságok szuverén szervek, melyeknek hatóságukban áll igazságot tenni a nép nevében;
 • Az a feladatuk, hogy biztosítsák a törvény által védett polgárok jogainak és érdekeinek védelmét, hogy elnyomják a demokratikus törvények megszegését és hogy elrendezzék a nyilvános és magán jellegű érdekekkel összefüggő pereket;
 • A bíróságok függetlenek és a törvénynek alárendeltek;
 • A bíróságok határozatai kötelezik az összes nyilvános és magán alanyt és előnyt élveznek bármilyen más hatóság határozatával szemben;
 • A bíróságokhoz való hozzáférés biztosított mindenkinek a törvény által védett jogai és érdekei megvédése céljából, miközben nem szabad az igazságot megtagadni vagyoni eszközök hiányának okából;
 • Mindenkinek joga van jogi információk és jogi tanácsadás nyújtására, jogi védelemre és jogi megbízott általi képviselésre bármilyen hatóság előtt;
 • Mindenkinek joga van arra, hogy abban az ügyben, amely őt illeti, rendes időben és igazságos eljárást követően határozzanak;
 • A jogokra, szabadságokra és személyi garanciára a törvény úgy biztosítja a polgároknak a gyors és elsőbbségben részesült jogi eljárásokat, hogy hatásosan és időben részesülhessenek védelemben ezen jogok veszélyeztetése és megszegése ellen;
 • bíróságok tárgyalásai nyilvánosak, azon eseteket kivéve, amikor maga a bíróság megindokoltság alapján másképpen dönt azzal a céllal, hogy bebiztosítsa a személyek méltóságát és a közerkölcs védelmét, vagy hogy bebiztosítsa e tárgyalások szabályos lezajlását.

A bíróságok elrendezése

Az Alkotmánybíróságon kívül még a következő bírósági kategóriák léteznek:

Lap tetejeLap teteje

 1. Legfelsőbb Bíróság és első és másodfokú bíróságok;
 2. Legfelsőbb közigazgatási bíróság és a többi közigazgatási és pénzügyi bíróság;
 3. Könyvelési törvényszék.

Léteznek ezen kívül tengerészeti bíróságok, arbitrázsbíróságok és békéltető bíróságok.

Az első kategóriába tartoznak az általános bíróságok, melyek polgárjogi ügyekkel foglalkoznak, és bírósági illetékességet gyakorolnak minden olyan területen, amelyik nem tartozik más kategóriában lévő bíróság alá.

Az igazságügy igazgatásának céljából Portugália területe bírósági körzetekre, övezetekre és járásokra van felosztva.

A Legfelsőbb Bíróság a legmagasabb szintű hatóságnak számít a bíróságok hierarchiájában. Lisszabonban van a székhelye. Polgárjogi, büntetőjogi és szociális szakosztályokból áll. Elnöke vezetése által működik, plenáris ülések formájában, speciális szakosztályokban és osztályokban.

A polgárjogi osztályok illetékesek azokban az ügyekben határozatot hozni, melyek nem tartoznak más osztályok alá; a büntetőjogi osztályok büntetőjogi ügyekben hoznak határozatot; a szociális területtel foglalkozó osztályok azokban a személyjogi ügyekben hoznak határozatot, melyek a munkabíróságok illetékessége alá tartoznak.

A törvény által megjelölt kivételeket leszámítva a Legfelsőbb Bíróság csak a törvénykezés ügyeivel foglalkozik.

Általában a fellebbező bíróságok másodfokú bíróságok.

Minden bírósági körzetben egy vagy több fellebbezési bíróság található.

Jelenleg Lisszabonban, Portóban, Coimbrában, Évorában és Guimarãesban működnek fellebbezési bíróságok.

A fellebbező bíróságok is polgárjogi, büntetőjogi és szociális osztályokból állnak olyan hatáskörökkel, melyek megegyeznek a Legfelsőbb Bíróság szakosztályainak hatásköreivel.

A bíróság elnökének vezetése által működnek, plenáris ülések formájában és szakosztályokban.

Elsőfokú bíróságoknak általában a járási bíróságok számítanak.

Ha ezt a szolgáltatás terjedelme és természete indokolja, egy járásban létezhet többféle bíróság is.

A bíróságok hatáskörének területi övezete a járás. Létezhetnek viszont olyan bíróságok, melyeknek illetékessége meghaladja az egy vagy több, a törvény által speciálisan meghatározott területi egységet vagy övezetet.

Lap tetejeLap teteje

Léteznek szakosított illetékességű és specifikus illetékességű elsőfokú bíróságok. A szakosított illetékességű bíróságok specifikus ügyekkel foglalkoznak, tekintet nélkül az alkalmazott folyamat formájára; a specifikus illetékességű bíróságok az alkalmazott folyamat formája szerint foglalkoznak ügyekkel; indokolt esetekben vegyes szakosított illetékességű bíróságok lehetnek kialakítva.

Továbbá a bíróságokat bírósági szakosztályokra lehet felosztani.

A járási bíróságok magukba foglalhatnak általános, szakosított vagy specifikus illetékességű bírósági szakosztályokat.

A járási bíróságokat tovább fel lehet osztani specifikus illetékességű bírósági kollégiumokra, ha ezt a szolgáltatás terjedelme és bonyolultsága indokolják.

Minden bíróságon, bírósági szakosztályon vagy bírósági kollégiumban egy vagy több bíró teljesíti tisztségét.

Minden bírósági övezetben kettő vagy több, az övezet bírója által kinevezett bíró teljesíti tisztségét.

Az elsőfokú bíróságok az egyes ügyek szerint, mint egy bíróból, több bíróból vagy bizottságból álló bíróságok működnek.

Az általános illetékességű bíróságok polgárjogi és üzletjogi ügyekben:

 1. azon ügyek folyamatának előkészítése és lebonyolítása, melyek nem voltak más bíróságnak ítélve;
 2. azon telegramokban és hivatalos levelekben feltüntetett megbízások és utasítások teljesítése, melyek illetékes bíróságok által lettek küldve;
 3. további, a törvény által megszabott illetékesség gyakorlása.

A szakosított illetékességű bíróságok az Európai Bírósági Hálózat hatáskörén belül polgárjogi és üzletjogi ügyekben magába foglalják: a családi ügyekkel foglalkozó bíróságokat, a fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó bíróságokat, kereskedelmi bíróságokat és a tengerészeti bíróságokat.

Szakosított illetékességű bíróságok PDF File (PDF File 97 KB)

Specifikus illetékességű bíróságok PDF File (PDF File 81 KB)

Fellebbezések, hibák bebizonyítására való kérvények és a Bírósági határozatok tisztázására és megváltoztatására Vonatkozó kérvények PDF File (PDF File 101 KB)

Lap tetejeLap teteje

Ezen terület alap törvénykezése

 • Portugál Köztársaság alkotmánya (20. és 202.-224. cikkelyei);
 • A bíróságok elrendezésére és működésére vonatkozó szabály (1999. január 13.-i 3/99-es törvény 1999. január 13.);
 • Teljesítő rendelet a Bíróságok elrendelésére és működésére vonatkozó törvényhez (1999. január 13.-i 186-A/99-es törvény);
 • Polgári Bírósági Szabályzat (szövege újra megjelent a december 12.-i 329-A/95-ös Kormányrendelet függelékében, a következő törvénykezésből kifolyó változásokkal: szeptember 25.-i 180/96-os Kormányrendelet, május 12.-i 125/98-as Kormányrendelet, augusztus 25.-i 59/98-as Törvény, szeptember 1.-i 269/98-as Kormányrendelet, október 24.-i 315/98-as Kormányrendelet, január 13.-i 3/99-es Törvény, szeptember 20.-i 375-A/99-es Kormányrendelet, augusztus 10.-i 183/2000-es Kormányrendelet, december 20.-i 30-D/2000-es Törvény és a február 19.-i 13/2002-es Törvény.)

Hasznos utalások

 • Supremo Tribunal de Justiça; (Legfelsőbb Bíróság) English - français - português
 • Ministério da Justiça; (Igazságügyi Minisztérium) English - português
 • Tribunal Constitucional; (Alkotmánybíróság) português
 • Tribunal da Relação de Lisboa; (Lisszabon város fellebbezési bírósága) português
 • Tribunal da Relação de Coimbra; (Coimbra város fellebbezési bírósága) português
 • Tribunal da Relação de Évora; (Évora város fellebbezési bírósága) English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto; (Porto város fellebbezési bírósága) português
 • Procuradoria Geral da República; (Főügyészség) português
 • Centro de Estudos Judiciários; (a bírók képzéséért felelős központ) English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça; (Többek között kapcsolati információkat biztosít bíróságokkal és ezek területi illetékességével kapcsolatban és a bírósági hatóságok ügyfélfogadásával kapcsolatban) português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça; Az Igazságügyi minisztérium jogi politikával és tervezéssel foglalkozó osztálya English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado; (Jegyzékek és jegyzők főigazgatósága) português
 • Instituto do Consumidor; (Fogyasztói Intézet) português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses; (Portugál bírók szakszervezete) português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público; (Ügyészek szakszervezete) português
 • Ordem dos Advogados; (Ügyvédi kamara) português
 • Base de legislação «on-line»; português (Diplomákat és olyan iratokat tartalmaz, melyek az I Szériában D.R. 1970.01.01 óta vannak feltüntetve; ingyen hozzáférést biztosít az I Széria publikált törvénykezéséhez 2000.01.01 óta)

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Portugália - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 09-07-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság