Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Polija

Pēdējo reizi atjaunots: 31-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Polija

Polijas tiesu iekārtu veido:

 • Augstākā tiesa,
 • vispārējās tiesas,
 • administratīvās tiesas,
 • kara tiesas.

Hierahija PDF File (PDF File 106 KB)

AUGSTĀKĀ TIESA

Augstākā tiesa ir kasācijas tiesa. Tā atrodas Varšavā. Tiesa izskata sūdzības kasācijas kārtībā, t.i., apelācijas sūdzības par otrās instances tiesu lēmumiem vai spriedumiem.

Augstākā tiesa neizskata lietas, bet pārbauda civillietu un kara tiesu tiesnešu lēmumu atbilstību tiesību aktiem. Kasācijas sūdzības visās lietās iesniegt nevar. Kasācijas sūdzības iesniegšana ir jāveic advokātam.

VISPĀRĒJĀS TIESAS

Apelācijas tiesas, rajona tiesas un apgabaltiesas.

Tās izskata šādas lietas: civillietas, ģimenes lietas, nepilngadīgo lietas, darba lietas, sociālās apdrošināšanas lietas, komerclietas, maksātnespējas lietas un krimināllietas, ieskaitot lietas par noteikumu pārkāpumiem un labošanas iestāžu lietas; tiesu pārziņā ir arī zemesgrāmatu reģistri un arhīvi.

Vispārējās tiesas var būt divu instanču tiesas.

Pirmās instances tiesas:
 • rajona tiesa (ieskaitot municipālo tiesu);
 • apgabaltiesa.
Otrās instances tiesas:
 • apgabaltiesa;
 • apelācijas tiesas.

Apgabaltiesas ir pirmās instances tiesas tikai atsevišķu lietu kategorijās. Tās ir arī apelācijas tiesas (otrās instances tiesas) attiecībā uz rajona tiesu spriedumiem.

Otrās instances tiesas (apelācijas tiesas) izskata apelācijas lietas un var:
 • apstiprināt apstrīdēto spriedumu – tas nozīmē, ka apstrīdētais spriedums paliek spēkā;
 • grozīt apstrīdēto spriedumu – tas nozīmē, ka lietā tiek taisīts jauns spriedums;
 • atcelt spriedumu un nosūtīt lietu atkārtotai izskatīšanai uz pirmās instances tiesu – tas nozīmē, ka lieta tiks izskatīta vēlreiz.

Visbiežāk kompetentā tiesa civillietu izskatīšanā ir attiecīgā tiesas apgabala tiesa atbildētāja dzīvesvietas teritorijā, un krimināllietu un noteikumu pārkāpuma lietu izskatīšanā kompetentā tiesa ir attiecīgā tiesas apgabala tiesa aizliegtās darbības (nozieguma vai noteikumu pārkāpuma) izdarīšanas vietā.

Lai uzsāktu tiesvedību, tiesā (tiesas kancelejā) ir jāiesniedz vai jānosūta ierakstītā vēstulē rakstisks ziņojums ar pielikumiem (dokumentu kopijām, attaisnojošiem pierādījumiem).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Atkarībā no lietas rakstura to pirmajā instancē izskatīs rajona vai apgabala tiesa.

RAJONA TIESA

Polijā ir 315 rajona tiesas (uz 2006. gada 1. martu). Tās atrodas lielākajās pilsētās. Lielākajās pilsētās apgabaltiesu var izveidot vienam vai vairākiem pilsētas rajoniem – piemēram, Krakovā, Lodzā, Varšavā un Vroclavā.

Rajona tiesas ir tiesu vienības, kas iedzīvotājiem ir vistuvāk. Tās izskata visas lietas, izņemot lietas, kas ir apgabaltiesas kompetencē.

Vairumā apgabaltiesu ir municipālas nodaļas (dēvētas arī par municipālajām tiesām). Visā valstī ir 380 municipālās nodaļas (uz 2006. gada 1. martu). Tās izskata vienkāršas civillietas un krimināllietas, ieskaitot noteikumu pārkāpumus.

APGABALTIESA

Polijā ir 45 apgabaltiesas. Tās atrodas visās lielākajās pilsētās.

Apgabaltiesas izskata apelācijas sūdzības (par rajona tiesu spriedumiem), tādējādi tās darbojas kā otrās instances tiesas (apelācijas tiesas).

Tās arī izskata zināmas nopietnas lietas (piemēram, lielas summas prasības, smagi noziegumi, utt.) un tad darbojas kā pirmās instances tiesas.

APELĀCIJAS TIESAS

Polijā ir 11 apelācijas tiesas. Tās atrodas lielākajās pilsētās: Belostokā, Gdaņskā, Katovicē, Krakovā, Ļubļinā, Lodzā, Poznaņā, Rzešovā, Varšavā, Vroclavā un Ščecinā.

Apelācijas tiesa darbojas kā otrās instances tiesa – t.i., tā izskata apelācijas sūdzības par apgabaltiesu spriedumiem.

ADMINISTRATĪVĀS TIESAS

Tās uzrauga valsts pārvaldi, lai nodrošinātu tās darbību atbilstību tiesību aktiem.

Administratīvās tiesas ir divu instanču tiesas. Pirmā instance: 14 vojevodistu administratīvās tiesas (VAT); otrā instance: Augstākā administratīvā tiesa (AAT), kas atrodas Varšavā.

Administratīvās tiesas apstrīdēto administratīvo aktu var tikai atcelt, anulēt vai apstiprināt. Tās nevar pieņemt nevienu jaunu administratīvu lēmumu, kas skartu mūsu tiesības un saistības.

Administratīvās tiesas attiecīgais tiesu apgabals ir atkarīgs no tās administratīvās iestādes atrašanās vietas, par kuru iesniedz sūdzību.

VAT pārsvarā izskata sūdzības par:

 • administratīvajiem lēmumiem (piemēram, būvniecības atļaujām vai nodokļu rīkojumiem);
 • pašvaldību un vietējo valsts pārvaldes iestāžu tiesiskajiem aktiem (piemēram, vietējo nodokļu likmēm, stāvēšanas noteikumiem;
 • pārvaldes iestāžu bezdarbību.

Mums ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību kasācijas kārtībā par vojevodistu administratīvo tiesu spriedumiem, kas iesniegti Augstākajā administratīvajā tiesā.

Ikvienai administratīvajai tiesai ir informācijas nodaļa, kur mēs varam pārbaudīt attiecīgo tiesu apgabala tiesas atrašanās vietu un uzzināt par tām lietām, ko izskata tiesa, kā arī par to iznākumu.

KARA TIESAS

Kara tiesas ir provinču tiesas un garnizona tiesas. Tās izskata lietas saistībā ar karavīru un militāro personu izdarītajiem noziegumiem.

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Polija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 31-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste