Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Lenkija

Naujausia redakcija: 31-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Lenkija

Lenkijos teismų sistemą sudaro:

 • Aukščiausiasis Teismas,
 • bendrosios kompetencijos teismai,
 • administraciniai teismai,
 • karo teismai.

Struktūrinė schema PDF File (PDF File 108 KB)

AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

Aukščiausiasis Teismas yra kasacinis teismas. Jis yra Varšuvoje. Teismas nagrinėja bylas kasacine tvarka, t. y. apeliacinius skundus dėl antrosios instancijos teismų sprendimų ir nuosprendžių.

Aukščiausiasis Teismas nenagrinėja bylų – jis tikrina, ar civilinių ir karo teismų sprendimai atitinka įstatymus. Aukščiausiojo Teismo sprendimas jokiais atvejais negali būti apskųstas. Kasacinį skundą turi pateikti advokatas arba teisininkas.

BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMAI

Apeliaciniai teismai, apygardų ir apylinkių teismai.

Jie nagrinėja šias bylas: civilines, šeimos, nepilnamečių, darbo, socialinės apsaugos, komercines, bankroto ir baudžiamąsias, įskaitant ir bylas dėl neteisėtų veiksmų bei penitencines bylas; jie taip pat tvarko žemės registrą ir įrašus.

Bendrosios kompetencijos teismai sudaro dvi instancijas.

Pirmosios instancijos teismai:
 • apylinkės teismas (įskaitant miesto teismą);
 • apygardos teismas.
Antrosios instancijos teismai:
 • apygardos teismas;
 • apeliacinis teismas.

Apygardos teismai kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja tik tam tikrų kategorijų bylas. Jie taip pat yra apeliacinė instancija (antrosios instancijos teismai) apylinkės teismų priimtiems sprendimams.

Antrosios instancijos teismai (apeliaciniai teismai) nagrinėja apeliacine tvarka apskųstus sprendimus ir gali:
 • apskųstą sprendimą palikti nepakeistą – tai reiškia, kad apskųstas sprendimas lieka galioti;
 • pakeisti apskųstą sprendimą – tai reiškia, kad byloje priimamas naujas sprendimas;
 • panaikinti sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo – tai reiškia, kad byla bus dar kartą nagrinėjama.

Tinkamo teritorinio teismingumo teismas, kompetentingas nagrinėti civilines bylas, yra atsakovo gyvenamosios vietos teismas, o baudžiamosiose bylose ir bylose dėl neteisėtų veiksmų – tinkamo teritorinio teismingumo teismas yra vietos, kurioje buvo padaryti uždrausti veiksmai (nusikaltimas arba neteisėti veiksmai), teismas.

viršųviršų

Norint pradėti bylos nagrinėjimą, reikia teismui (teismo sekretoriatui) pateikti arba registruotu laišku atsiųsti rašytinį pareiškimą kartu su priedais (dokumentų kopijomis, pareiškimą patvirtinančiais įrodymais).

Priklausomai nuo bylos pobūdžio ji bus nagrinėjama apylinkės arba apygardos teisme kaip pirmosios instancijos teisme.

APYLINKĖS TEISMAS

Lenkijoje yra 315 apylinkės teismų (2006 m. kovo 1 d. duomenimis). Jie yra didesniuose miestuose. Kalbant apie pagrindinius miestus, vieną arba kelias miesto apylinkes gali aptarnauti vienas apygardos teismas – pvz., Krokuvos, Lodzės, Varšuvos ir Vroclavo.

Apylinkės teismai yra arčiausiai piliečių esančios teisminės institucijos. Jie nagrinėja visas bylas, išskyrus tas, kurios yra priskirtos apygardos teismui.

Daugumoje apylinkės teismų yra miesto skyrius (taip pat žinomi kaip miesto teismai). Visoje šalyje yra 380 miesto skyrių (2006 m. kovo 1 d. duomenimis). Jie nagrinėja nesudėtingas civilines ir baudžiamąsias bylas, įskaitant ir bylas dėl neteisėtų veiksmų.

APYGARDOS TEISMAS

Lenkijoje yra 45 apygardos teismai. Jie yra visuose pagrindiniuose miestuose.

Apygardos teismai nagrinėja apeliacinius skundus (dėl apylinkės teismų sprendimų, todėl jie šiuo atveju vykdo antrosios instancijos teismų funkciją (apeliaciniai teismai)).

Jie taip pat nagrinėja tam tikras sudėtingas bylas (pvz., didelė ieškinio vertė, sunkūs nusikaltimai). Šiuo atveju jie vykdo pirmosios instancijos teismų funkciją.

APELIACINIAI TEISMAI

Lenkijoje yra 11 apeliacinių teismų. Jie yra pagrindiniuose miestuose: Bialistoke, Gdanske, Katovicuose, Krokuvoje, Liubline, Lodzėje, Poznanėje, Žešove, Varšuvoje, Vroclave ir Ščecine.

Apeliacinis teismas atlieka antrosios instancijos teismo funkciją, t. y. jis nagrinėja apeliacinius skundus dėl apygardos teismų sprendimų.

ADMINISTRACINIAI TEISMAI

Šie teismai prižiūri viešąjį administravimą, siekdami užtikrinti, kad jis atitiktų įstatymus.

Administraciniai teismai sudaro dvi instancijas. Pirmoji instancija: 14 vaivadijų administracinių teismų (lenk. WSA); antroji instancija: Varšuvoje esantis Vyriausiasis administracinis teismas (lenk. NSA).

Administraciniai teismai gali tik atšaukti, panaikinti arba patvirtinti apskųstą administracinį aktą. Jie negali priimti jokio naujo administracinio sprendimo, kuris galėtų turėti įtakos asmenų teisėms ir pareigoms.

Tinkamas administracinių bylų teritorinis teismingumas priklauso nuo administracinės institucijos, dėl kurios pateikiamas skundas, buvimo vietos.

Vaivadijų administraciniai teismai (lenk. WSA) dažniausiai nagrinėja skundus dėl:

 • administracinių sprendimų (pvz., leidimas statyti pastatą arba su mokesčiais susiję sprendimai);
 • miesto institucijų ir vietos viešojo administravimo institucijų oficialių dokumentų (pvz., dėl vietos mokesčių tarifų, automobilių stovėjimo taisyklių);
 • administracinių institucijų neveikimo.

Asmenys turi teisę kasacine tvarka pateikti skundus Vyriausiajam administraciniam teismui dėl administracinių teismų sprendimų teisėtumo.

Kiekvienas administracinis teismas turi informacijos departamentą, kuriame galima pasitikrinti, ar teritorinis teismingumas yra tinkamas, kokia yra teismo nagrinėjamų bylų būklė, ir susipažinti su bylos dokumentais.

KARO TEISMAI

Karo teismams priskiriami provincijos ir įgulos teismai. Jie nagrinėja bylas dėl kareivių ir kariškių padarytų nusikaltimų.

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Lenkija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 31-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė