Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Lengyelország

Utolsó frissítés: 31-10-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - Lengyelország

A lengyel igazságszolgáltatási rendszer elemei:

 • Legfelsőbb Bíróság,
 • rendes bíróságok,
 • közigazgatási bíróságok,
 • katonai bíróságok.

Organigram PDF File (PDF File 64 KB)

LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

A Legfelsőbb Bíróság a semmítőszék. Varsóban működik. Semmítéssel kapcsolatos ügyekkel foglalkozik, azaz másodfokú bírósági ítéletek és határozatok ellen benyújtott fellebbezésekkel.

A Legfelsőbb Bíróság nem tárgyalja az ügyeket érdemben, hanem a polgári és katonai bíróságok határozatainak jogszerűségét vizsgálja. Semmítő fellebbezés nem minden ügyben nyújtható be. A semmítés iránti kérelmet kizárólag ügyvéd vagy jogtanácsos nyújthatja be.

RENDES BÍRÓSÁGOK

Fellebbviteli bíróságok, területi és kerületi bíróságok.

Ezek a bíróságok az alábbi ügyekkel foglalkoznak: polgári, családjogi, kiskorúakkal kapcsolatos, munkaügyi, szociális biztonsági, kereskedelmi, csődeljárási és büntető ügyek, a mulasztásos és büntetés-végrehajtási ügyeket is ideértve; ezek a bíróságok vezetik továbbá a telekkönyveket és ingatlan-nyilvántartásokat.

A rendes bíróságok első- és másodfokúak lehetnek.

Elsőfokú bíróságok:
 • kerületi bíróság (ideértve a városi bíróságot)
 • területi bíróság
Másodfokú bíróságok:
 • területi bíróság
 • fellebbviteli bíróság

A területi bíróságok kizárólag bizonyosfajta ügyekben járnak el elsőfokú bíróságként. A területi bíróságok a kerületi bíróságok határozatai vonatkozásában fellebbviteli bíróságként (másodfokú bíróság) járnak el.

A másodfokú (fellebbviteli) bíróságok a megfellebbezett ügyekkel foglalkoznak, és az alábbiakat tehetik:
 • helyben hagyják a megfellebbezett határozatot – ez azt jelenti, hogy a megfellebbezett határozat hatályban marad;
 • módosítják a megfellebbezett határozatot – ez azt jelenti, hogy új határozatot hoznak az ügyben;
 • hatályon kívül helyezik a határozatot, és új eljárás lefolytatására kötelezik az elsőfokú bíróságot az ügyben – ez azt jelenti, hogy az ügyet újratárgyalják.

A polgári ügyben illetékes bíróság általában az alperes lakóhelye szerinti bíróság, büntető és mulasztásos ügyekben pedig a tiltott cselekmény (bűncselekmény vagy mulasztás) elkövetésének helye szerinti bíróság.

Lap tetejeLap teteje

Az eljárás megindításához írásbeli keresetet kell benyújtani a bíróságon (a bírósági hivatalban) vagy ajánlott levélben, a megfelelő mellékletekkel együtt (iratok másolata, bizonyítékok).

Az ügy jellegétől függően az elsőfokú kerületi vagy területi bíróság foglalkozik az üggyel.

KERÜLETI BÍRÓSÁG

315 kerületi bíróság működik jelenleg Lengyelországban (2006. március 1-jei adat). A kerületi bíróságok a nagyobb városokban működnek. A legnagyobb városokban egy vagy több városi kerületre területi bíróság is alapítható – pl. Krakkóban, Lódzban, Varsóban és Wroclawban működik területi bíróság.

A kerületi bíróságok a polgárokhoz legközelebb működő igazságszolgáltatási intézmények. Mindenfajta üggyel foglalkoznak, kivéve amelyek a területi bíróság kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

A legtöbb kerületi bíróságon helyhatósági ügyszak is működik (ismert nevén városi bíróság). Jelenleg 380 helyhatósági bíróság működik országszerte (2006. március 1-jei adat). Kisebb polgári és büntető ügyekkel foglalkoznak, beleértve a mulasztásos ügyeket.

TERÜLETI BÍRÓSÁG

Jelenleg 45 területi bíróság működik Lengyelországban. Minden nagyvárosban van területi bíróság.

A területi bíróságok a kerületi bíróságoktól érkező fellebbezésekkel foglalkoznak, így másodfokú (fellebbviteli) bíróságként működnek.

Bizonyos súlyos ügyeket is a területi bíróság tárgyal (pl. nagy összegű követelések, súlyos bűncselekmények stb.), ilyen esetben elsőfokú bíróságként jár el.

FELLEBBVITELI BÍRÓSÁG

Jelenleg 11 fellebbviteli bíróság működik Lengyelországban. A fellebbviteli bíróságok a nagyvárosokban, Bialystokban, Gdanskban, Katowicében, Krakkóban, Lublinban, Lódzban, Poznanban, Rzeszówban, Varsóban, Wroclawban és Szczecinben működnek.

A fellebbviteli bíróság másodfokú bíróságként működik, azaz a területi bíróság határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket bírálja el.

KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK

A közigazgatási bíróságok ellenőrzik, hogy az államigazgatás a jogszabályoknak megfelelően működik-e.

A közigazgatási bíróságok két fokon működnek. Első fok: 14 megyei közigazgatási bíróság (WSA); másodfok: a Varsóban működő Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (NSA).

A közigazgatási bíróságok kizárólag hatálytalaníthatják, megsemmisíthetik vagy helyben hagyhatják a megfellebbezett közigazgatási határozatot. Nem hozhatnak olyan új közigazgatási határozatot, amely jogainkra és kötelezettségeinkre jogi hatással van.

Az illetékes közigazgatási bíróság azon közigazgatási szerv helyétől függ, amellyel szemben a panaszt benyújtották.

A WSA elsősorban az alábbiakkal kapcsolatos panaszokat vizsgálja:

 • közigazgatási határozatok (pl. építési engedély, adóügyi határozat);
 • helyhatóságok és helyi közigazgatási szervek jogi aktusai (pl. helyi adó mértékének megállapítása, parkolási rendelkezések);
 • a közigazgatási szervek fellépéseinek elmulasztása.

Jogosultak vagyunk semmítő fellebbezésre a megyei közigazgatási bíróságok határozataival szemben, amelyet a Közigazgatási Legfelső Bíróságon nyújthatunk be.

Minden közigazgatási bíróság rendelkezik tájékoztató irodával, ahol ellenőrizhetjük, melyik bíróság illetékes ügyünkben, tájékozódhatunk a bíróság előtt lévő ügyünk állásáról, és betekinthetünk az ügy irataiba.

KATONAI BÍRÓSÁGOK

Kétféle katonai bíróság működik: a tartományi bíróságok és a helyőrségi bíróságok. Ezek a bíróságok katonák és katonai alkalmazottak által elkövetett bűncselekményekkel foglalkoznak.

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Lengyelország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 31-10-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság