Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Puola

Uusin päivitys: 31-10-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Puola

Puolan oikeuslaitos muodostuu seuraavasti:

 • Korkein oikeus
 • yleiset tuomioistuimet
 • hallintotuomioistuimet
 • sotilastuomioistuimet.

Organigramm PDF File (PDF File 14 KB)

KORKEIN OIKEUS

Korkein oikeus on kassaatiotuomioistuin. Se sijaitsee Varsovassa. Korkein oikeus käsittelee kassaatioita eli muutoksenhakuja, jotka koskevat toisen oikeusasteen tuomioistuinten tuomioita tai päätöksiä.

Korkein oikeus ei käsittelee uudelleen asian sisältöä, vaan tutkii siviili- ja sotilastuomioistuinten päätösten lainmukaisuuden. Kaikissa asioissa ei ole mahdollista panna vireille kassaatiomuutoksenhakua. Kassaatiomuutoksenhaun vireillepano on asianajajan tai oikeudellisen neuvonantajan tehtävä.

YLEISET TUOMIOISTUIMET

Muutoksenhakutuomioistuimet, aluetuomioistuimet ja alioikeudet.

Nämä tuomioistuimet käsittelevät seuraavia asioita: siviili- ja perheoikeutta sekä alaikäisiä koskevat asiat, työoikeutta ja sosiaaliturvaa koskevat asiat, kauppa- ja konkurssioikeutta koskevat asiat, rikos- ja rikkomusasiat sekä rangaistusten täytäntöönpano. Lisäksi tuomioistuimet pitävät maa- ym. rekistereitä.

Yleiset tuomioistuimet jaetaan kahteen oikeusasteeseen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet:
 • alioikeus (ml. kaupunginosaoikeus)
 • aluetuomioistuin
Toisen oikeusasteen tuomioistuimet:
 • aluetuomioistuin
 • muutoksenhakutuomioistuin

Aluetuomioistuimet toimivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina vain tietyissä asioissa. Lisäksi ne käsittelevät alioikeuksien päätöksiä muutoksenhakutuomioistuimina (toisen oikeusasteen tuomioistuimina).

Toisen oikeusasteen tuomioistuimet (muutoksenhakutuomioistuimet) käsittelevät muutoksenhakuasioita. Ne voivat
 • pitää muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen voimassa;
 • muuttaa muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä eli tehdä asiassa uuden päätöksen;
 • peruuttaa alioikeuden päätöksen ja palauttaa asian alioikeuden käsiteltäväksi, mikä tarkoittaa, että asia käsitellään uudelleen ensimmäisessä oikeusasteessa.

Siviiliasioissa toimivaltainen tuomioistuin on yleensä vastaajan asuinpaikan toimivaltainen tuomioistuin. Rikos- ja rikkomusasioissa toimivaltainen tuomioistuin on rikoksen (tai rikkomuksen) tekopaikan toimivaltainen tuomioistuin.

Sivun alkuunSivun alkuun

Menettely aloitetaan jättämällä tuomioistuimen kirjaamoon kirjallinen haastehakemus liitteineen (jäljennökset asiakirjoista, todisteet). Haastehakemus voidaan toimittaa myös kirjattuna kirjeenä.

Asian luonteesta riippuen se käsitellään ensimmäisessä oikeusasteessa joko alioikeudessa tai aluetuomioistuimessa.

ALIOIKEUS (Sąd rejonowy)

Puolassa toimii 315 alioikeutta (1. maaliskuuta 2006). Nämä tuomioistuimet sijaitsevat suurissa kaupungeissa. Kaikkein suurimmissa kaupungeissa, esimerkiksi Krakovassa, Lódzissa, Varsovassa ja Wrocławissa alioikeuden tuomiopiiri saattaa muodostua yhdestä tai useammasta kaupunginosasta.

Alioikeudet ovat tuomioistuimista lähinnä kansalaista. Niissä käsitellään kaikenlaisia asioita, lukuun ottamatta niitä, jotka on käsiteltävä aluetuomioistuimessa.

Useimpiin alioikeuksiin kuuluu kaupunginosakohtaisia osastoja (ns. kaupunginosaoikeuksia). Koko maassa on 380 kaupunginosaoikeutta (1. maaliskuuta 2006). Niissä käsitellään vähäisiä siviili- ja rikosasioita (rikkomuksia).

ALUETUOMIOISTUIN (Sąd okręgowy)

Puolassa on 45 aluetuomioistuinta. Ne sijaitsevat suurimmissa kaupungeissa.

Aluetuomioistuimet käsittelevät muutoksenhakuja, jotka koskevat alioikeuksien päätöksiä, eli ne toimivat toisen oikeusasteen tuomioistuimina (muutoksenhakutuomioistuin).

Lisäksi ne käsittelevät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina tietyt asiat niiden vakavuuden perusteella (mm. suuret vaateet ja vakavat rikokset).

MUUTOKSENHAKUTUOMIOISTUIN (Sąd apelacyjny)

Puolassa on 11 muutoksenhakutuomioistuinta. Ne sijaitsevat suurimmissa kaupungeissa, jotka ovat Bialystok, Gdansk, Katowice, Krakova, Lublin, Lódz, Poznan, Rzeszów, Varsova, Wroclaw ja Szczecin.

Muutoksenhakutuomioistuin toimii toisen oikeusasteen tuomioistuimena eli siellä käsitellään aluetuomioistuinten päätöksiä koskevia muutoksenhakuja.

HALLINTOTUOMIOISTUIMET

Hallintotuomioistuimet valvovat julkishallinnon lainmukaisuutta.

Hallintotuomioistuimet jaetaan kahteen oikeusasteeseen. Ensimmäisen oikeusasteen muodostavat 14 voivodikunnan hallintotuomioistuinta (Wojewódzki Sąd Administracyjny). Toisen oikeusasteen muodostaa Varsovassa sijaitseva korkein hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny).

Hallintotuomioistuimet voivat ainoastaan peruuttaa, kumota tai pitää voimassa hallinnollisen määräyksen, johon on haettu muutosta. Ne eivät voi antaa uutta hallinnollista määräystä, joka vaikuttaisi kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Toimivaltainen hallintotuomioistuin määräytyy sen hallintoelimen sijainnin perusteella, jonka antamaan määräykseen muutosta haetaan.

Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimet käsittelevät yleensä

 • hallinnollisia päätöksiä (esim. rakennuslupia tai verotuspäätöksiä);
 • paikallisten hallintoyksiköiden antamia määräyksiä (esim. paikalliset verot, pysäköintimääräykset);
 • hallintoelimien toimien puuttumista.

Voivodikunnan hallintotuomioistuimen päätöksestä voi tehdä kassaatiovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jokaisessa hallintotuomioistuimessa on tiedotusosasto, josta voi kysyä, mikä on asiassa toimivaltainen tuomioistuin ja missä vaiheessa asian käsittely on, sekä tutustua asianomaisiin asiakirjoihin.

SOTILASTUOMIOISTUIMET

Sotilastuomioistuimet jaetaan alueellisiin ja kasarmeissa toimiviin tuomioistuimiin. Ne käsittelevät sotilaiden ja armeijan kantahenkilökunnan tekemiä rikoksia.

« Oikeuslaitos - Yleistä | Puola - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 31-10-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta