Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija > Litva

Zadnja sprememba: 13-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - Litva

 

KAZALO

1. Neodvisnost sodišč: 1.
2. Sodišča splošne pristojnosti: 2.
2.1. Okrajno sodišče 2.1.
2.2. Regionalno sodišče 2.2.
2.3. Pritožbeno sodišče 2.3.
2.4. Vrhovno sodišče Litve 2.4.
3. Posebna – upravna sodišča: 3.
3.1. Regionalna upravna sodišča 3.1.
3.2. Vrhovno upravno sodišče 3.2.

 

Organizacija Sodstva PDF File (PDF File 13 KB)

Ustava Republike Litve določa, da imajo sodišča izključno pravico zagotavljanja sodnega varstva. Sodniki in sodišča so pri zagotavljanju sodnega varstva neodvisni. Pri preiskovanju zadev so sodniki vezani le na zakone. Ne smejo uporabljati zakonov, ki so v nasprotju z Ustavo.

Dne 1. maja 2002, ko je začela veljati nova različica Zakona Republike Litve o sodiščih in Zakona o upravi nacionalnih sodišč, je začela delovati Uprava nacionalnih sodišč.

Glavna dejavnost te ustanove je pomoč neodvisnim sodnim ustanovam pri opravljanju svojih nalog.

1. Neodvisnost sodišč:

Splošni sodni zbor je najvišji neodvisni sodni organ, v katerega so vključeni vsi sodniki Litve.

Sodni svet je neodvisen izvršilni sodni organ, v katerega je vključenih 24 članov.

Častno sodišče je neodvisna sodna ustanova, ki obravnava disciplinske zadeve, povezane s sodniki, in vloge sodnikov v zvezi z obrekovanjem.

2. Sodišča splošne pristojnosti:

2.1. Okrajno sodišče

je sodišče prve stopnje, ki obravnava kazenske zadeve, civilne zadeve, zadeve v zvezi s prekrški (za katere je pristojno po zakonu), zadeve, za katere so pristojni sodniki za hipoteke, ter zadeve v zvezi z izvršitvijo odločb in kazni. Sodniki okrajnega sodišča opravljajo tudi naloge preiskovalnega sodnika, izvršilnega sodnika in druge naloge, ki so dodeljene okrajnemu sodišču z zakonom.

2.2. Regionalno sodišče

je sodišče prve stopnje za kazenske in civilne zadeve, za katere je pristojno po zakonu, ter pritožbeno sodišče za sodbe, odločbe, sklepe in odredbe okrajnih sodišč.

Predsednik regionalnega sodišča organizira in nadzira upravne dejavnosti okrajnih sodišč in njihovih sodnikov na območju svoje dejavnosti v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.

2.3. Pritožbeno sodišče

je sodišče, pristojno za obravnavo zadev, ki so bile predložene regionalnim sodiščem kot sodiščem prve stopnje. Obravnava tudi zahtevke za priznanje odločb tujih ali mednarodnih sodišč ter tujih ali mednarodnih arbitražnih odločb in za njihovo izvršitev v Republiki Litvi ter opravlja druge naloge, za katere je pristojno po zakonu.

Na vrh straniNa vrh strani

Predsednik pritožbenega sodišča organizira in nadzira upravne dejavnosti regionalnih sodišč in njihovih sodnikov v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.

2.4. Vrhovno sodišče Litve

je edino kasacijsko sodišče, pristojno za revizijo veljavnih sodb, odločb, sklepov in odredb sodišč splošne pristojnosti. Razvija enotno sodno prakso za razlago in uporabo zakonov ter drugih pravnih aktov.

3. Posebna – upravna sodišča:

3.1. Regionalna upravna sodišča

so sodišča s posebno pristojnostjo za obravnavo pritožb (vlog) v zvezi z upravnimi akti in storitvenimi ali opustitvenimi dejanji (neizpolnjevanje dolžnosti) subjektov javne in notranje uprave. Regionalna upravna sodišča obravnavajo spore na področju javne uprave, preučujejo vprašanja v zvezi z zakonitostjo podzakonskih upravnih aktov, davčne spore itd. Pred vložitvijo zadeve pri upravnem sodišču je posamične pravne akte ali ukrepe, ki jih sprejmejo subjekti javne uprave, določene z zakonom, mogoče izpodbijati v predhodnem postopku. V tem primeru spore preučijo občinske komisije za javnoupravne spore, regionalne komisije za upravne spore in glavna komisija za upravne spore.

3.2. Vrhovno upravno sodišče

je sodišče prve in zadnje stopnje za upravne zadeve, za katere je pristojno po zakonu. Je pritožbeno sodišče za zadeve v zvezi z odločbami, sklepi in odredbami regionalnih upravnih sodišč ter za zadeve, ki vključujejo prekrške, na podlagi odločb okrajnih sodišč. Vrhovno upravno sodišče obravnava tudi, v primerih, ki so določeni z zakonom, vloge za ponoven začetek postopka v zvezi z zaključenimi upravnimi zadevami, vključno z zadevami v zvezi s prekrški.

Razvija tudi enotno sodno prakso upravnih sodišč za razlago in uporabo zakonov ter drugih pravnih aktov.

Nadaljnje informacije

 • Vrhovno sodišče Litve lietuviu kalba
 • Pritožbeno sodišče Litve English - lietuviu kalba
 • Vrhovno upravno sodišče Litve English - lietuviu kalba
 • Uprava nacionalnih sodišč English - lietuviu kalba

« Pravosodna organizacija - Splošne informacije | Litva - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 13-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo