Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Litvánia

Utolsó frissítés: 13-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - Litvánia

 

TARTALOMJEGYZÉK

1. A bíróságok autonómiája: 1.
2. Általános joghatósággal rendelkező bíróságok: 2.
2.1. A körzeti bíróság 2.1.
2.2. A regionális bíróság 2.2.
2.3. A fellebbviteli bíróság 2.3.
2.4. Litvánia legfelsőbb bírósága 2.4.
3. Szakosított – közigazgatási bíróságok: 3.
3.1. A regionális közigazgatási bíróságok 3.1.
3.2. A legfelsőbb közigazgatási bíróság 3.2.

 

Az Igazságszolgáltatás Szervezeti Felépítése PDF File (PDF File 12 KB)

A Litván Köztársaság alkotmánya előírja, hogy az igazságszolgáltatás gyakorlására a bíróságoknak kizárólagos joga van. Az igazságszolgáltatás gyakorlása során a bírók és a bíróságok függetlenek. Az esetek vizsgálata során a bírókat kizárólag a jogszabályok kötik. Nem alkalmazhatnak az alkotmánnyal ellentétes jogszabályokat.

2002. május 1-jén, a Litván Köztársaságnak a bíróságokról szóló törvénye és a Nemzeti Bírósági Igazgatóságról szóló törvény hatályba lépésekor a Nemzeti Bírósági Igazgatóság megkezdte tevékenységét.

Az intézmény fő tevékenysége a bírói autonómiával rendelkező intézményeknek segítése a feladataik gyakorlása során.

1. A bíróságok autonómiája:

A bírói közgyűlés a bírói autonómia legmagasabb szintű szerve, melynek Litvánia valamennyi bírája tagja.

A bíróságok tanácsa a bírói autonómia 24 tagú végrehajtó szerve.

A tiszteletbeli bírói tanács bírói autonómiával rendelkező intézmény, mely bírók fegyelmi ügyeivel és bírók által rágalmazás miatt benyújtott kérelmekkel foglalkozik.

2. Általános joghatósággal rendelkező bíróságok:

2.1. A körzeti bíróság

a büntető- és polgári ügyekben, továbbá a közigazgatási (ezekre vonatkozó hatáskörét jogszabály írja elő) bűncselekményekben, továbbá jelzáloggal foglalkozó bírók hatáskörébe utalt ügyekben és határozatok valamint ítéletek végrehajtására vonatkozó ügyekben elsőfokon eljáró bíróság. A körzeti bíróság bírói továbbá ellátják a tárgyalás előtt eljáró bíró és a végrehajtó bíró funkcióit, továbbá a körzeti bíróság számára jogszabály által előírt funkciókat.

2.2. A regionális bíróság

a jogszabály által hatáskörébe utalt büntető- és polgári ügyekben eljáró elsőfokú bíróság, illetve a körzeti bíróságok ítéleteinek, határozatainak és végzéseinek tekintetében fellebbviteli bíróság.

A regionális bíróság elnöke szervezi meg és felügyeli a körzeti bíróságok és ezek bírói igazgatási tevékenységeit, működési területén belül a jogszabály által előírt eljárással összhangban.

Lap tetejeLap teteje

2.3. A fellebbviteli bíróság

az elsőfokon eljáró regionális bíróságok által tárgyalt ügyek fellebbviteli bírósága. Ez tárgyalja továbbá a külföldi vagy nemzetközi bíróságok határozatainak elismerésére vonatkozó kérelmeket, illetve a külföldi vagy nemzetközi választottbírósági döntéseket és ezeknek a Litván Köztársaság területén történő végrehajtását, továbbá ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb funkciókat.

A fellebbviteli bíróság elnöke szervezi meg és felügyeli a körzeti bíróságok és ezek bírói igazgatási tevékenységeit a jogszabály által előírt eljárással összhangban.

2.4. Litvánia legfelsőbb bírósága

az egyetlen semmítőszék az általános joghatósággal rendelkező bíróságok érvényes ítéleteinek, határozatainak és végzéseinek felülvizsgálata tekintetében. Egységes bírósági gyakorlatot alakít ki a törvények és más jogszabályok értelmezésében és alkalmazásában.

3. Szakosított – közigazgatási bíróságok:

3.1. A regionális közigazgatási bíróságok

szakosított hatáskörrel rendelkező bíróságok, melyeket közigazgatási és belső igazgatási szervek közigazgatási intézkedéseinek és jogellenes hatósági eljárásra vagy hatósági eljárás hiányára (a feladatok teljesítésének elmulasztása) vonatkozó panaszok (beadványok) tárgyalására hoztak létre. A regionális közigazgatási bíróságok foglalkoznak a közigazgatási vitákkal, a közigazgatási szabályozási intézkedések törvényességi kérdéseivel, adóügyi vitákkal stb. Keresetnek közigazgatási bírósághoz való benyújtását megelőzően jogszabály által előírt egyedi jogi intézkedésekkel vagy közigazgatási szervek által tett intézkedésekkel tárgyalás előtti eljárásban lehet foglalkozni. Ilyen esetben a jogvitát az önkormányzatok közigazgatási vitarendezési bizottságai, a regionális közigazgatási vitarendezési bizottságok és a közigazgatási vitarendezési legfelsőbb bizottság vizsgálja ki.

3.2. A legfelsőbb közigazgatási bíróság

a jogszabály által hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben első- és legfelsőbb fokon jár el. A regionális közigazgatási bíróságok határozatainak, ítéleteinek és végzéseinek, továbbá a körzeti bíróságok határozataiból eredő jogellenes közigazgatási cselekményekre vonatkozó ügyek fellebbviteli bírósága. A legfelsőbb közigazgatási bíróság a jogszabály által előírt ügyekben továbbá a lezárt közigazgatási ügyek – ideértve a közigazgatási bűncselekményeket is – újbóli megindítására vonatkozó kérelmeket tárgyaló bíróság.

A legfelsőbb közigazgatási bíróság egységes bírósági gyakorlatot alakít ki a törvények és más jogszabályok értelmezésében és alkalmazásában.

További információk

 • Litvánia legfelsőbb bírósága lietuviu kalba
 • Litvánia fellebbviteli bírósága English - lietuviu kalba
 • Litvánia legfelsőbb közigazgatási bírósága English - lietuviu kalba
 • Nemzeti Bírósági Igazgatóság English - lietuviu kalba

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Litvánia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 13-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság