Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Liettua

Uusin päivitys: 05-11-2009
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Liettua

 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuomioistuinten riippumattomuus 1.
2. Yleistä tuomiovaltaa käyttävät tuomioistuimet 2.
2.1. Alioikeudet 2.1.
2.2. Alueelliset tuomioistuimet 2.2.
2.3. Muutoksenhakutuomioistuin 2.3.
2.4. Liettuan korkein oikeus 2.4.
3. Erikoistuneet hallintotuomioistuimet 3.
3.1. Alueelliset hallintotuomioistuimet 3.1.
3.2. Korkein hallinto-oikeus 3.2.

 

Tuomioistuinlaitoksen rakenne PDF File (PDF File 12 KB)

Liettuan tasavallan perustuslain mukaan tuomioistuimilla on yksinomainen lainkäyttövalta. Käyttäessään lainkäyttövaltaansa tuomareiden ja tuomioistuinten on oltava riippumattomia. Tuomareiden on noudatettava vain lakia tutkiessaan asioita. He eivät saa soveltaa lakeja, jotka ovat ristiriidassa perustuslakiin nähden.

Kansallinen tuomioistuinhallinto aloitti toimintansa 1. toukokuuta 2002, jolloin uusi versio Liettuan tuomioistuimia koskevasta laista ja laki kansallisesta tuomioistuinhallinnosta tulivat voimaan.

Kyseisen instituution ensisijaisena tehtävänä on avustaa itsenäisiä lainkäyttöelimiä tehtäviensä hoitamisessa.

1. Tuomioistuinten riippumattomuus

Tuomareiden yleiskokous on korkeimman tason itsenäinen lainkäyttöelin Liettuassa.

Tuomioistuinneuvosto on itsenäinen toimeenpaneva lainkäyttöelin, jossa on 24 jäsentä.

Tuomareiden toimintaa käsittelevä oikeusistuin on itsenäinen lainkäyttöelin, joka käsittelee tuomareiden kurinpitoasioita ja tuomareiden vetoomuksia kunnianloukkausta koskevissa asioissa.

2. Yleistä tuomiovaltaa käyttävät tuomioistuimet

2.1. Alioikeudet
ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia, joissa käsitellään rikos- ja siviilioikeudellisia asioita sekä hallinnollisia rikkomuksia (jotka kuuluvat lain nojalla niiden tuomiovaltaan), kiinnitysasioita käsittelevien tuomareiden tuomiovaltaan kuuluvia asioita sekä tuomioiden ja tuomiolauselmien täytäntöönpanoon liittyviä asioita. Alioikeuksien tuomarit hoitavat myös oikeudenkäyntiä valmistelevan tuomarin ja täytäntöönpanoa valvovan tuomarin tehtäviä sekä muita lain nojalla alioikeudelle kuuluvia tehtäviä.
2.2. Alueelliset tuomioistuimet

käsittelevät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena niille lain nojalla kuuluvia rikos- ja siviilioikeudellisia asioita. Lisäksi ne ovat alioikeuksien tuomioita, päätöksiä, ratkaisuja ja määräyksiä käsitteleviä muutoksenhakutuomioistuimia.

Alueellisen tuomioistuimen puheenjohtaja vastaa oman alueensa alueellisten tuomioistuinten ja niiden tuomareiden organisaatiosta ja valvonnasta laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.3. Muutoksenhakutuomioistuin

ratkaisee alueellisten tuomioistuinten ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemiä asioita. Lisäksi se käsittelee ulkomaisten tai kansainvälisten tuomioistuinten päätösten tunnustamispyyntöjä ja ulkomaisia tai kansainvälisiä välitystuomioita ja niiden täytäntöönpanoa Liettuassa sekä hoitaa muita lain nojalla tälle tuomioistuimelle kuuluvia tehtäviä.

Muutoksenhakutuomioistuimen puheenjohtaja vastaa oman alueensa alueellisten tuomioistuinten ja niiden tuomareiden organisaatiosta ja valvonnasta laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.4. Liettuan korkein oikeus
on ainoa kassaatiotuomioistuin, joka tarkastelee uudelleen yleistä tuomiovaltaa käyttävien tuomioistuinten antamia lopullisia tuomioita, päätöksiä, ratkaisuja ja määräyksiä. Se kehittää yhtenäistä oikeuskäytäntöä lakien ja muiden säädösten tulkinnassa ja soveltamisessa.

3. Erikoistuneet hallintotuomioistuimet

3.1. Alueelliset hallintotuomioistuimet
ovat erikoistunutta tuomiovaltaa käyttäviä tuomioistuimia, jotka käsittelevät julkishallinnon ja sisäisen hallinnon yksiköiden hallinnollisia toimenpiteitä ja laiminlyöntejä (virkavelvollisuuden rikkomisia) koskevia valituksia (kanteita). Alueelliset hallintotuomioistuimet ratkaisevat riitoja julkishallinnon alalla ja käsittelevät hallinnollisten sääntelytoimien laillisuutta koskevia asioita, veroriitoja jne. Ennen asian saattamista hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi yksittäisiä oikeustoimia tai laissa säädettyjen julkishallinnon yksiköiden toimia koskevat riidat voidaan käsitellä oikeudenkäyntiä valmistelevassa menettelyssä. Tällöin riita-asiat tutkitaan kunnallisissa julkishallinnon riitoja käsittelevissä lautakunnissa, alueellisissa hallinnollisia riitoja käsittelevissä lautakunnissa ja hallinnollisia riitoja käsittelevässä ylimmässä lautakunnassa
3.2. Korkein hallinto-oikeus

on ensimmäinen ja ylin oikeusaste lain nojalla sen toimivaltaan kuuluvien hallinnollisten asioiden käsittelyssä. Se on myös alueellisten hallintotuomioistuinten päätöksiä, ratkaisuja ja määräyksiä sekä alioikeuksien päätösten hallinnollisten määräysten rikkomisia käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin. Lisäksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsitellään laissa määriteltyjen päätökseen saatettujen hallinnollisten asioiden, myös hallinnollisten määräysten rikkomisten, uudelleenkäsittelyä koskevia hakemuksia.

Korkein hallinto-oikeus kehittää hallintotuomioistuinten yhtenäistä oikeuskäytäntöä lakien ja muiden säädösten tulkinnassa ja soveltamisessa.

Lisätietoja

 • Liettuan korkein oikeus lietuviu kalba 
 • Liettuan muutoksenhakutuomioistuin English - lietuviu kalba 
 • Liettuan korkein hallinto-oikeus English - lietuviu kalba
 • Kansallinen tuomioistuinhallinto English - lietuviu kalba

« Oikeuslaitos - Yleistä | Liettua - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 05-11-2009

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta