Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Litva

Poslední aktualizace: 13-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Litva

 

OBSAH

1. Autonomie soudů: 1.
2. Soudy obecné pravomoci: 2.
2.1. Okresní soud 2.1.
2.2. Krajský soud 2.2.
2.3. Odvolací soud 2.3.
2.4. Nejvyšší soud Litvy 2.4.
3. Zvláštní – správní soudy: 3.
3.1. Krajské správní soudy 3.1.
3.2. Nejvyšší správní soud 3.2.

 

Organizace Soudnictví PDF File (PDF File 12 KB)

Ústava Litevské republiky stanoví, že soudy mají výhradní právo vykonávat spravedlnost. Při výkonu spravedlnosti jsou soudci a soudy nezávislí. Při šetření věcí se soudci řídí pouze zákonem. Nesmějí používat zákony, které jsou v rozporu s ústavou.

Dne 1. května 2002, kdy vstoupilo v platnost nové znění zákona Litevské republiky o soudech a zákona o Národní správě soudů, zahájila svou činnost Národní správa soudů.

Hlavní činností této instituce je pomáhat orgánům soudní autonomie při výkonu jejich funkcí.

1. Autonomie soudů:

Valné zasedání soudců je nejvyšším orgánem soudní autonomie, který zahrnuje všechny soudce Litvy.

Soudní rada je výkonným orgánem soudní autonomie, který se skládá ze 24 členů.

Čestný soudní dvůr je institucí soudní autonomie, která projednává disciplinární případy soudců a žaloby soudců ve věci pomluvy.

2. Soudy obecné pravomoci:

2.1. Okresní soud

je první instancí pro trestní, občanskoprávní věci a správní přestupky (které jsou do jeho pravomoci přiděleny zákonem), věci přidělené do pravomoci soudců zabývajících se hypotékami, stejně jako věci týkající se výkonu rozhodnutí a rozsudků. Soudci okresních soudů se rovněž zabývají přípravným řízením, výkonem rozsudku a vykonávají další funkce přidělené okresnímu soudu ze zákona.

2.2. Krajský soud

je první instancí pro trestní a občanskoprávní věci zákonem přidělené do jeho pravomoci a odvolací instancí pro rozsudky, rozhodnutí, nálezy a příkazy okresních soudů.

Předseda krajského soudu organizuje a kontroluje správní činnost okresních soudů a jejich soudců v rámci okruhu své činnosti v souladu s postupem předepsaným ze zákona.

2.3. Odvolací soud

je odvolací instancí pro věci projednávané krajskými soudy jako soudy prvního stupně. Odvolací soud rovněž projednává žádosti o uznání rozhodnutí zahraničních nebo mezinárodních soudů a zahraničních nebo mezinárodních rozhodčích nálezů a jejich výkon v Litevské republice a vykonává další funkce přidělené do pravomoci tohoto soudu zákonem.

NahoruNahoru

Předseda odvolacího soudu organizuje a kontroluje správní činnost krajských soudů a jejich soudců v souladu s postupem předepsaným ze zákona.

2.4. Nejvyšší soud Litvy

je jediným soudem, který může zrušit soudní rozhodnutí a přezkoumávat platné rozsudky, rozhodnutí, nálezy a příkazy soudů obecné pravomoci. Nejvyšší soud vypracovává jednotné soudní postupy pro výklad a používání zákonů a jiných právních aktů.

3. Zvláštní – správní soudy:

3.1. Krajské správní soudy

jsou soudy zvláštní pravomoci zřízené k projednávání stížností (žalob) v souvislosti se správními akty a činností či nečinností (neplnění povinností) subjektů veřejné a vnitřní správy. Krajské správní soudy projednávají spory v oblasti veřejné správy, zabývají se záležitostmi týkajícími se zákonnosti regulačních správních aktů, daňovými spory atd. Než se obrátíte na správní soud, lze jednotlivé právní akty nebo opatření přijaté zákonem stanovenými subjekty veřejné správy projednat v přípravném řízení. V takovém případě spory šetří městské veřejné komise pro správní spory, krajské komise pro správní spory a Vrchní komise pro správní spory.

3.2. Nejvyšší správní soud

je první a konečnou instancí pro správní věci přidělené zákonem do jeho pravomoci. Je odvolací instancí pro věci vyplývající z rozhodnutí, nálezů a příkazů krajských správních soudů, stejně jako věci týkající se správních přestupků proti rozhodnutím okresních soudů. V zákonem stanovených případech je Nejvyšší správní soud rovněž příslušný k projednávání žádostí o obnovení projednávání uzavřených správních věcí, včetně správních přestupků.

Nejvyšší správní soud vypracovává jednotné postupy správních soudů pro výklad a používání zákonů a jiných právních aktů.

Bližší informace

 • Nejvyšší soud Litvy lietuviu kalba
 • Odvolací soud Litvy English - lietuviu kalba
 • Nejvyšší správní soud Litvy English - lietuviu kalba 
 • Národní správa soudů English - lietuviu kalba

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Litva - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 13-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království