Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Írország

Utolsó frissítés: 30-06-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - Írország

A bírósági szolgálatra a jogszabályban megállapított következő feladatok hárulnak:

 1. a bíróságok igazgatása,
 2. a bírák részére háttérszolgáltatások nyújtása,
 3. a nyilvánosság részére történő információszolgáltatás a bírósági rendszerről,
 4. a bírósági épületek rendelkezésre bocsátása, irányítása és fenntartása, és
 5. szolgáltatások nyújtása a bíróságok igénybevevőinek 

Írország alkotmánya előírja, hogy az igazságszolgáltatást a törvénnyel felállított bíróságokon az elnök által a kormány ajánlására kinevezett bírák végzik; a bírák valamennyi bíróságon az Alkotmány értelmében igazságszolgáltatási feladatuk gyakorlása során teljesen függetlenek. A bírót nem lehet hivatalából eltávolítani, csak ha bizonyított méltatlan viselkedése vagy alkalmatlansága, és ez esetekben is csak a Houses of the Oireachtas (Parlament) mindkét háza által elfogadott határozat nyomán.

A polgári ügyeket tárgyaló bíróságokat az alábbi felépítésben szervezték meg:

 

Legfelsőbb Bíróság

(Székhelye Dublin.)

 

 

Fellebbviteli hatáskör

 

 

Körzeti bíróság

(Mind a 26 megyei városban működik)

 

 

Eredeti hatáskör €38.092,14 euróig és fellebbviteli hatáskör a District Court és egyes más bíróságok határozatai elleni fellebbezésekre

 

 

Felsőbíróság

(Székhelye Dublin.)

 

 

Teljes eredeti hatáskör és fellebbviteli hatáskör a

Circuit Court és egyes más bíróságok határozatai elleni fellebbezésekre

 

Kerületi bíróságok

(23 kerületben)

 

 

Eredeti hatáskör 6.348,69 euróig 

(Beleértve a kisértékű ügyek eljárását)

Egyes fogyasztói igények legfeljebb 1.269,74 euróig)

 

 

Legfelsőbb Bíróság

A Supreme Court fellebbviteli hatáskörrel rendelkezik a High Court minden határozata vonatkozásában. A Supreme Court hatáskörrel rendelkezik a Court of Criminal Appeal (a büntető fellebbviteli bíróság) határozatai elleni fellebbezésekre, ha a Court of Criminal Appeal vagy az Attorney General (legfőbb ügyész)igazolja, hogy a határozat olyan jogkérdést érint, amely kiemelkedően fontos a nyilvánosság számára, és közérdekből kívánatos a fellebbezés Supreme Court általi elbírálása. A bíróság dönthet a Circuit Court által hozzá felterjesztett jogkérdésekben is. A Supreme Court rendelkezik hatáskörrel annak eldöntésére, hogy a Houses of the Oireachtas mindkét háza által elfogadott és Írország elnökéhez a törvénybe iktatás előtt aláírásra felterjesztett törvénytervezet (vagy annak valamely rendelkezése illetve rendelkezései) az elnök által a bíróság elé terjesztett kérdésben az Alkotmányba ütközik-e. Ha felmerül az elnök tartós alkalmatlanságának kérdése, ennek eldöntése is a Supreme Court hatásköre.

A Supreme Court öt bírája tárgyalja és dönti el a fellebbezéseket és egyéb ügyeket, kivéve, ha a legfelsőbb bíróság elnöke (Chief Justice) elrendeli, hogy valamely fellebbezést vagy egyéb kérdést három bíró tárgyaljon és döntsön el. A bíróság egyidejűleg több tanácsban is ülésezhet. 

Felsőbíróság

Az Alkotmány alapján a High Court teljes eredeti hatáskörrel rendelkezik valamennyi tény és jogkérdésben, polgári és büntetőügyekben is A High Court kizárólagos illetékességgel rendelkezik a gyermekek örökbefogadásával kapcsolatos kérdésekben és a kiadatási kérelmek vonatkozásában. A High Court hatásköre kiterjed valamennyi jogszabálynak az Alkotmány rendelkezéseihez viszonyított érvényessége kérdésére (kivéve, ha a jogszabályt Írország elnöke már felterjesztette a Supreme Court elé). A High Court előtt a legtöbb ügyet egyesbíró tárgyalja, bár egyes ügyek vonatkozásában – mint például rágalmazás, fenyegetés, vagy jogellenes fogvatartás esetén – létezik rendelkezés arra, hogy az ügyet a bíró esküdtszék közreműködésével tárgyalja. A kivételes fontosságú ügyeket Divisional Court formájában ülésező két vagy három bíró is tárgyalhatja.

Lap tetejeLap teteje

A High Court fellebbviteli bíróságként jár el a Circuit Court polgári ügyekben hozott határozatai vonatkozásában. A Circuit Court polgári határozatai ellen benyújtott fellebbezésekre vonatkozó fellebbviteli hatásköre mellett a High Court jogosult valamennyi alsóbb szintű bíróság határozatának felülvizsgálatára végrehajtási, tiltó és fellebbezési határozat kibocsátásával. E határozatok nem az alsóbb szintű bíróságok határozatának megalapozottságára vonatkoznak, hanem arra a kérdésre, hogy vajon túllépték-e hatáskörüket.

A High Court dönthet a District Court által hozzá felterjesztett jogkérdésekről is. A High Court foglalkozik biztosítékadásra vonatkozó kérelmekkel is, ha a vádlottat gyilkosság bűntettével vádolják, vagy ha a vádlott a District Court által kiszabott feltételek megváltoztatását kéri.

A High Court a keresetek elsőfokú tárgyalására rendszerint Dublinban ülésezik. Személyi és halált okozó sérülésekből eredő károkra vonatkozó keresetek elsőfokú tárgyalása céljából számos vidéki helyszínen is ülésezik. A High Court on Circuit (Körzeti felsőbíróság) tárgyalja a Circuit Court vidéki helyszíneken hozott határozatai elleni fellebbezéseket. 

Körzeti bíróság

A Circuit Court polgári hatásköre korlátozott, valamennyi peres fél egyetértésének esetét kivéve, ekkor ugyanis a hatásköre korlátlan. A bíróság hatáskörének felső határa szerződéses, bérletvételi és részletvételi , valamint szerződésen kívüli károkozási keresetekben 38.092,14 euró.

A Circuit Court illetékes a végrendelettel kapcsolatos ügyekre, és az ingatlanra vonatkozó jogcímmel és bérlettel kapcsolatos kérdésekre, ha az ingatlan helyi adó alapját képező értéke nem haladja meg a 253,95 eurót. A Circuit Court illetékes a családi jogi eljárásokra is, beleértve a bírósági különválást, a válást, és házasság érvénytelenítését, valamint a District Court határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket.

A Circuit Court előtt a polgári ügyeket a bíró esküdtszék nélküli ülésben tárgyalja. A Circuit Court fellebbviteli bíróságként jár el a District Court polgári és büntetőügyekben hozott határozatai ellen benyújtott fellebbezések ügyében. A fellebbezés elintézése újratárgyalással történik, és ekkor a Circuit Court határozata végleges és tovább már nem fellebbezhető.

A Circuit Court hatáskörrel rendelkezik a szeszesitalok helyszíni fogyasztás céljából történő eladásának új engedélyeire vonatkozó valamennyi kérelemre, és fellebbviteli hatásköre van az olyan bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezésekre, mint a Director of Equality Investigations (jogegyenlőségi vizsgálatok igazgatója). 

Lap tetejeLap teteje

Kerületi bíróság

A District Court illetékessége helyi, hatásköre pedig korlátozott. Családjogi ügyekben hatáskörrel rendelkezik tartási, eltiltó, felügyeleti, láthatási, valamint a házasságon kívül született gyermek apjával szembeni határozatok meghozatalára.

A District Court hatáskörébe tartoznak a szerződésen alapuló, bérletvételi vagy részletvételi megállapodás, szerződésen kívüli károkozás, bérleti díj nem fizetése vagy a bérlő dolgainak jogellenes visszatartása miatti polgári ügyek, ha a követelés értéke legfeljebb 6.348,69 euró. Hatásköre van bármely bíróság tartozás megfizetésére kötelező határozatának végrehajtása vonatkozásában, illetékes nagyszámú engedélyezési rendelkezéssel kapcsolatban, például a szeszesitalok értékesítéséhez kötődően, és a rosszhiszemű károkozás miatti kérelmekre, ha a követelt összeg nem haladja meg a 6.348,69 eurót.

A District Court országszerte 248 helyszínen ülésezik (beleértve Dublint). Általánosságban a tárgyalás helyszíne a szerződés megkötésének helyétől, az alperes lakóhelyétől vagy üzletvitelének helyétől, vagy engedélyezési ügyekben az engedély tárgyát képező helyiségek helyétől függ.

Kisértékű ügyek

A kisértékű ügyek eljárása olcsó és kötetlen eszközt nyújt a fogyasztói igények elbírálására, amelyhez egyik félnek sincs szüksége jogi képviseletre. Ez az eljárás az 1.269,74 eurót meg nem haladó értékű követelések esetén vehető igénybe, ha fogyasztó vásárol árut vagy szolgáltatást, tulajdona kisebb kárt szenved, vagy bérletre vonatkozó letét visszafizetését kéri. A nem vitatott követelések esetén a bíróság előtt nem kell megjelenni. Ha a követelést vitatják, és azt bíróságon kívül nem lehet rendezni, az ügyet a District Court bírája tárgyalja, akinek határozata ellen a Circuit Courthoz lehet fellebbezni. 

Egyéb döntőbíróságok

Számos döntőbíróság foglalkozik a jövedelemadó-ügyekben benyújtott fellebbezésekkel, társadalombiztosítási jogosultságokkal, a jogegyenlőségi jogszabályok alapján fennálló igényekkel, bevándorlási kérelmekkel, várostervezéssel és foglalkoztatási kérdésekkel. E döntőbíróságokban nem bírák, hanem képzett szakemberek elnökölnek, és határozatuk ellen a Circuit vagy High Courthoz lehet fellebbezni.

Hasznos linkek

 • Bírósági Szolgálat English 
 • Ügyvédi Kamarák Tanácsa – Jogi könyvtár English
 • Információk a közszolgáltatásokról English
 • ODEI – Jogegyenlőségi döntőbíróság English

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Írország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 30-06-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság