Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 04-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Tarptautinė teisė

Tarptautiniai teismai Europoje ir pasaulyje

Yra daugybė tarptautinių teismų. Kai kurie iš jų nagrinėja tarptautines baudžiamosios teisės bylas, kitų užduotis – spręsti ginčus tarp valstybių arba tarp valstybių ir asmenų.

1959 m. Europos Taryba English - français įsteigė Europos žmogaus teisių teismą. Teismo būstinė yra Strasbūre, Prancūzijoje.

Teismas užtikrina 1953 m. įsigaliojusioje Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje nustatytų principų laikymąsi.

Teisėjus renka Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja; teisėjai dirba Teisme savo vardu, o tai reiškia, kad jie neatstovauja savo valstybei, kurios piliečiai yra.

Fiziniai asmenys, kurie mano, kad valstybinė institucija pažeidė Konvencijoje įtvirtintas jų teises, tam tikrais atvejais gali kreiptis tiesiogiai į Teismą.

Tačiau prieš kreipdamiesi tiesiogiai į Teismą asmenys turi būti išnaudoję visas valstybės vidaus teisinės gynybos priemones, ir nuo galutinio tos valstybės teismo sprendimo neturi būti praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.

Jeigu Teismas nustato, kad pareiškimas yra priimtinas, byla bus nagrinėjama inter partes, t. y. Teismas viešame posėdyje išklausys šalių argumentus ir po to priims sprendimą.

Šiame bylos nagrinėjimo etape šalims turi atstovauti advokatai.

Kai Teismas priima galutinį sprendimą, atitinkama valstybė privalo jo laikytis, ji turi imtis visų reikalingų priemonių, kad šis sprendimas būtų įvykdytas.

Daugiau naudingos informacijos apie tai, kaip reikia kreiptis į Teismą, ir pareiškimo formą rasite Europos Tarybos interneto tinklalapyje (Informacija asmenims, norintiems kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą English - français).

Tarptautinis Teisingumo Teismas yra pagrindinė Jungtinių Tautų teisminė institucija. Teismo būstinė yra Hagoje. Pagrindinis Teismo uždavinys – pagal tarptautinę teisę nagrinėti valstybių jam perduotus teisinius ginčus. Teismas taip pat gali priimti patariamąsias nuomones, jeigu to prašo tarptautinės organizacijos.

Fiziniai asmenys tiesiogiai nepriklauso šio Teismo jurisdikcijai.

Informaciją apie Teismo jurisdikciją ir organizacinę struktūrą galima rasti šio Teismo interneto tinklalapyje English - français.

Nuolatinio arbitražo teismo būstinė yra tame pačiame pastate, kuriame įsikūręs Tarptautinis Teisingumo Teismas. Nuolatinis arbitražo teismas siūlo įvairias ginčų tarp valstybių ir tarp valstybių ir privačių asmenų sprendimo paslaugas. Šis teismas taip pat sprendžia ginčus, kurių viena iš šalių yra tarpvyriausybinė organizacija. Teismas teikia arbitražo, taikinimo, faktų nustatymo komitetų ir tarpininkavimo paslaugas.

Informaciją apie šio teismo jurisdikciją ir organizacinę struktūrą galima rasti jo interneto tinklalapyje English - français.

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 04-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė