Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 06-08-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Kansainvälinen oikeus

Euroopan- ja maailmanlaajuisesti toimivia kansainvälisiä tuomioistuimia

Kansainvälisiä tuomioistuimia on useita. Jotkut niistä käsittelevät kansainväliseen rikosoikeuteen kuuluvia asioita, toiset ratkaisevat valtioiden välisiä riitoja ja jotkut valtioiden ja yksityishenkilöiden välisiä riitoja.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (en fr) perustettiin vuonna 1959 Euroopan neuvoston en yhteyteen. Sen toimipaikka on Strasbourgissa Ranskassa.

Tuomioistuin valvoo, että vuonna 1953 voimaan tulleen Euroopan ihmisoikeussopimuksen periaatteita noudatetaan.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous valitsee tuomioistuimen tuomarit, jotka toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan eli eivät edusta niitä maita, joiden kansalaisia he ovat.

Henkilöt, jotka katsovat, että julkinen elin on rikkonut heille yleissopimuksen perusteella kuuluvia oikeuksia, voivat kääntyä tietyin edellytyksin suoraan ihmisoikeustuomioistuimen puoleen.

Ihmisoikeustuomioistuin voi ottaa asian käsiteltäväkseen kuitenkin vasta, kun siinä on turvauduttu kaikkiin kyseisen valtion kansallisiin oikeussuojakeinoihin ja kun lopullisen kansallisen päätöksen antopäivästä on kulunut korkeintaan kuusi kuukautta.

Jos ihmisoikeustuomioistuin ottaa valituksen tutkittavaksi, asia käsitellään kontradiktorisessa menettelyssä eli tuomioistuin kuulee julkisessa käsittelyssä kummankin osapuolen perustelut ennen päätöksen tekemistä.

Tässä vaiheessa menettelyä osapuolilla on oltava avustajanaan asianajaja.

Kun ihmisoikeustuomioistuin on antanut lopullisen tuomionsa, se on kyseistä valtiota sitova eli valtion on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin noudattaakseen tuomiota.

Euroopan neuvoston verkkosivuilla (Informations for Persons Wishing to Apply to the European Court of Human Rights English - français) on tietoja keinoista saattaa asia ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi ja lomake, jonka avulla hakemuksen voi esittää.

Kansainvälinen tuomioistuin on Yhdistyneiden Kansakuntien tärkein oikeudellinen elin. Sen toimipaikka on Haagissa. Sen tehtävänä on ratkaista oikeudellisia riita-asioita, jotka valtiot saattavat sen käsiteltäväksi kansainvälisen oikeuden nojalla. Se voi antaa myös neuvoa-antavia lausuntoja kansainvälisten järjestöjen pyynnöstä.

Yksityishenkilöt eivät siis kuulu suoraan sen tuomiovaltaan.

Kansainvälisen tuomioistuimen toimivallasta ja organisaatiosta saa tietoja tuomioistuimen verkkosivuilta (en fr).

Pysyvä välitystuomioistuin sijaitsee Haagissa samassa rakennuksessa kuin Kansainvälinen tuomioistuin. Pysyvä välitystuomioistuin tarjoaa monenlaisia palveluja valtioiden välisten ja valtioiden ja yksityishenkilöiden välisten riitojen sekä sellaisten riitojen ratkaisemista varten, joissa osapuolena on hallitustenvälinen järjestö. Palveluita ovat välimiesmenettely, sovittelu, tiedonkeruusta vastaavat tutkintalautakunnat, kansainvälisoikeudelliset hyvät palvelukset ja välitysapu.

Pysyvän välitystuomioistuimen toimivallasta ja organisaatiosta saa tietoja tuomioistuimen verkkosivuilta English - français.

« Oikeuslaitos - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 06-08-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta