Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija > Madžarska

Zadnja sprememba: 13-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - Madžarska

Na Madžarskem zagotavljajo sodno varstvo vrhovno sodišče (www.lb.hu English - magyar), višja sodišča (Višje sodišče v Budimpešti, Višje sodišče v Szegedu, Višje sodišče v Debrecenu, Višje sodišče v Pécsu, Višje sodišče v Győru), mestno sodišče v Budimpešti in okrožna sodišča (skupaj 20) ter lokalna (111) in delovna sodišča. Delovna sodišča obravnavajo posebne zadeve, po eno delovno sodišče pa je v vsakem od 19 okrožij in v glavnem mestu (Budimpešta). V pravosodnem sistemu Madžarske pristojnost sodišč prve stopnje in pritožbenih sodišč druge stopnje nadzira državni sistem javne uprave v skladu z osnovnim pravilom.

Sistem sodišč

Sodišča prve stopnje

 • v skladu z osnovnim pravilom: lokalna sodišča s sedežem v večjih mestih. V Budimpešti so tako imenovana okrajna sodišča (skupaj jih je 6), ki so krajevno pristojna za zakonsko določene okraje glavnega mesta. Na območju Madžarske je skupaj 111 lokalnih sodišč;
 • okrožna sodišča in mestno sodišče v Budimpešti (skupaj 20 sodišč) obravnavajo naslednje zadeve:
 • pravde po pravu lastninskih razmerij, pri katerih znesek zahtevka presega 5 milijonov HUF (20 000 EUR), razen če je tožba vložena skupaj z vlogo za razvezo zakonske zveze,
 • pravde v zvezi z avtorskimi pravicami in sorodnimi pravicami ter zaščito industrijskih patentov,
 • pravde v zvezi z zahtevki za nadomestilo škode, ki jo med uradnimi postopki povzročijo osebe, ki izvajajo javnoupravna pooblastila,
 • pravde v zvezi s sporazumi o prevozu in odpremi blaga,
 • postopki registracije gospodarskih družb,
 • pravde v zvezi s kršitvijo državljanskih pravic,
 • pravde v zvezi z vrednostnimi papirji,
 • pritožbe zoper sklepe javne uprave (javnoupravne zadeve),
 • tožbe v zvezi s popravki v javnih občilih.

Sodišča druge stopnje

 • okrožna sodišča ali mestno sodišče v Budimpešti v zadevah, za katere so pristojna lokalna sodišča (mestno sodišče, okrajna sodišča), mestno sodišče v Budimpešti;
 • višja sodišča v zadevah, za katere so pristojna okrožna sodišča (mestno sodišče v Budimpešti).

Obravnavni senat okrožnih sodišč se jasno razlikuje od senatov v pritožbenih postopkih.

Na vrh straniNa vrh strani

Revizija: Vrhovno sodišče vodi postopke, ki so se začeli na podlagi predloga za uvedbo revizije, predloženega v zvezi s pravnomočno sodno odločbo. Vrhovno sodišče lahko spremeni in razveljavi odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba. Sedež sodišča je v Budimpešti.

Sestava sodišč

Sodišče prve stopnje je običajno sestavljeno iz enega poklicnega sodnika, vendar lahko zakon določi pravde, pri katerih razen profesionalnega sodnika sodelujeta še dva izredna sodnika. Izredne sodnike imenujejo predstavniki institucionalnih enot lokalne ravni države. Izredna sodnika imata v postopku enake pravice in obveznosti kot profesionalni sodnik.

Sodne senate druge stopnje (mestno sodišče v Budimpešti, okrožna sodišča in višja sodišča) sestavljajo trije profesionalni sodniki.

V postopku revizije odloča vrhovno sodišče s tremi profesionalnimi sodniki.

Na katero sodišče se je treba obrniti?

Da bo vloga vložena pri madžarskem sodišču, jo je treba poslati pristojnemu sodišču prve stopnje v kraju stalnega prebivališča/glavnega sedeža toženca.

Posebna pravila:

 • pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča otroka lahko obravnava zadeve v zvezi z nastanitvijo otroka v okviru razveze zakonske zveze;
 • tožbe v zvezi z nepremičninami se lahko vložijo pri pristojnem sodišču, kjer je zadevno premoženje;
 • v zvezi z izvršitvijo zahtevkov, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih med poslovnimi organizacijami, se lahko vloge vložijo pri pristojnem sodišču v kraju izpolnitve pogodbe;
 • odškodninske tožbe se lahko vložijo pri pristojnih sodiščih v kraju povzročitve škode;
 • zahtevek na podlagi menice se lahko predloži pristojnemu sodišču v kraju plačila menice.

Kje so na voljo informacije o naslovih pristojnih sodišč?

Informacije so na voljo na spletni strani www.birosag.hu Deutsch - English - français - magyar, kjer so navedena vsa sodišča na Madžarskem. Uporabite funkcijo za iskanje na spletnem naslovu www.birosag.hu/illetekesseg magyar, vnesite ime kraja in izpisale se bodo informacije o razpoložljivosti sodišč splošne pristojnosti. Informacije o naslovih okrajnih sodišč v Budimpešti so na voljo na spletni strani www.fovarosi.birosag.hu English - magyar

Revizija vrhovno sodišče

Sodišča druge stopnje 19 okrožnih sodišč, 5 višjih sodišč

Pritožbena sodišča + mestno sodišče v Budimpešti

Sodišča prve stopnje 111 lokalnih sodišč, 20 delovnih sodišč, 19 okrožnih sodišč

Sodišča izvirne pristojnosti + mestno sodišče v Budimpešti*

« Pravosodna organizacija - Splošne informacije | Madžarska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 13-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo