Europese Commissie > EJN > Organisatie van de rechtspraak > Hongarije

Laatste aanpassing: 16-01-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Organisatie van de rechtspraak - Hongarije

In Hongarije wordt recht gesproken door het hooggerechtshof (www.lb.hu English - magyar), de hoven van beroep (hof van beroep van de hoofdstad, hof van beroep van Szeged, hof van beroep van Debrecen, hof van beroep van Pécs, hof van beroep van Győr), de stedelijke rechtbank van Boedapest en de kantonrechtbanken (20 in totaal), en ook door lokale (111) en arbeidsrechtbanken. De arbeidsrechtbanken zijn rechterlijke instanties die bijzondere zaken behandelen, en er is er één in elk van de 19 kantons en een in de hoofdstad (Boedapest). In het Hongaarse gerechtelijk systeem worden de bevoegdheden van de rechterlijke instanties in eerste aanleg en de gerechtelijke instanties in tweede aanleg (hoger beroep) in beginsel geregeld binnen het systeem van openbaar bestuur van de staat.

De rechterlijke instanties

De rechterlijke instanties van eerste aanleg

 • volgens de basisregel: lokale rechtbanken met zetel in de belangrijkste steden. In Boedapest zijn er zogenaamde districtsrechtbanken (6 in totaal), waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt tot bij wet bepaalde districten van de hoofdstad. In totaal zijn er 111 lokale rechtbanken in Hongarije.
 • de kantonrechtbanken en de stedelijke rechtbank van Boedapest (in totaal 20 rechtbanken) zijn bevoegd voor:
  • rechtszaken betreffende vermogensrecht, waarin het bedrag van de vordering meer bedraagt dan HUF 5 miljoen (20 000 euro), tenzij de rechtsvordering is ingesteld samen met een verzoek tot echtscheiding
  • rechtszaken betreffende het auteursrecht en verwante rechten, en betreffende de bescherming van industriële octrooien
  • rechtszaken betreffende vorderingen tot vergoeding van schade veroorzaakt tijdens officiële procedures door personen die handelen in het kader van hun openbare administratieve bevoegdheid
  • rechtszaken die betrekking hebben op overeenkomsten inzake vervoer en expeditie van goederen
  • procedures voor bedrijfsregistratie
  • rechtszaken betreffende de schending van burgerlijke rechten
  • rechtszaken over zekerheden
  • beroepen tegen beslissingen van openbare besturen (openbare administratieve zaken)
  • rechtszaken in verband met rechtzettingen in de pers

Rechterlijke instanties van tweede aanleg

 • de kantonrechtbanken of de stedelijke rechtbank van Boedapest in zaken waarvoor de lokale rechtbanken bevoegd zijn (gemeentelijke en districtsrechtbanken) en de stedelijke rechtbank van Boedapest
 • de hoven van beroep in zaken waarvoor de kantonrechtbanken bevoegd zijn (stedelijke rechtbank van Boedapest)

De samenstelling van de kamers van kantonrechtbanken die in eerste aanleg uitspraak doen, verschilt kennelijk van de samenstelling van de kamers die uitspraak doen in procedures van hoger beroep.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Herziening: Het hooggerechtshof is bevoegd voor procedures die worden ingeleid op grond van een verzoek tot herziening tegen een rechterlijke eindbeslissing. Het hooggerechtshof mag de beslissing waartegen hoger beroep is ingesteld, wijzigen of vernietigen. Het heeft zijn zetel te Boedapest.

Samenstelling van de rechterlijke instanties

Doorgaans bestaat de rechterlijke instantie van eerste aanleg uit een beroepsrechter, maar bij wet kan ook worden bepaald dat sommige rechtszaken worden behandeld door een beroepsrechter, bijgestaan door twee toegevoegde rechters. De toegevoegde rechters worden benoemd door verantwoordelijken van het lokale bestuur. In de procedures hebben de toegevoegde rechters dezelfde rechten en verplichtingen als de beroepsrechter.

De kamers van rechterlijke instanties van tweede aanleg (stedelijke rechtbank van Boedapest, kantonrechtbanken en hoven van beroep) bestaan uit drie beroepsrechters.

Bij rechterlijke herziening, oordeelt het hooggerechtshof met drie beroepsrechters.

Tot welke rechterlijke instantie wend ik mij?

Als u een verzoekschrift wil indienen bij een Hongaarse rechterlijke instantie, dient dit te gebeuren bij de bevoegde rechterlijke instantie van eerste aanleg van de woonplaats van de verweerder.

Bijzondere regels:

 • de bevoegde rechterlijke instantie van de woonplaats van een kind mag uitspraak doen in zaken die betrekking hebben op de toewijzing van de kinderen bij echtscheiding,
 • rechtsvorderingen die betrekking hebben op onroerende goederen, kunnen worden ingeleid bij de bevoegde rechterlijke instantie van de plaats waar de goederen zijn gelegen,
 • wat het afdwingen van vorderingen uit overeenkomsten tussen bedrijven betreft, mag het verzoekschrift worden ingediend bij de bevoegde rechterlijke instantie van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd,
 • rechtszaken over schadevergoeding kunnen worden behandeld door bevoegde rechterlijke instanties van de plaats waar de schade is veroorzaakt,
 • een vordering die op een wissel is gebaseerd, kan worden behandeld door de bevoegde rechterlijke instantie van de plaats waar de wissel wordt betaald.

Hoe verkrijg ik informatie over de adressen van de bevoegde rechterlijke instanties?

Op de website www.birosag.hu Deutsch - English - français - magyar kan informatie over alle Hongaarse rechterlijke instanties worden gevonden. Gelieve de zoekfunctie onder www.birosag.hu/illetekesseg magyar te gebruiken en na het invoeren van de plaatsnaam zal het systeem informatie verschaffen over de beschikbare rechterlijke instanties met een algemene bevoegdheid. Voor informatie over de adressen van de districtsrechtbanken van Boedapest, gelieve de website www.fovarosi.birosag.hu English - magyar te raadplegen.

rechterlijke herziening hooggerechtshof

rechterlijke instanties in hoger beroep 19 kantonrechtbanken 5 hoven van beroep 

tweede aanleg  + stedelijke rechtbank van Boedapest

rechterlijke instanties van eerste aanleg 111 lokale rechtbanken 20 arbeidsrechtbanken 19 kantonrechtbanken

eerste aanleg + stedelijke rechtbank van Boedapest*

« Organisatie van de rechtspraak - Algemene informatie | Hongarije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 16-01-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk