Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Vengrija

Naujausia redakcija: 13-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Vengrija

Vengrijoje teisingumą vykdo Aukščiausiasis Teismas (www.lb.hu English - magyar), aukštieji teisingumo teismai (Sostinės aukštasis teisingumo teismas, Segedo aukštasis teisingumo teismas, Debreceno aukštasis teisingumo teismas, Pėčo aukštasis teisingumo teismas, Dioro aukštasis teisingumo teismas), Budapešto municipalinis teismas ir apylinkės teismai (iš viso 20), taip pat vietos (111) ir darbo teismai. Darbo teismai yra specializuoti tam tikras bylas nagrinėjantys teismai, ir jų yra po vieną kiekvienoje iš 19 sričių ir sostinėje (Budapešte). Vengrijos teismų sistemoje pirmosios instancijos teismų ir antrosios instancijos apeliacinių teismų jurisdikcijos yra valdomos pagal valstybinę viešojo administravimo sistemą taikant pagrindines taisykles.

Teismų sistema

Pirmosios instancijos teismai

 • vadovaujantis pagrindinėmis taisyklėmis: vietos teismai, kurių būstinės yra įsteigtos didžiuosiuose miestuose. Budapešte veikia vadinamieji apygardos teismai (iš viso 6), kurių jurisdikcija taikoma įstatymuose nustatytoms sostinės apygardoms. Visoje Vengrijoje iš viso veikia 111 vietos teismų.
 • apylinkės teismai ir Budapešto municipalinis teismas (iš viso 20 teismų) nagrinėja šiuos klausimus:
 • ieškiniai pagal nuosavybės teisę, kai reikalaujama suma viršija 5 mln. Vengrijos forintų (20 000 eurų), išskyrus atvejus, kai byla teisme iškeliama kartu pateikiant ištuokos prašymą;
 • ieškiniai, susiję su autoriaus ir gretutinėmis teisėmis bei pramoninių patentų apsauga;
 • ieškiniai, susiję su reikalavimais atlyginti žalą, kuri atsirado, asmenims, veikiantiems pagal savo viešąją administracinę kompetenciją, atliekant oficialiąsias funkcijas;
 • ieškiniai, susiję su prekių pervežimo ir ekspedijavimo susitarimais;
 • bendrovių registravimo procedūros;
 • ieškiniai dėl civilinių teisių pažeidimo;
 • ieškiniai, susiję su vertybiniais popieriais;
 • apeliaciniai skundai dėl viešojo administravimo nutarimų (viešosios administracinės bylos);
 • ieškiniai dėl spaudos pranešimų atitaisymo.

Antrosios instancijos teismai

 • apylinkės teismai ar Budapešto municipalinis teismas vietos teismų (municipalinių, apygardos teismų), Budapešto municipalinio teismo jurisdikcijai priklausančiose bylose;
 • aukštieji teisingumo teismai apylinkės teismų (Budapešto municipalinio teismo) jurisdikcijai priklausančiose bylose.

Pirmosios instancijos apylinkės teismų taryba akivaizdžiai skiriasi nuo apeliacinių skundų nagrinėjimo procedūrose veikiančių tarybų sudėties.

viršųviršų

Sprendimų peržiūra: Aukščiausiasis Teismas nagrinėja bylas, kurios buvo iškeltos pagal prašymą peržiūrėti galutinį sprendimą. Aukščiausiasis Teismas gali pakeisti apskųstą sprendimą ir paskelbti jį negaliojančiu. Jis posėdžiauja Budapešte.

Teismų sudėtis

Pirmosios instancijos teismą paprastai sudaro vienas profesionalus teisėjas, tačiau įstatymuose gali būti numatyti ieškiniai, kuriems teismą sudaro vienas profesionalus teisėjas ir du tarėjai. Tarėjus skiria vietos vyriausybės atstovai. Nagrinėjant bylas, tarėjai turi tokias pačias teises ir įsipareigojimus, kaip ir profesionalus teisėjas.

Antrosios instancijos teismo tarybas (Budapešto municipalinis teismas, apylinkės teismai ir aukštieji teisingumo teismai) sudaro trys profesionalūs teisėjai.

Peržiūrint bylą aukštesniosios instancijos teisme, Aukštojo teismo sprendimus priima trys profesionalūs teisėjai. 

Į kurį teismą turiu kreiptis?

Jeigu ketinate pateikti prašymą Vengrijos teismui, turite nusiųsti jį atsakovo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje kompetenciją turinčiam pirmosios instancijos teismui.

Specialiosios taisyklės:

 • kompetenciją vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos klausimais turintys teismai gali imtis priemonių bylose, susijusiose su vaikų įkurdinimu, nagrinėjant ištuokos klausimus;
 • su nekilnojamuoju turtu susijusios bylos gali būti iškeltos teisme, kuris turi kompetenciją turto buvimo vietoje;
 • reiškiant ieškinius dėl verslo organizacijų sudarytų sutarčių, prašymas gali būti pateiktas teismui, kuris yra kompetentingas sutarties sudarymo arba vykdymo vietoje;
 • ieškiniai dėl žalos atlyginimo gali būti pareikšti teismuose, turinčiuose kompetenciją vietose, kuriose ši žala buvo sukelta;
 • vekseliu pagrįstas ieškinys gali būti pareikštas teisme, kuris yra kompetentingas vekselio apmokėjimo vietoje.

Kaip galiu sužinoti kompetentingų teismų adresus?

Prašome apsilankyti tinklalapyje www.birosag.hu Deutsch - English - français - magyar, kuriame galite rasti informacijos apie visus Vengrijos teismus. Prašome naudotis paieškos funkcija tinklalapyje www.birosag.hu/illetekesseg magyar, ir įvedus gyvenvietės pavadinimą, sistema informuos jus apie bendrąją kompetenciją joje turinčius teismus. Jei jums reikia informacijos apie Budapešto apygardos teismus, siūlome apsilankyti tinklalapyje www.fovarosi.birosag.hu English - magyar 

Teismo peržiūra Aukščiausiasis Teismas

Antrosios instancijos teismai 19 apylinkės teismų, 5 aukštieji teismai

Apeliaciniai teismai + Budapešto municipalinis teisingumo teismas

Antrosios instancijos teismai 111 vietos teismų, 20 darbo teismų, 19 apylinkės teismų

Pirminės jurisdikcijos teismai + Budapešto municipalinis teismas *

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Vengrija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 13-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė