Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Magyarország

Utolsó frissítés: 20-05-2005
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - Magyarország

Magyarországon az igazságszolgáltatást a Legfelsőbb Bíróság (www.lb.hu), az ítélőtáblák (Fővárosi Ítélőtábla, Szegedi Ítélőtábla, Debreceni Ítélőtábla, Pécsi Ítélőtábla, Győri Ítélőtábla), a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok (összesen 20), valamint a helyi (111) és a munkaügyi bíróságok (20) látják el. Magyarországon a rendes bíróságok látják el a közigazgatási bíróságok feladatait is. Speciális területtel foglalkozó bíróságok a munkaügyi bíróságok, amelyekből 19 megyében és a Főváros (Budapest) területén egy-egy működik. A magyar bírósági rendszerben az első fokon és a fellebbviteli ügyekben másodfokon eljáró bíróságok illetékessége főszabály szerint igazodik az állam közigazgatási berendezkedéséhez.

Az eljáró bíróságok rendszere

Elsőfokú bíróságok

 • főszabály szerint: a helyi bíróságok, amelyek székhelye nagyobb városokban található. Budapesten ún. kerületi bíróságok működnek (összesen 6), amelyek illetékességi területe a törvény által meghatározott fővárosi kerületekre terjed ki. Magyarország területén összesen 111 helyi bíróság van.
 • a megyei illetve a Fővárosi Bíróság (összesen 20) jár el például az alábbi ügyekben:
 • vagyonjogi perek, amelyekben a követelés összege az 5 millió forintot (20.000 €) meghaladja; kivéve, ha a per a bontókeresettel együtt indul
 • szerzői és szomszédos jogi perek, iparjogvédelmi perek,
 • közigazgatási jogkörben eljáró személyek által hivatalos eljárásuk során okozott kár megtérítése iránti perek,
 • nemzetközi árufuvarozási vagy szállítmányozási szerződéssel kapcsolatos perek,
 • cégbejegyzés iránti eljárások,
 • személyhez fűződő jogok megsértése miatti perek,
 • értékpapírhoz kapcsolódó perek,
 • közigazgatási határozatok megtámadása (közigazgatási ügyek),
 • sajtó-helyreigazítási perek.

Másodfokon eljáró bíróságok

 • a helyi bírósághoz (városi, kerületi bíróság) tartozó ügyekben a megyei bíróság , a Fővárosi Bíróság,
 • a megyei bírósághoz (Fővárosi Bírósághoz) tartozó ügyekben az ítélőtábla

A megyei bíróság első fokon eljáró tanácsa természetesen különbözik a fellebbviteli eljárásban eljáró tanácsok összetételétől.

Lap tetejeLap teteje

Felülvizsgálati eljárás: Legfelsőbb Bíróság jár el a jogerős ítélet ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján indult eljárásban. A Legfelsőbb Bíróság a megtámadott határozatot megváltoztathatja és megsemmisítheti. Székhelye Budapesten van.

A bíróságok összetétele

Az első fokon eljáró bíróság általában egy hivatásos bíróból áll, de törvény meghatározhat olyan pereket, amelyekben az eljáró bíróság egy hivatásos bíróból és két ülnökből áll. Az ülnököket a helyi önkormányzatok képviselői választják. az eljárásban a hivatásos bírákat és az ülnököket ugyanazon jogok illetik meg és ugyanazon kötelezettségek terhelik.

A másodfokon (Fővárosi Bíróság, megyei bíróságok és az ítélőtáblák) eljáró bírósági tanács három hivatásos bíróból áll.

A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárás során három hivatásos bíróból álló tanácsban ítélkezik.

Melyik bírósághoz kell fordulni?

Amennyiben keresetlevelet kíván benyújtani egy magyar bírósághoz, úgy azt az alperes lakóhelye szerinti első fokú bírósághoz kell küldenie.

Speciális szabályok:

 • gyermek elhelyezésével kapcsolatos ügyekben a gyermek lakóhelye szerinti bíróság is eljárhat,
 • az ingatlanra vonatkozó perek az ingatlan fekvése szerinti bíróság előtt is indíthatóak,
 • ha gazdasági társaságok között kötött szerződésből eredő követelést kíván érvényesíteni, a szerződéskötés vagy a teljesítés helye szerinti bírósághoz is benyújtható a keresetlevél,
 • kártérítési per a károkozás helye szerinti bíróság előtt is megindítható,
 • váltóra alapított követelés a váltó fizetési helye szerinti bíróság előtt is indítható,

Hogyan tudható meg az illetékes bíróság címe?

Keresse fel a www.birosag.hu honlapot, ahol valamennyi magyar bíróság megtalálható. Kérjük, használja a kereső funkciót a www.birosag.hu/illetekesseg alatt, a keresett település nevének beírása után a rendszer tájékoztatja Önt az általános illetékességgel rendelkező bíróság elérhetőségeiről. A budapesti kerületi bíróságok címeiről kérjük, hogy a www.fovarosi.birosag.hu honlapon keresztül szíveskedjék tájékozódni.

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Magyarország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 20-05-2005

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság