Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Unkari

Uusin päivitys: 13-07-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Unkari

Unkarissa oikeudenhoidosta vastaavat korkein oikeus (www.lb.hu English - magyar), ylemmän oikeusasteen tuomioistuimet (Budapestin, Szegedin, Debrecenin, Pécsin ja Győrin ylemmän oikeusasteen tuomioistuimet), Budapestin alueellinen tuomioistuin, läänien tuomioistuimet (yhteensä 20), paikalliset tuomioistuimet (111) ja työtuomioistuimet. Työtuomioistuimet käsittelevät erityisasioita, ja niitä on yksi maan jokaisessa 19 läänissä ja yksi maan pääkaupungissa Budapestissa. Unkarin oikeuslaitoksessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten ja toisen oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuinten tuomiovaltaa valvotaan pääsääntöisesti valtion hallintojärjestelmän puitteissa.

Organisaatiokaavio PDF File (PDF File 56 KB)

Tuomioistuinjärjestelmä

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet

 • Pääsäännön mukaan: paikalliset tuomioistuimet, jotka sijaitsevat suurimmissa kaupungeissa. Budapestissa on yhteensä kuusi ns. alemman oikeusasteen tuomioistuinta, joiden tuomiovalta ulottuu laissa määriteltyihin pääkaupungin kaupunginosiin. Kaiken kaikkiaan Unkarissa on 111 paikallista tuomioistuinta.
 • Läänien tuomioistuimet ja Budapestin alueellinen tuomioistuin (yhteensä 20 tuomioistuinta) käsittelevät seuraavia asioita:
 • omaisuuslainsäädännön mukaisia kanteita, joissa vaateen määrä ylittää viisi miljoonaa Unkarin forinttia (20 000 euroa), paitsi jos kanne pannaan vireille avioerohakemuksen yhteydessä
 • tekijänoikeuksia ja siihen liittyviä oikeuksia sekä teollisuuden patenttisuojaa koskevia kanteita
 • kanteita, joissa haetaan korvausta vahingoista, jotka hallinnollisen toimivaltansa puitteissa toimineet henkilöt ovat aiheuttaneet virallisten menettelyjen yhteydessä
 • tavaroiden kuljettamisesta ja jälleenlähettämisestä tehtyihin sopimuksiin liittyviä kanteita
 • yritysten rekisteröintimenettelyjä
 • kansalaisoikeuksien loukkaamista koskevia kanteita
 • arvopapereihin liittyviä kanteita
 • julkishallinnon ratkaisuja koskevia valituksia (julkishallintoa koskevat tapaukset)
 • kanteita, jotka liittyvät lehdissä tehtäviin oikaisuihin

Toisen oikeusasteen tuomioistuimet

 • Paikallisten tuomioistuinten tuomiovaltaan kuuluvissa asioissa joko läänien tuomioistuimet (alueellisten tuomioistuinten tuomiovaltaan kuuluvat asiat) tai Budapestin alueellinen tuomioistuin (Budapestin alemman oikeusasteen tuomioistuinten tuomiovaltaan kuuluvat asiat).
 • Läänien tuomioistuinten (tai Budapestin alueellisen tuomioistuimen) toimivaltaan kuuluvissa asioissa ylemmän oikeusasteen tuomioistuimet.

Läänien tuomioistuinten ensimmäisen oikeusasteen jaosto eroaa kokoonpanoltaan selvästi jaostoista, jotka käsittelevät muutoksenhakuasioita.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomioistuinvalvonta: Korkein oikeus käsittelee hakemuksia, joissa sitä pyydetään arvioimaan uudelleen lopullista tuomiota. Korkein oikeus voi muuttaa ja mitätöidä riitautetun päätöksen. Sen toimipaikka sijaitsee Budapestissa.

Tuomioistuinten kokoonpano

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on tavallisesti yksi ammattituomari, mutta lailla voidaan määritellä kanteet, joita käsiteltäessä tuomioistuin muodostuu yhdestä ammattituomarista ja kahdesta apulaistuomarista. Apulaistuomareiden nimittämisestä vastaavat paikallishallinnon edustajat. Tuomioistuinkäsittelyssä apulaistuomareilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin ammattituomarilla.

Toisen oikeusasteen jaostoissa (Budapestin alueellinen tuomioistuin, läänien tuomioistuimet ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimet) on kussakin kolme ammattituomaria.

Tuomioistuinvalvontaa harjoittaessaan korkein oikeus tekee ratkaisun kolmen ammattituomarin kokoonpanossa.

Minkä tuomioistuimen puoleen on käännyttävä?

Jos asia halutaan viedä unkarilaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, hakemus on lähetettävä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, joka on toimivaltainen vastaajan kotipaikkakunnalla.

Erityissäännöt:

 • lapsen kotipaikan toimivaltainen tuomioistuin voi käsitellä asioita, jotka liittyvät lasten huoltoon avioerotapauksissa
 • kiinteistöihin liittyviä kanteita voidaan panna vireille tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen kiinteistön sijaintipaikkakunnalla
 • kun kyse on yritysten välisistä sopimuksista johtuvista vaateista, hakemus voidaan lähettää tuomioistuimeen, joka on toimivaltainen sillä paikkakunnalla, jolla sopimuksenmukaisen suorituksen olisi pitänyt tapahtua
 • korvausvaatimuksia koskevat kanteet voidaan panna vireille tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen vahingon aiheutumispaikalla
 • kanne, joka koskee vekseliin perustuvaa saatavaa, voidaan panna vireille tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen vekselin maksupaikalla.

Mistä löytyvät toimivaltaisten tuomioistuinten osoitteet?

Kaikkien unkarilaisten tuomioistuinten yhteystiedot löytyvät nettisivulta www.birosag.hu Deutsch - English - français - magyar. Käytössäsi on myös hakutoiminto, joka löytyy sivulta www.birosag.hu/illetekesseg magyar. Kirjoita hakukenttään asuinpaikan nimi, ja järjestelmä ilmoittaa niiden tuomioistuinten nimet, joilla on yleinen toimivalta kyseisellä paikkakunnalla. Budapestin alemman oikeusasteen tuomioistuinten osoitteet löytyvät nettisivulta www.fovarosi.birosag.hu English - magyar.

Tuomioistuinvalvonta Korkein oikeus

toisen oikeusasteen tuomioistuimet 19 läänien tuomioistuinta 5 ylemmän oikeusasteen tuomioistuinta

muutoksenhakutuomioistuimet + Budapestin alueellinen tuomioistuin

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet 111 paikallista tuomioistuinta 20 työtuomioistuinta 19 läänien tuomioistuinta

tuomioistuimet, jotka ovat myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia + Budapestin alueellinen tuomioistuin*

« Oikeuslaitos - Yleistä | Unkari - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 13-07-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta