Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema

Naujausia redakcija: 15-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija

Įvairūs bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai

Visos valstybės narės turi teismų sistemas, kurių jurisdikcija yra aiškiai nustatyta.

Skirtingos valstybių narių teismų sistemos atspindi jų nacionalinių teismų tradicijų skirtumus. 

Tačiau apskritai kiekvienoje valstybėje narėje galima išskirti dviejų rūšių teismus:

 • teismai, kurie baudžia už nusikaltimus asmeniui, turtui ar visuomenei (pvz., žmogžudystė, vagystė, vandalizmas ir t. t.); šie teismai gali paskirti bausmes ir yra vadinami baudžiamaisiais teismais;
 • teismai, kurie sprendžia ginčus tarp privačių asmenų arba įmonių (santuokos nutraukimas, ginčai dėl nuomos, atleidimas iš darbo ir t. t.), yra vadinami civiliniais teismais. Kiti teismai, tokie kaip administraciniai arba mokesčių bylas nagrinėjantys teismai, gali spręsti ginčus, kylančius tarp privačių asmenų ar įmonių ir valstybinių institucijų.

Konkrečiose valstybėse narėse bendras civilinės teisės supratimas ir įvairių teismų kompetencija gali pastebimai keistis.

Tam tikri teismai gali turėti labai bendro pobūdžio jurisdikciją arba, priešingai, gali specializuotis tik konkrečiose srityse, pvz., darbo ginčų, komercinių santykių arba šeimos bylų.

Be to, kiekviena valstybė narė turi apeliacijos sistemą, leidžiančią prašyti, kad byla, kurioje sprendimas jau priimtas, būtų peržiūrėta aukštesnės instancijos teisme.

Paspaudę valstybių narių vėliavas, rasite naudingos informacijos apie šių valstybių teisines sistemas, taip pat ir civilinių bei komercinių teismų aprašymą.

Paspaudę nuorodą „Bendrijos teisė“, rasite informacijos apie Europos Bendrijų Teisingumo Teismą.

Paspaudę nuorodą „Tarptautinė teisė“, rasite informacijos apie tarptautinius teismus, įskaitant Europos žmogaus teisių teismą.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 15-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė