Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Fínsko

Posledná úprava: 10-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Fínsko

Posledné znenie pozri pod English - suomi - svenska

org_justice_fin_sk

Bližšie informácie

Okresné súdy riešia trestnoprávne a občianskoprávne prípady a žaloby.

Odvolacie súdy pojednávajú o odvolaniach proti rozsudkom okresných súdov. Odvolací súd v Helsinkách je súdom prvého stupňa okrem iného v určitých prípadoch zahŕňajúcich medzinárodné rodinné právo.

Najdôležitejšou funkciou najvyššieho súdu je vydávať predbežné rozhodnutia a usmernenia týkajúce sa uplatňovania práva. Najvyšší súd môže pojednávať o odvolaniach voči rozhodnutiam odvolacích súdov, ale len na základe povolenia, ktoré vydáva samotný najvyšší súd.

Trhový súd rieši prípady zahŕňajúce verejné obstarávanie, prekážky v hospodárskej súťaži a  zásady obchodovania.

Pracovný súd pojednáva o sporoch týkajúcich sa kolektívnych pracovných zmlúv a zmlúv zamestnancov v štátnych službách. Spory týkajúce sa dohôd medzi jednotlivými zamestnávateľmi a zamestnancami nepatria do právomoci pracovného súdu.

Poistný súd pojednáva o prípadoch týkajúcich sa dôchodkov alebo sociálnej pomoci. Do jeho právomoci však nepatrí poistenie motorových vozidiel, poistenie domácnosti ani iné prípady súkromného poistenia.

Užitočné linky

 • Systém súdnictva English - suomi - svenska
 • Najvyšší súd Englishsuomisvenska
 • Najvyšší správny súd Englishfrançaissuomi - svenska
 • Trhový súd English - suomi - svenska
 • Pracovný súd English - suomi
 • Poistný súd English - suomi - svenska
 • Ministerstvo spravodlivosti English - suomi - svenska
 • Finlex databáza legislatívy English - suomi - svenska

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 10-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo