Europese Commissie > EJN > Organisatie van de rechtspraak > Finland

Laatste aanpassing: 22-12-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Organisatie van de rechtspraak - Finland

Voor de laatst bijgewerkte tekst: zie English - suomi - svenska


 org_justice_fin_nl

Nadere informatie

De districtsrechtbank (käräjäoikeus) behandelt strafzaken, civiele geschillen en bepaalde verzoeken (onbetwiste zaken).

Het hof van beroep (hovioikeus) behandelt beroepen tegen uitspraken van de districtsrechtbanken. Het hof van beroep van Helsinki behandelt in eerste aanleg onder meer zaken op het gebied van het internationale familierecht.

De belangrijkste taak van het hoogste gerechtshof (korkein oikeus) is het geven van prejudiciële beslissingen, die maatgevend zijn voor de toepassing van de wet. Uitspraken van een hof van beroep kunnen door het hoogste gerechtshof worden getoetst, wanneer het gerechtshof toestemming geeft voor het instellen van beroep.

Het hof voor marktzaken (markkinaoikeus) behandelt overheidsopdrachten, concurrentiebeperkingen en marktgerelateerde zaken.

De arbeidsrechtbank (työtuomioistuin) behandelt geschillen over collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en verstoringen van de arbeidsrust. De arbeidsrechtbank is niet bevoegd voor geschillen in verband met overeenkomsten tussen individuele werkgevers en werknemers.

De verzekeringsrechtbank (vakuutusoikeus) behandelt onder meer zaken op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid, maar is niet bevoegd voor zaken op het gebied van motorvoertuigenverzekering, huisverzekering en andere particuliere verzekeringen.

Nuttige links

« Organisatie van de rechtspraak - Algemene informatie | Finland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 22-12-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk