Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Somija

Pēdējo reizi atjaunots: 10-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Somija

Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt English - suomi - svenska

org_justice_fin_lv

Plašāka informācija

Apgabaltiesas izskata krimināllietas, civillietas un petīcijas.

Apelācijas tiesas izskata apelācijas sūdzības pret Apgabaltiesu spriedumiem. Helsinku Apelācijas tiesa citu starpā ir arī pirmās instances tiesa noteiktām lietām, kuras saistītas ar starptautiskajām ģimenes tiesībām.

Augstākās tiesas svarīgākā funkcija ir pagaidu nolēmumu pieņemšana, sniedzot norādījumus par attiecīgā likuma piemērošanu. Augstākā tiesa var izskatīt sūdzības pret Apelācijas tiesas lēmumiem, bet tas notiek saskaņā ar atļauju, kuru izdod pati Augstākā tiesa.

Tirgus tiesa izskata lietas, kas saistītas ar valsts iepirkumu, konkurences ierobežojumiem un tirdzniecības noteikumiem.

Darba tiesa izskata strīdus, kas saistīti ar kolektīvajiem darba līgumiem un ierēdņu darba līgumiem. Darba tiesas jurisdikcijā neietilpst strīdi starp atsevišķiem darba devējiem un darba ņēmējiem.

Apdrošināšanas tiesa izskata lietas, kas saistītas, piemēram, ar pensijām un labklājības uzlabošanu, bet tā nav atbildīga par transportlīdzekļu apdrošināšanas, māju apdrošināšanas vai citām privāta satura apdrošināšanas lietām.

Noderīgas saites

 • Tiesu sistēma English - suomi - svenska
 • Augstākā tiesa Englishsuomisvenska
 • Augstākā administratīvā tiesa Englishfrançaissuomi - svenska
 • Tirgus tiesa English - suomi - svenska
 • Darba tiesa English - suomi
 • Apdrošināšanas tiesa English - suomi - svenska
 • Tieslietu ministrija English - suomi - svenska
 • Finlex likumdošanas datu bāze English - suomi - svenska

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Somija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 10-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste