Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Suomija

Naujausia redakcija: 10-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Suomija

Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti English - suomi - svenska

org_justice_fin_lt

Išsamesnė informacija

Apygardų teismai nagrinėja baudžiamąsias bylas, civilines bylas ir pareiškimus.

Apeliaciniai teismai nagrinėja apeliacinius skundus dėl apygardų teismų priimtų sprendimų. Helsinkio apeliacinis teismas yra pirmosios instancijos teismas, be kita ko, tam tikroms byloms, susijusioms su tarptautine šeimos teise.

Svarbiausia Aukščiausiojo teismo funkcija – teikti preliminarius nutarimus, kartu duoti nurodymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo. Aukščiausiasis teismas gali nagrinėti apeliacinius skundus dėl Apeliacinio teismo sprendimų, bet tik gavęs leidimą, kurį duoda pats Aukščiausiasis teismas.

Rinkos teismas sprendžia bylas, susijusias su viešaisiais pirkimais, konkurencijos apribojimais ir prekybos veikla.

Darbo teismas sprendžia ginčus, susijusius su kolektyvinėmis darbo sutartimis ir valstybės tarnautojų darbo sutartimis. Ginčai, susiję su individualių darbdavių ir darbuotojų sutartimis, Darbo teismo jurisdikcijai nepriklauso.

Draudimo teismas nagrinėja bylas, susijusias su tokiais dalykais, kaip pensijos ir socialinė rūpyba, bet jis nėra atsakingas už transporto priemonių draudimo, namų draudimo ar kitas privataus draudimo bylas.

Naudingos nuorodos

 • Teismų sistema English - suomi - svenska
 • Aukščiausiasis teismas Englishsuomisvenska
 • Aukščiausiasis administracinis teismas Englishfrançaissuomi - svenska
 • Rinkos teismas English - suomi - svenska
 • Darbo teismas English - suomi
 • Draudimo teismas English - suomi - svenska
 • Teisingumo ministerija English - suomi - svenska
 • Finlex teisės aktų duomenų bazė English - suomi - svenska

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 10-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė