Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Suomi

Uusin päivitys: 05-11-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Suomi

org_justice_fin_fi

Johdanto

Tuomioistuimet jaotellaan yleisiin tuomioistuimiin ja hallintotuomioistuimiin. Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus. Hallintotuomioistuimia ovat hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus. Lisäksi on eräitä erityistuomioistuimia.

Tarkempia tietoja

Käräjäoikeus käsittelee rikos-, riita- ja hakemusasioita.

Hovioikeudelta haetaan muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun. Helsingin hovioikeus käsittelee ensimmäisenä asteena muun muassa eräitä kansainväliseen perheoikeuteen liittyviä asioita.

Korkeimman oikeuden tärkein tehtävä on ennakkoratkaisujen antaminen. Ennakkoratkaisuilla ohjataan muuta lainkäyttöä. Korkeimpaan oikeuteen voi valittaa hovioikeuden ratkaisusta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Hallinto-oikeudet käsittelevät viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita.

Korkein hallinto-oikeus on ylin muutoksenhakuaste hallinto-oikeudellisissa asioissa. Hallinto-oikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Joissakin asiaryhmissä edellytetään valituslupaa.

Markkinaoikeus käsittelee julkista hankintaa, kilpailunrajoitusta ja markkinointia koskevia asioita.

Työtuomioistuin käsittelee työehto- ja virkaehtosopimuksia koskevat riita-asiat ja työrauharikkomukset. Jos riita sen sijaan koskee sitä, mitä on sovittu yksittäisen työnantajan ja työntekijän välillä, asian käsitteleminen ei kuulu työtuomioistuimen toimivaltaan.

Vakuutusoikeus käsittelee muun muassa eläke- ja sosiaalitukiasioita. Sen sijaan vakuutusoikeus ei käsittele liikenne-, kotivakuutus- tai muita yksityisvakuutusasioita.

Hyödyllisiä linkkejä

« Oikeuslaitos - Yleistä | Suomi - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 05-11-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta