Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskorraldus > Soome

Viimati muudetud: 10-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskorraldus - Soome

Viimased muudatused vaata inglise vōprantsuse keeles English - suomi - svenska

org_justice_fin_et

Üksikasjalikum teave

Kärajakohtute kompetentsi kuuluvad kriminaal- ja tsiviilasjad ning avaldused.

Apellatsioonikohtud vaatavad läbi kärajakohtute otsuste peale esitatud apellatsioonikaebusi. Helsingi Apellatsioonikohus on esimese astme kohtuks muuhulgas mõningates rahvusvahelise perekonnaõiguse asjades.

Ülemkohtu tähtsaim ülesanne on teha eelotsuseid, andes juhiseid seaduse kohaldamiseks. Ülemkohus võib läbi vaadata Apellatsioonikohtu otsuste peale esitatud kaebusi, kuid selleks peab olema Ülemkohtu enda poolt antud menetlusluba.

Turukohus lahendab riigihangete, konkurentsipiirangute ja kaubandusega seotud kohtuasju.

Töökohus vaatab läbi kollektiivlepingute ja riigiteenistujate töölepingutega seotud vaidlusi. Erasektori tööandjate ja töötajate vahelistest kokkulepetest tulenevad vaidlused ei kuulu Töökohtu pädevusse.

Kindlustuskohtu kompetentsi kuuluvad kohtuasjad, mis on seotud pensioni- ja hoolekandeküsimustega, kuid ta ei lahenda sõidukikindlustus-, kodukindlustus- või teisi erakindlustusasju.

Kasulikud lingid

 • kohtusüsteem English - suomi - svenska
 • Ülemkohus Englishsuomisvenska
 • Kõrgem Halduskohus Englishfrançaissuomi - svenska
 • Turukohus English - suomi - svenska
 • Töökohus English - suomi
 • Kindlustuskohus English - suomi - svenska
 • Justiitsministeerium English - suomisvenska
 • Finlex õigusaktide andmebaas English - suomi - svenska

« Õiguskorraldus - Üldteave | Soome - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 10-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik