Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > Finland

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Finland

Seneste opdatering, se English - suomi - svenska

Retssystemets opbygning - Finland

Detaljeret redegørelse

Underretterne behandler straffesager og civile sager samt handelssager og klagesager.

Afgørelser truffet af underretterne kan indbringes for appelretterne. Appelretten i Helsingfors behandler som førsteinstansret bl.a. sager vedrørende folkeret og familieret.

Højesteret har som hovedopgave at fastlægge præcedens, dvs. træffe afgørelser, der skal gælde som retspraksis. En afgørelse truffet af en appelret kan appelleres til højesteret, hvis denne på forhånd har givet sin tilladelse dertil.

Retten for konkurrence- og forbrugersager behandler sager vedrørende offentlige udbud, konkurrencebegrænsning og vilkår og betingelser i forbrugerkontrakter.

Arbejdsretten behandler civile sager vedrørende kollektive overenskomster i den private og offentlige sektor og brud på arbejdsfreden. Derimod hører konflikter om bestemmelserne i individuelle arbejdskontrakter indgået mellem en arbejdstager og -giver ikke under arbejdsrettens kompetence.

Socialsikringsretten behandler især sager vedrørende førtidspension og bistandshjælp. Den tager sig ikke af sager om bil- og husforsikringer eller om andre personforsikringer.

Nyttige links

 • Retssystemet en - fi - sv
 • Højesteret en - fi - sv
 • Øverste forvaltningsret en - fr - fi - sv
 • Retten for konkurrence- og forbrugersager fi - sv
 • Arbejdsretten en - fi
 • Socialsikringsretten en - fi - sv
 • Justitsministeriet en - fi - sv
 • Lovdatabasen Finlex en - fi - sv

« Domstolene - Generelle oplysninger | Finland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige