Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Finsko

Poslední aktualizace: 10-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Finsko

Pośledni aktualizacje viz English - suomi - svenska

org_justice_fin_cs

Podrobnější informace

Okresní soudy se zabývají trestními případy, občanskoprávními případy a žalobami.

Odvolací soudy projednávají odvolání proti rozsudkům okresního soudu. Helsinský odvolací soud je soud prvního stupně, mezi jiným pro určité případy týkající se mezinárodního rodinného práva.

Nejdůležitější funkcí Nejvyššího soudu je vydávání předběžných rozhodnutí udělujících pokyny k aplikaci práva. Nejvyšší soud může projednávat odvolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, avšak pouze s povolením, které vydává samotný Nejvyšší soud.

Soud ve věcech trhu projednává případy týkající se veřejných zakázek, omezení hospodářské soutěže a obchodního jednání.

Pracovní soud projednává spory týkající se kolektivních pracovních smluv a pracovních smluv státních zaměstnanců. Spory týkající se smluv mezi jednotlivými zaměstnavateli a zaměstnanci nespadají do pravomoci pracovního soudu.

Pojišťovnický soud se zabývá případy týkajícími se takových záležitostí, jako jsou důchody a sociální pomoc, do jeho kompetence však nespadají případy týkající se pojištění vozidel, pojištění domácnosti nebo soukromého pojištění.

Užitečné odkazy

 • Soudní systém English - suomi - svenska
 • Nejvyšší soud Englishsuomisvenska
 • Nejvyšší správní soud Englishfrançaissuomi - svenska
 • Soud ve věcech trhu English - suomi - svenska
 • Pracovní soud English - suomi
 • Pojišťovnický soud English - suomi - svenska
 • Ministerstvo spravedlnosti English - suomisvenska
 • Databáze finské legislativy (Finlex) English - suomi - svenska

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 10-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království