comisia europeană > RJE > Organizarea justiţiei > Drept comunitar

Ultima actualizare: 16-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Organizarea justiţiei - Drept comunitar

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene: un tribunal pentru Europa

Uniunea Europeană produce propriile sale acte cu putere de lege şi norme administrative. Rolul Curţii de Justiţie este acela de a pune în aplicare şi de a interpreta aceste acte cu putere de lege, cât şi de garantare a aplicării uniforme a acestora în toate statele membre.

Curtea de Justiţie este compusă din 25 de judecători şi opt avocaţi generali. Are sediul în Luxemburg. Din 1989, este asistată de o Curte de Primă Instanţă.

Puteţi găsi informaţii utile despre funcţionarea şi competenţa Curţii pe site-ul acesteia.

În materie civilă, principala competenţă a Curţii este reprezentată de acţiunile pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare.

Aceasta este o procedură care permite cooperarea dintre Curte şi instanţele naţionale care trebuie să ia decizii cu privire la litigii ce implică aplicarea dreptului comunitar.

Dacă instanţele naţionale ezită în ceea ce priveşte modul de aplicare a dreptului comunitar, acestea trebuie să ceară clarificări din partea Curţii înainte de a pronunţa o hotărâre. Problema poate fi înaintată Curţii doar de instanţa naţională, dar părţile implicate în litigiu au la dispoziţie o perioadă de două luni în care să prezinte observaţii scrise şi îşi pot înainta şi oral argumentele în timpul audierii.

Acest sistem garantează interpretarea şi aplicarea uniformă a dreptului comunitar pe tot cuprinsul UE. Curtea de Justiţie se pronunţă în drept, adică aceasta clarifică ce lege comunitară este pertinentă. Instanţa naţională căruia i se adresează acea hotărâre trebuie să aplice legea, aşa cum este interpretată de Curtea de Justiţie, fără modificări sau denaturări, cazului înaintat acesteia.

Câteva iniţiative cu privire la limitele sistemului judiciar

Dreptul comunitar nu reglementează organizarea instanţelor civile în statele membre.

La iniţiativa Comisiei Europene, Consiliul a adoptat o directivă care stabileşte norme minime cu privire la asistenţa juridică. În octombrie 2004, Comisia a prezentat o propunere de directivă privind medierea.

Documente de referinţă

 • Propunere de directivă privind anumitor aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială (COM/2004/0718 final)
 • Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţiunilor
 • Directiva 2002/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii
 • Carte verde privind soluţionarea alternativă a litigiilor în dreptul civil şi comercial (COM/2002/0196 final)

« Organizarea justiţiei - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 16-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit