Kummissjoni Ewropea > NGE > Organizzazzjoni tal-Ġustizzja > Liġi Komunitarja

L-aħħar aġġornament: 01-03-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Organizzazzjoni tal-Ġustizzja - Liġi Komunitarja

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej: qorti għall-Ewropa

L-Unjoni Ewropea tipproduċi l-liġijiet u r-regoli tagħha. Il-funzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja hi li teżegwixxi u li tinterpreta dawn il-liġijiet u tiżgura li jiġu applikati b’mod uniformi fl-Istati Membri kollha.

Il-Qorti tikkonsisti f’25 imħallef u tmien Avukati-Ġenerali. Hija bbażata fil-Lussemburgu. Sa mill-1989, ġiet mgħejuna minn Qorti tal-Prim’Istanza.

Wieħed jista’ jsib informazzjoni utli dwar il-ħidma u l-ġurisdizzjoni tal-Qorti fuq is-sit tagħha.

Dwar kwistjonijiet ċivili, il-ġurisdizzjoni ewlenija tal-Qorti hija għal referenzi għal deċiżjonijiet preliminarji.

Din il-proċedura tagħti lok għal kooperazzjoni bejn il-Qorti u l-qrati nazzjonali li huma msejħa sabiex jieħdu deċiżjonijiet dwar tilwimiet li jinvolvu l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja.

Jekk il-qrati nazzjonali għandhom dubju dwar l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja, dawn ghandhom jitolbu lill-Qorti għal kjarifiki qabel ma jagħtu d-deċiżjoni tagħhom. Il-qorti nazzjonali biss tista' tagħmel ir-referenza lill-Qorti, iżda l-partijiet għandhom xahrejn sabiex jippreżentaw osservazzjonijiet bil-miktub, u huma jistgħu wkoll jissottomettu l-argumenti tagħhom bil-fomm matul il-kawża.

Din is-sistema tiżgura interpretazzjoni u applikazzjoni uniformi tal-liġi Komunitarja madwar l-UE kollha. Il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti deċiżjonijiet dwar il-liġi, jiġifieri tikkjarifika l-liġi Komunitarja rilevanti. Il-qorti nazzjonali indirizzata b'dik is-sentenza għandha tapplika, għall-każ li jkollha quddiemha, il-liġi, kif interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja, mingħajr ma timmodifikaha jew tgħawwiġha.

Xi inizjattivi fil-marġini tas-sistema ġudizzjarja

Il-liġi Komunitarja ma tirregolax l-organizzazzjoni tal-qrati ċivili fl-Istati Membri.

Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill adotta direttiva li tistabbilixxi r-regoli minimi dwar l-għajnuna legali. F’Ottubru 2004, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Direttiva dwar il-medjazzjoni.

Dokumenti ta’ referenza

 • Proposta għal Direttiva dwar ċerti aspetti tal-medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali (COM/2004/0718 finali)
 • Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/80/KE tad-29 ta' April 2004 li għandha x'taqsam ma' kumpens għal vittmi tal-kriminalità
 • Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE tas-27 ta' Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja f'tilwimiet transkonfinali billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma' għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn
 • Green paper dwar ir-riżolviment alternattiv tat-tilwimiet fil-liġi ċivili u kummerċjali (COM/2002/0196 finali)

« Organizzazzjoni tal-Ġustizzja - Informazzjoni Ġenerali | Liġi Komunitarja - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 01-03-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit