Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo > Škotija

Naujausia redakcija: 03-11-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Škotija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

1. Ką pagal Škotijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“?

Škotijoje šiuo metu yra taikomos dvi paramos nustatymo sistemos: 1991 m. Vaiko paramos įstatymas iš esmės laikomas viršesniu už 1985 m. Šeimos teisės (Škotija) įstatymą ir juo vaiko paramos klausimas buvo perkeltas iš privatinės teisės srities ir teismų jurisdikcijos į valstybinę sritį.

Tačiau Vaiko paramos įstatymas paprastai taikomas tiktai tuo atveju, kai vaiku besirūpinantis asmuo, kartu su vaiku nuolat negyvenantis tėvas (motina) ir vaikas yra nuolatiniai Jungtinės Karalystės gyventojai. Įstatymas netaikomas, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) dirba tam tikroms užsienyje esančioms institucijoms, įskaitant Jungtinės Karalystės civilinę tarnybą ar ginkluotąsias pajėgas. Jeigu 1991 m. įstatymas netaikomas, galioja 1985 m. Šeimos teisės (Škotija) įstatymo nustatyta senesnė sistema.

Pagal 1991 m. Vaiko paramos įstatymą teisę į sprendimą dėl išlaikymo, kurį priima Vaiko paramos agentūra, turi tiktai „kvalifikacinius kriterijus atitinkantis vaikas“ (vaikas, turintis bent vieną nuolat kartu su juo negyvenantį tėvą). Vaiku besirūpinantis tėvas (motina) (arba kitas kvalifikacinius kriterijus atitinkantis asmuo), norinti gauti vaiko išlaikymą iš  nuolat kartu su vaiku negyvenančio tėvo (motinos), pateikia pareiškimą Vaiko paramos pareigūnui.

Pagal 1985 m. Šeimos teisės (Škotija) įstatymą pareigą mokėti alimentus  turi tiktai:

 • vyras savo žmonai;
 • žmona savo vyrui;
 • tėvas (motina) savo vaikui;
 • asmuo vaikui (išskyrus vaiką, kuris šio asmens namuose apsistoja vietos arba kitos valstybės institucijos arba savanorių organizacijos nurodymu), kurį jis pripažino savo šeimos vaiku.

2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas?

Pagal 1991 m. Vaiko paramos įstatymą vaikas turi:

 

TURINIO LENTELE

1. Ką pagal Škotijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? 1.
2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas? 2.
3. Kokiais atvejais taikoma Škotijos teisė? 3.
4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Škotijos teismai? 4.
Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Škotijoje: Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Škotijoje:
5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą? 5.
5.a) Kaip kreiptis dėl išlaikymo gavimo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos) ir kokios procedūros taikomos? 5.a)
6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu? 6.
7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją? 7.
8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokios procedūros taikomos? 8.
9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokėjimai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti? 9.
10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip jis bus įvertintas? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeimyninę padėtį? 10.
11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas? 11.
12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti? 12.
13. Ar yra kokia nors organizacija ar vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą? 13.
14. Ar jos gali atstoti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą arba dalį išlaikymo? 14.
Jeigu ieškovas yra Škotijoje, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje: Jeigu ieškovas yra Škotijoje, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje:
15. Ar ieškovas gali sulaukti pagalbos iš Škotijos organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 15.
16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 16.
17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 17.
Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Škotijoje: Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Škotijoje:
18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Škotijos organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)? 18.
19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 19.
20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 20.
back

viršųviršų

 • būti ne vyresnis kaip 16 metų arba
 • lankyti dieninę švietimo įstaigą, kuri neteikia aukštesniojo išsilavinimo, ir būti ne vyresnis kaip 19 metų arba
 • būti ne vyresnis kaip 18 metų ir galėti dirbti arba lankyti jaunimui skirtą mokymo įstaigą, kol tėvas (motina) šiam vaikui vis dar gauna vaiko paramą.

Pagal 1985 m. Šeimos teisės (Škotija) įstatymą vaikas paprastai apibrėžiamas kaip asmuo, nesulaukęs 18 metų, tačiau tai gali būti sulaukęs 18 metų, bet dar nesulaukęs 25 metų asmuo, kuris „pagrįstai ir tinkamai mokosi švietimo įstaigoje arba yra rengiamas konkrečiam darbui arba prekybai, verslui ar profesijai“.

3. Kokiais atvejais taikoma Škotijos teisė?

Jeigu Škotijos teismai nuspręs turį jurisdikciją, jie paprastai taikys Škotijos teisę. Vaiko paramos agentūra užsienio teisės netaikys.

4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Škotijos teismai?

Jeigu manoma, kad klausimą reglamentuoja atitinkama užsienio teisė, kuri skiriasi nuo Škotijos teisės, šią teisę būtina patvirtinti duodant paaiškinimus teisme ir įrodyti. Gali būti neįprastų aplinkybių, kai bylos, susijusios su konkrečiu neesminiu klausimu, šalys prašo taikyti užsienio teisę. Tokiomis aplinkybėmis Škotijos teismas gali į tai atsižvelgti.

Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Škotijoje:

5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą?

Kaip nurodyta atsakyme į 1 klausimą, šiuo metu Škotijoje veikia dvi sistemos.

back

viršųviršų

Pagal 1991 m. įstatymą sprendimus dėl išlaikymo priima Vaiko paramos agentūra, todėl šie sprendimai yra administraciniai.

Jeigu bylai taikomas 1985 m. įstatymas, pareiškėjas gali iškelti bylą vietos vyriausiojo teisėjo teisme arba Sesijų teisme.

Jeigu vienas sutuoktinis reikalauja paramos iš kito sutuoktinio, paprastai bus taikomas 1985 m. įstatymas. Jeigu paramos reikalaujama vaikui, kurio tėvas (motina) nuolat negyvena kartu su juo ir kai visos šalys yra Jungtinėje Karalystėje, su tam tikromis išimtimis bus taikomas 1991 m. įstatymas. Šios išimtys nurodytos įstatymo 8 skirsnyje ir prie jų priskirti atvejai, kai vaikas yra neįgalus, kai nuolat su vaiku negyvenantis tėvas (motina) turi išskirtinai dideles pajamas ir t. t.

5.a) Kaip kreiptis dėl išlaikymo gavimo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos) ir kokios procedūros taikomos?

Pareiškejas turetu kreiptis adresu:

Vaiko paramos agentura,
P/d 55,
Brierley Hill,
West Midlands DY5 1YL,
Telefonas

08457 133 133 (skambinant Jungtineje Karalysteje)
arba +44 151 227 2274 (skambinant už Jungtines Karalystes ribu).

Agentura informacija teikia savo tinklalapyje English.

6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu?

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

back

viršųviršų

7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją?

Tinka bet kurios šalies nuolatinės gyvenamosios vietos teismas. Informacija apie Škotijos vietos vyriausiojo teisėjo teismus yra pateikta Škotijos teismų tinklalapyje English. Teismų išsidėstymo puslapyje pateiktas geografijos vadovas, Škotijos žemėlapyje parodantis tinkamo vietos teismo padėtį.

8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokios procedūros taikomos?

Jeigu ieškovas pageidauja perduoti bylą nagrinėti teismui, rekomenduojama pasinaudoti patyrusio šeimos teisės advokato paslaugomis.

Pareiškimai Vaiko paramos agentūrai pagal 1991 m. įstatymą paprastai teikiami tiesiogiai.

9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokėjimai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti?

Jeigu pareiškėjas naudojasi advokato paslaugomis, jis turės jas apmokėti. Žinoma, išlaidos skirsis. Ieškovas, pateikęs informaciją apie savo išteklius, t. y. disponuojamas pajamas ir disponuojamą kapitalą, gali prašyti konsultacijų ir paramos arba nemokamos teisinės pagalbos. Paprastai su pareiškimu dėl vaiko išlaikymo yra susijusios šios teismo ir kitos išlaidos:

back

viršųviršų

 • standartiniai mokesčiai pagal teisės aktus;
 • bet kokios neatgaunamos teismo išlaidos;
 • įvykdymo išlaidos.

Jeigu taikomas 1991 m. įstatymas, mokesčiai netaikomi.

10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip jis bus įvertintas? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeimyninę padėtį?

Pagal 1985 m. Šeimos teisės (Škotija) įstatymą alimentai yra pagal aplinkybes pagrįsta parama, nustatyta atsižvelgiant į šalių poreikius ir išteklius, jų darbingumą ir paprastai į visas bylos aplinkybes. Atsižvelgiama į dabartinius ir numatomus poreikius bei išteklius, o darbingumo įvertinimas aiškiai suteikia teismui teisę atsižvelgti ne tik į dabartines pajamas ir dabartinio darbo galimybes, bet ir į potencialias pajamas, kurias šalis pajėgi gauti. Teismas neatsižvelgs į jokios šalies elgseną, nebent būtų akivaizdu, kad į jį neatsižvelgti nedera. Pagal 1985 m. įstatymą išlaikymo mokėjimams vaikams ar sutuoktiniams netaikomas joks automatinis pakartotinis įvertinimas. Pagal ieškinį dėl alimentų priimta nutartis, bet kuriai ieškinio šaliai pateikus pareiškimą, gali būti pakeista arba atšaukta atitinkama teismo nutartimi, jeigu po pirmosios nutarties priėmimo dienos aplinkybės iš esmės pasikeitė. 1985 m. įstatymo nuostatos taikomos visiems pareiškimams ir nutartims dėl pakeitimo arba atšaukimo, taip pat taikomos ieškiniams dėl alimentų ir pagal tokius ieškinius priimamoms nutartims. Taigi įvertinant alimentų sumą reikia atsižvelgti į tuos pačius veiksnius, ir teismas turi tuos pačius įgaliojimus, įskaitant įgaliojimą pažymėti pakeitimą arba atšaukimą atgaline data, nurodant pareiškimo datą arba, nurodžius konkretų pagrindą, ankstesnę datą. Posakis „esminis aplinkybių pasikeitimas“ gali reikšti, kad pasikeitė numatomos aplinkybės, kurių pagrindu buvo išduota pirminė nutartis. Tačiau šis posakis netaikomas tam atvejui, kai teismas paprasčiausiai priėmė nutartį dėl alimentų vadovaudamasis neišsamia arba neteisinga informacija: tokiais atvejais aplinkybės nėra pasikeitusios.

back

viršųviršų

Pagal 1991 m. įstatymą parama apskaičiuojama pagal nustatytas formules, kurias supaprastino nuo 2002 m. balandžio mėn. galiojantis 2000 m. Vaiko paramos, pensijų ir socialinės apsaugos įstatymas.

1991 m. įstatyme yra nuostata dėl periodinių peržiūrų. Šios peržiūros atliekamos taip, tarsi būtų pateiktas naujas pareiškimas įvertinti išlaikymą. Norminiuose teisės aktuose numatyta, kad įvertinimas turi būti peržiūrėtas, jeigu jis veikė 52 savaites (jeigu įvertinimas įsigaliojo 1994 m. balandžio 18 d. arba iki šios datos) arba 104 savaites (kai įvertinimas įsigaliojo po 1994 m. balandžio 18 d.).

Be to, yra nuostata dėl bet kurios šalies pareiškimo peržiūros pasikeitus aplinkybėms. Tai gali būti, pavyzdžiui, darbo užmokesčio arba pašalpų padidinimas, tačiau kad būtų atliktas pakartotinis įvertinimas, pokytis paprastai turi atitikti vieną iš kelių finansinių 1-10 svarų sterlingų ribų. Šie apribojimai taikomi siekiant išvengti dažnų nereikšmingų peržiūrų.

Peržiūra taip pat gali būti atlikta vaiko paramos pareigūno raginimu. Taip būna, kai vaiko paramos pareigūnas yra įsitikinęs, kad galiojantis išlaikymo įvertinimas yra klaidingas, nes buvo atliktas neatsižvelgus į esminį faktą, yra pagrįstas klaida dėl esminio fakto arba yra teisiškai klaidingas: šiomis aplinkybėmis jis gali atlikti naują įvertinimą, tarsi nukentėjusi šalis buvo pateikusi atitinkamą pareiškimą. Be to, vaiko paramos pareigūnas turi įgaliojimus atlikti įvertinimą tarsi buvo pateiktas pareiškimas atlikti peržiūrą pasikeitus aplinkybėms, atsisakius atlikti arba peržiūrėti įvertinimą, jeigu vaiko paramos pareigūnas yra įsitikinęs, kad pareiškimas atlikti tokią peržiūrą būtų tikslingas.

back

viršųviršų

11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas?

Pagal 1985 m. Šeimos teisės (Škotiją) įstatymą vaiko paramos ir sutuoktinio išlaikymo mokėjimas ir pinigų gavimas, kai mokėtojas moka savo noru, paprastai yra vykdomas banko pavedimais ir mokėjimų čekiais. Jeigu taikomas 1991 m. Vaiko paramos įstatymas, vaiku besirūpinantis tėvas (motina) išlaikymo tiesiogiai negauna, o pigi išlaikymo pinigų gavimo ir vykdymo paslauga priklauso Vaiko paramos agentūros kompetencijai. 1991 m. įstatyme numatytas vienodas mokestis, taikomas visiems, kurie naudojasi agentūros išlaikymo gavimo paslaugomis, taip pat jis taikomas tuo atveju, kai vaiku besirūpinantis tėvas (motina) neturi kito pasirinkimo, nes gauna valstybės pašalpas. Šį pinigų gavimo mokestį moka nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina).

12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti?

Jeigu mokėtojas nemoka savo noru, pagal 1985 m. įstatymą išlaikymo gavėjas gali panaudoti vykdomąsias procedūras, skirtas išlaikymo įsakymui vykdyti. Dažniausiai naudojamas vykdomąsias procedūras (Škotijoje vartojama sąvoka civilinio teismo įsakymo vykdymui apibrėžti) reglamentuoja 1987 m. Skolininkų (Škotija) įstatymas. Išskaitos vykdymą reglamentuoja 2002 m. Skolos sureguliavimo ir išskaitos (Škotija) įstatymas.

1985 m. Šeimos teisės (Škotija) įstatymo 19 skirsnyje nustatyta, kad kai yra pareikštas ieškinys dėl alimentų, teismas, jeigu nurodytas pagrindas ir nutartis dėl ieškinio dar nepriimta, turi teisę priimti nutartį uždrausti naudotis turtu (kuris įšaldo įgaliojimus vykdyti sandorius dėl žemės ar pastatų) arba nutartį dėl arešto (kuris įšaldo lėšas, pavyzdžiui, pinigus banko sąskaitose) ir, jeigu teismas mano, kad tai yra tinkama, apriboti draudimą naudotis turtu arba areštą nurodytos vertės neviršijančiu konkrečiu turtu arba lėšų suma. Taigi, pritaikius areštą, gali būti išskaitytos mokėtojui priklausančios lėšos, kurias valdo trečioji šalis, pvz., bankas arba statybos bendrovė. Vėliau, siekiant išskirti lėšas išlaikymo reikalaujančiam asmeniui, reikės parduoti skolininko turtą ieškovo reikalavimui patenkinti, tačiau ši priemonė turi būti pagrįsta vykdomaisiais įgaliojimais dėl sumos mokėjimo užtikrinimo.

back

viršųviršų

Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo turi įvykdomą įgaliojimą sumos mokėjimui gauti, gali būti areštuotos ir parduotos išlaikymo skolininko prekės. Tačiau kai kurioms prekėms ši priemonė netaikoma (pvz., drabužiams, prekybos įrankiams, pagrindiniams buitiniams baldams, vaikų žaislams ir t. t.). Jeigu ketinama areštuoti prekes skolininko gyvenamojoje vietoje, dėl įgaliojimo vykdyti šią priemonę būtina įgyvendinti atskirą teisminę procedūrą.

Einamųjų alimentų pagal atitinkamą teismo sprendimą atveju, jeigu skolininkui apie nutarties patvirtinimą buvo pranešta daugiau negu prieš 4 savaites iki vykdomosios priemonės įgyvendinimo ir yra praleistas mažiausiai 1 įnašas, pagal 1987 m. Skolininkų (Škotija) įstatymo 51-56 skirsnius galima įteikti išlaikymo išskaitymo nutartį. Tam skolininko darbdavys pagal įstatymuose nustatytą formulę apskaičiuotą sumą iš skolininko uždarbio išskaito kiekvieną uždarbio mokėjimo dieną ir taip išskaitytą sumą sumoka išlaikymo reikalaujančiam asmeniui. Jeigu skolininkas keičia darbą, naujam darbdaviui reikės įteikti naują išskaitymo nutartį.

Jeigu mokėtojas yra bedarbis ir gauna socialinės apsaugos arba kitas rūpybos pašalpas, paprastai yra neįmanoma išieškoti išlaikymą iš kurios nors šių pašalpų dalies.

Vykdomąsias priemones vykdo nepriklausomi teismo pareigūnai, kurie vadinami Škotijos heraldikos reikalų komisijos pareigas atliekančio teismo pasiuntiniais ir vyriausiojo teisėjo teismo pareigūnais ir kurių paslaugos yra mokamos. Šių pareigūnų darbas apmokamas neatsižvelgiant į tai, ar vykdomoji priemonė yra sėkminga, ar ne. Jeigu ieškovas turi teisę pasinaudoti nemokama teisine pagalba, šiuos mokesčius sumokės Škotijos teisinės pagalbos valdyba. Tačiau jeigu ieškovas negauna nemokamos teisinės pagalbos, jis bus atsakingas už šių mokesčių mokėjimą.

back

viršųviršų

Jeigu mokėtojas atsisako mokėti pagal teismo nutartį mokėtiną išlaikymą, išlaikymo gavėjas blogiausiu atveju gali iškelti ieškinį dėl mokėtojo laisvės suvaržymo civiline tvarka. Ši priemonė bus pritaikyta tiktai tuo atveju, jeigu mokėtojas turi galimybių mokėti, tačiau sąmoningai atsisako tai daryti. Tai nėra vykdomoji procedūra ir leidimas ją vykdyti nesuteikiamas automatiškai, nes šį sprendimą gali priimti tiktai vyriausiasis teisėjas.

Pagal 1991 m. įstatymą įkurta Vaiko paramos agentūra (VPA) gali pasinaudoti įvairiomis alternatyvomis sprendimams dėl išlaikymo įvertinimo įvykdyti. Prie šių sprendimų priskiriama ir galimybė pasinaudoti nutartimi dėl išskaitos iš atlyginimo. Šiuo atveju diskrecinę galią priimti tokią nutartį turi valstybės sekretorius. Ši nutartis gali būti priimta siekiant užtikrinti vaiko išlaikymo įsiskolinimų, taip pat būsimų sumų arba skolų ir būsimų sumų mokėjimą. Nutartis dėl išskaitos iš atlyginimo turi būti skirta atsakingo asmens darbdaviui ir galioja nuo nutartyje nurodytos datos.

Jeigu atsakingas asmuo neįvykdo vieno ar daugiau mokėjimų ir VPA mano, kad priimti nutartį dėl išskaitos iš atlyginimo šio asmens atžvilgiu nėra tinkama arba, jeigu tokia nutartis buvo priimta, kad ji nėra veiksminga siekiant užtikrinti mokėjimų vykdymą pagal išlaikymo įvertinimą, VPA gali kreiptis į vyriausiąjį teisėją ir prašyti priimti nutartį dėl atsakomybės atsakingo asmens atžvilgiu. Pagal šią nutartį suteikiami įgaliojimai išskaitai ir pardavimui, areštui ir uždraudimui atlikti.

Galiausiai jeigu nutartis dėl atsakomybės yra priimta, pagal 1882 m. Laisvės suvaržymo civiline tvarka (Škotija) įstatymo 4 skirsnį VPA yra laikoma išlaikymo reikalaujančiu asmeniu ir gali reikalauti laisvės suvaržymo už sprendimo dėl alimentų skolos mokėjimo nevykdymą. Kaip laisvės suvaržymo priemonės alternatyva galima pasinaudoti uždraudimu vairuoti, ir šią priemonę gali skirti teismas.

back

viršųviršų

Taigi Škotijoje sprendimų dėl vaiko paramos ir sprendimų dėl sutuoktinio išlaikymo vykdymo būdai yra šie:

 • išskaita iš uždarbio ar kitų pajamų;
 • lėšų išskaita iš banko sąskaitų ar kitų šaltinių;
 • uždraudimas naudotis žeme ir pastatais;
 • materialinių kilnojamųjų prekių išskaita ir pardavimas;
 • teisės vairuoti atėmimas (tiktai jei taikomas 1991 m. įstatymas);
 • laisvės atėmimas.

13. Ar yra kokia nors organizacija ar vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą?

Škotijos teisės draugija, telefonas 00 44 131 226 7411, gali nurodyti asmenims advokatų, galinčių suteikti konsultacijas ir pagalbą vaiko paramos (išlaikymo) bylose, pavardes. Į Vaiko paramos agentūrą galima kreiptis telefonu 08457 133 133 (skambinant Jungtinėje Karalystėje) arba +44 151 227 2274 (skambinant iš užsienio) arba informaciją jums gali suteikti vietos Piliečių konsultacijų biuras. Daugiau informacijos yra Škotijos piliečių konsultacijų English tinklalapyje.

14. Ar jos gali atstoti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą arba dalį išlaikymo?

Ne, Škotijoje paprastai taip nebūna.

Jeigu ieškovas yra Škotijoje, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje:

15. Ar ieškovas gali sulaukti pagalbos iš Škotijos organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Ieškovas gali kreiptis į Škotijos vykdomąjį teisingumo departamentą, kuris vykdo centrinės institucijos funkcijas pagal įvairius tarptautinius tarpusavio susitarimus dėl išlaikymo.

back

viršųviršų

16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

I centrine institucija galima kreiptis raštu adresu:

Škotijos vykdomoji institucija,
Civilines teisenos ir tarptautiniu reikalu skyrius,
St Andrew's House,
Regent Road,
Edinburgas, EH1 3DG.
Tel.: 00 44 131 244 2417/4827
Faksas 00 44 131 244 4848

alan.finlayson@scotland.gsi.gov.uk or
martin.mcpheely@scotland.gsi.gov.uk

17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Centrinė institucija gali suteikti ieškovui bendro pobūdžio, tačiau ne teisinių konsultacijų. Centrinė institucija gali pateikti asmenims informacinių leidinių ir suteikti bendrą informaciją apie išlaikymo sutarčių ir susitarimų su konkrečiomis šalimis veikimą. Gavusi pareiškimą, centrinė institucija parengs jo vertimą ir išsiųs į užsienį atitinkamoms priemonėms įgyvendinti. Centrinė institucija per užsienio centrinę instituciją stebės tolesnį pareiškimo nagrinėjimą.

Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Škotijoje:

18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Škotijos organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)?

Kitoje šalyje esantis ieškovas paprastai pirmiausia turėtų kreiptis į paskirtą centrinę savo šalies instituciją ir nustatyti, ar šiuo metu galioja koks nors abipusis susitarimas. Jeigu susitarimo nėra, ieškovas galėtų tiktai pareikšti ieškinį Škotijoje. Šiomis aplinkybėmis ieškovas turėtų kreiptis į Škotijos teisės draugiją, telefonas 00 44 131 226 7411, kuri gali nurodyti asmenims advokatų, galinčių suteikti konsultacijas ir pagalbą vaiko paramos (išlaikymo) bylose, pavardes.

19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

Žr. atsakymą į 18 klausimą.

20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Jeigu abipusis susitarimas galioja, nusiuntus pareiškimą Škotijai Škotijos centrinė institucija vykdo ieškovo, advokatų ir užsienio institucijų ryšių centro funkciją. Škotijos centrinė institucija taip pat imsis priemonių, kad užregistruotų teismo nutartį ir paskirtų advokatą ieškovo, kuriam taikomi nemokamos teisinės pagalbos reikalavimai, naudai.

Papildoma informacija

 • Vaiko paramos agentūra English
 • Škotijos vykdomasis teisingumo departamentas English

« Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija | Jungtinė Karalystė - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 03-11-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė