Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo > Portugalija

Naujausia redakcija: 28-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Portugalija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką pagal Portugalijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? Kokie asmenys turi mokėti kitam asmeniui „išlaikymą“? 1.
2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas? 2.
3. Kokiais atvejais taikoma Portugalijos teisė? 3.
4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Portugalijos teismai? 4.
5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą? 5.
6. Ar galima pateikti prašymą kompetentingai institucijai vieno iš tėvų, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu? 6.
7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją? 7.
8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokių procedūrų reikia laikytis? 8.
9. Ar pareiškėjas turi sumokėti mokesčius už ieškinio pateikimą teismui? Jeigu taip, kokio dydžio gali būti šie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą proceso išlaidoms padengti? 9.
10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip bus nustatomas jo dydis? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeimos padėtį? 10.
11. Kaip ir kam mokamas išlaikymas? 11.
12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių veiksmų gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti? 12.
13. Ar yra kokia nors organizacija ar vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą? 13.
14. Ar jos gali atstoti skolininką ir vietoje jo pačios mokėti visą arba dalį išlaikymo, jeigu pareiškėjas yra Portugalijoje, o skolininkas gyvena kitoje valstybėje? 14.
15. Ar pareiškėjas gali gauti pagalbos iš Portugalijos organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 15.
16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šiomis organizacijomis ar vyriausybinėmis institucijomis (centrinėmis ar vietos)? 16.
17. Kokio pobūdžio pagalbą pareiškėjas gali gauti iš šių organizacijų ar vyriausybinių institucijų (centrinių ar vietos)? 17.
18. Ar pareiškėjas gali pateikti prašymą tiesiogiai Portugalijos organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)? 18.
19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 19.
20. Kokio pobūdžio pagalbą pareiškėjas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 20.

 

1. Ką pagal Portugalijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? Kokie asmenys turi mokėti kitam asmeniui „išlaikymą“?

Portugalijos teisėje sąvoka „išlaikymas“ reiškia viską, kas yra susiję su pagrindiniais asmens pragyvenimo, apsirūpinimo būstu ir apsirengimo poreikiais. Išlaikymui taip pat yra priskiriama išlaikomo asmens švietimas ir mokymas, jeigu tai nepilnametis vaikas.

Toliau išvardyti asmenys turi mokėti išlaikymą nurodyta eilės tvarka:

 1. sutuoktinis arba buvęs sutuoktinis;
 2. palikuonys;
 3. aukštutinės linijos giminaičiai;
 4. broliai ir seserys;
 5. dėdės ir tetos, nepilnamečio asmens išlaikymo metu;
 6. patėvis ir pamotė savo nepilnamečiams povaikiams, kurie yra arba buvo mirusio sutuoktinio globojami. Asmenims, kurie nurodyti b ir c punktuose, išlaikymo pareiga nustatoma pagal paveldėjimo taisykles. Jeigu kuris nors iš asmenų, turinčių išlaikymo pareigą, negali mokėti išlaikymo arba negali labai gerai atlikti savo pareigų, šios pareigos perduodamos po jo einantiems asmenims.

Tėvai visada turi išlaikyti savo vaikus, jeigu šie negali patys apsirūpinti.

Tėvai neturi pareigos išlaikyti vaikų ir padengti jų saugumo, sveikatos ir švietimo išlaidų, jeigu vaikai gali šias išlaidas padengti dirbdami arba gaudami kitų pajamų.

Jeigu vaikas sulaukė pilnametystės arba tėvų kontrolė jam netaikoma, tačiau jis nėra baigęs profesinio mokymo, pareiga išlaikyti vaiką išlieka, jeigu tėvai pagrįstai turi vykdyti šią pareigą tol, kol vaikas baigs profesinį mokymą.

viršųviršų

Norėdami gauti daugiau informacijos žr. temą „Tėvų atsakomybė“.

Santuokos galiojimo metu sutuoktiniai turi išlaikyti vienas kitą.

Ši pareiga gali išlikti nutraukus santuoką, nustačius gyvenimą skyrium (separaciją) arba santuoką pripažinus negaliojančia.

Norėdami gauti daugiau informacijos žr. šio tinklalapio temą „Skyrybos – Portugalija“.

Jeigu vienas iš sutuoktinių miršta, našlys (-ė) turi teisę gauti išlaikymą iš mirusiojo palikimo. Šiuo atveju paveldėtojai arba asmenys, kuriems buvo paliktas atitinkamos vertės turtas, turi pareigą mokėti išlaikymą. Teisė gauti išlaikymą nebetaikoma, jeigu išlaikomas asmuo susituokia antrą kartą arba teisės gauti išlaikymą netenka dėl savo moralinio elgesio.

Kalbant apie bendrosios teisės santuokas, Portugalijos teisėje yra nustatyta, kad visi asmenys, kurie kartu su nesusituokusiu arba skyrium gyvenančiu asmeniu jų mirties metu buvo gyvenę daugiau nei dvejus metus, panašiomis sąlygomis kaip ir sutuoktiniai turi teisę prašyti suteikti išlaikymą iš mirusiojo turto, jeigu išlaikymo negalima gauti pagal taisyklę, kuri eilės tvarka nustato išlaikymo pareigą sutuoktiniui arba buvusiam sutuoktiniui, palikuonims, aukštutinės linijos giminaičiams, broliams ir seserims. Ši teisė prarandama, jeigu per dvejus metus nuo asmens, su kuriuo susijęs paveldėjimas, mirties dienos ja nepasinaudojama.

Įvaikiai arba jų palikuonys turi pareigą mokėti išlaikymą įtėviui (įmotei), jeigu nėra sutuoktinio, palikuonių ar aukštutinės linijos giminaičių, turinčių pareigą mokėti išlaikymą.

viršųviršų

Išlaikymo pareigas taip pat gali nustatyti įstatymai.

2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas?

Paprastai vaikas gauna išlaikymą iki pilnametystės, t. y. 18 metų. Tačiau jeigu šio amžiaus sulaukęs vaikas dar nėra baigęs profesinio mokymo, išlaikymo pareiga išlieka, jeigu tėvai pagrįstai turi vykdyti šią pareigą tol, kol vaikas baigs profesinį mokymą.

Tėvai neturi pareigos išlaikyti vaiko, nors jis ir nesulaukė 18 metų, jeigu vaikas gali padengti šias išlaidas dirbdamas arba gaudamas kitų pajamų. 16 metų sulaukęs nepilnametis gali teisėtai dirbti mokamą darbą arba užsiimti profesine veikla.

3. Kokiais atvejais taikoma Portugalijos teisė?

Paprastai Portugalijos teisė taikoma Portugalijos piliečiams ir gyventojams.

Šeimos santykius reglamentuoja atitinkamiems asmenims, t. y. pagal jų pilietybę, taikoma teisė.

Sutuoktinių santykius reglamentuoja jų bendra nacionalinė teisė. Jeigu sutuoktinių pilietybė skiriasi, taikoma jų bendros įprastinės gyvenamosios vietos teisė arba, jeigu tokios nėra, valstybės, su kuria jų šeiminis gyvenimas yra labiausiai susijęs, teisė.

Tėvų ir vaikų santykius reglamentuoja tėvų bendra nacionalinė teisė arba, jeigu tokios nėra, jų bendros įprastinės gyvenamosios vietos teisė. Jeigu tėvų įprastinė gyvenamoji vieta yra skirtingose valstybėse, taikoma vaikui taikytina teisė. Jeigu tėvystė (motinystė) nustatoma tik vienam iš tėvų, taikoma šio asmeninė teisė. Jeigu vienas iš tėvų mirė, taikoma gyvo likusio tėvo (motinos) asmeninė teisė.

viršųviršų

4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Portugalijos teismai?

Pirmiau pateiktas atsakymas tinka ir šiam klausimui.

Įstatymų kolizijos taisyklėse nurodyta kuri nors užsienio teisės sistema leidžia taikyti, jeigu nėra priešingai nustatančių taisyklių, tik tos teisės sistemos vidaus teisę.

Teisės sistemai suteikta jurisdikcija apima tik tuos įstatymus, kurie, atsižvelgiant į jų turinį ir paskirtį toje teisės sistemoje, sudaro atitinkamo teisės instituto taisykles.

Tačiau jeigu Portugalijos kolizinių normų taisyklėse nurodyta užsienio tarptautinės privatinės teisės sistema nurodo kitą teisės sistemą ir ji yra laikoma jurisdikciją byloje turinčia sistema, turi būti taikomi šios teisės vidaus įstatymai. Ši taisyklė netaikoma, jeigu Portugalijos įstatymų kolizijos taisyklėse nurodyta teisės sistema yra asmeniui taikoma teisė ir šis asmuo nuolat gyvena Portugalijoje arba valstybėje, kurios įstatymų kolizijos taisyklės nustato, kad jurisdikciją turi valstybės, kurios pilietis asmuo yra, teisė.

Jeigu tarptautinės privatinės teisės sistemos įstatymų kolizijos taisyklės nurodo taikyti Portugalijos vidaus teisę, taikoma bus būtent ši teisė.

Tačiau kai byla yra susijusi su asmens statusu, Portugalijos teisė taikoma tik jeigu šis asmuo turi nuolatinę gyvenamąją vietą Portugalijoje arba gyvenamosios vietos valstybės teisė nustato, kad Portugalijos nacionalinė teisė turi tokią pat jurisdikciją.

Nuoroda į trečiosios valstybės teisę arba Portugalijos teisę nustoja galioti, kai dėl tokios nuorodos taikymo teisinis veiksmas tampa negaliojantis arba neveiksmingas, jeigu jis galiotų arba būtų veiksmingas remiantis taisykle, pagal kurią įstatymų kolizijos taisyklių nurodyti kurios nors kitos užsienio teisės sistemos įstatymai leidžia, nesant priešingai nustatančių nuostatų, taikyti tik tos teisės sistemos vidaus įstatymus arba pripažįsta padėtį neteisėta, jeigu priešingu atveju ji būtų laikoma teisėta. Nuoroda į trečiosios valstybės teisę arba Portugalijos teisę taip pat negalioja, jeigu atitinkami asmenys nustatė taikytiną užsienio teisės sistemą ir jeigu toks teisės nustatymas yra leidžiamas.

viršųviršų

Kai, atsižvelgiant į konkretaus asmens pilietybę, valstybės, kurioje egzistuoja skirtingos vietinės teisės sistemos, teisės sistema turi jurisdikciją, taikoma tos valstybės vidaus teisė, kuri kiekvienu atveju nustato taikytiną teisę.

Nesant konkrečių taisyklių, bus taikoma tos pačios valstybės tarptautinė privatinė teisė ir, jeigu to nepakanka, valstybės, kurioje yra asmens įprastinė gyvenamoji vieta, teisės sistema bus laikoma taikytina šiems asmenims.

Jeigu jurisdikciją turinčią teisės sistemą sudaro vienoda teisinė tvarka, tačiau skirtingoms asmenų kategorijoms taikomos skirtingos teisės sistemos, visada reikia atsižvelgti į šios teisės sistemos įstatymų kolizijos taisykles.

Taikant įstatymų kolizijos taisyklių nuostatas, visos nesąžiningai sukurtos de facto arba de jure situacijos yra nereikšmingos, jeigu jomis siekiama netaikyti teisės sistemos, kuri kitomis aplinkybėmis turėtų jurisdikciją.

Įstatymų kolizijos taisyklėse nurodytos užsienio teisės sistemos nuostatos nėra taikomos, jeigu toks taikymas pažeistų Portugalijos valstybės tarptautinės viešosios tvarkos pagrindinius principus. Šiuo atveju taikomos tinkamiausios užsienio teisės sistemos, kuri turi jurisdikciją, taisyklės arba Portugalijos vidaus teisė.

Užsienio teisė aiškinama atsižvelgiant į sistemą, kuriai ji priklauso, ir tai atliekama pagal šioje teisėje nustatytas aiškinimo taisykles. Jeigu neįmanoma nustatyti taikomos užsienio teisės turinio, nurodoma taikyti kitą, t. y. jurisdikciją turinčią, teisę. Ta pati procedūra turi būti taikoma tuomet, kai neįmanoma nustatyti de facto arba de jure pagrindų, nuo kurių priklauso taikytinos teisės nustatymas.

viršųviršų

5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą?

Norėdamas gauti išlaikymą, atitinkamas asmuo gali kreiptis į jo teisių vykdymą užtikrinantį kompetentingą teismą arba pradėti derybų procesą ir sudaryti teisėtą sutartį.

Atsižvelgiant į išlaikymo pareigas, kurios yra pagrįstos teisėta sutartimi, teismo įvertintos nuostatos dėl išlaikymo pareigų yra taikomos su reikalingais pakeitimais, jeigu jos neprieštarauja šalių ketinimams arba konkrečioms įstatymų nuostatoms.

Jeigu asmuo, turintis pareigą mokėti išlaikymą, savanoriškai to nedaro, išlaikymo kreditorius, siekdamas įgyvendinti savo teisę, turi pareikšti ieškinį.

Atsižvelgiant į vaikų, kurie sulaukė pilnametystės arba kuriems netaikoma tėvų kontrolė, išlaikymą, ieškinys gali būti pateikiamas pareiškėjo gyvenamosios vietos teismui arba civilinės metrikacijos įstaigai (šiuo atveju, kai atsakovas neprieštarauja ieškiniui ir šalys gali pasiekti susitarimą, civilinės būklės aktų registratoriaus dalyvavimas yra ribotas).

6. Ar galima pateikti prašymą kompetentingai institucijai vieno iš tėvų, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu?

Kai norima gauti išlaikymą nepilnamečiui, prokurorų įstaiga turi teisę pateikti ieškinį kompetentingam teismui, jeigu jam perduodama byla. Visi asmenys gali prokurorui pranešti apie būtinybę nustatyti arba pakeisti išlaikymą. Prokurorų įstaiga turi savo biurus visuose teismuose ir šiuose biuruose dirbantys prokurorai gali suteikti teisinę informaciją visiems, kurie kreipiasi.

viršųviršų

Be prokurorų įstaigos, dėl nepilnamečiui priklausančio išlaikymo nustatymo arba anksčiau nustatyto išlaikymo pakeitimo gali kreiptis vaiko teisinis atstovas, globėjas arba švietimo ar rūpybos įstaigos, kuriai priklauso vaikas, vadovas.

7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją?

Portugalijoje šeimos bylas nagrinėjantys teismai turi jurisdikciją nustatyti išlaikymą, priklausantį nepilnamečiams ir vaikams, kurie nėra baigę profesinio mokymo, nors jie ir sulaukė pilnametystės arba jiems netaikoma tėvų kontrolė. Šie teismai taip pat turi jurisdikciją vykdyti sprendimus dėl išlaikymo. Jeigu yra geografinių teritorijų, kurių šeimos teismų jurisdikcija neapima, jurisdikciją turi apygardos teismai.

Teritoriniu požiūriu jurisdikciją priimti sprendimus dėl išlaikymo ieškinių turi vaiko gyvenamosios vietos tuo metu, kai pradėta nagrinėti byla, teismas. Jeigu ši vieta nežinoma, jurisdikciją turi asmenų, kuriems priklauso tėvų valdžia, gyvenamosios vietos teismas. Jeigu asmenys, kuriems priklauso tėvų valdžia, gyvena skirtingose vietose, jurisdikciją turi asmens, kuriam paskirta vaiko globa, gyvenamosios vietos teismas. Jeigu paskirta bendra globa, jurisdikciją turi asmens, su kuriuo nepilnametis gyvena, gyvenamosios vietos teismas. Jeigu byla susijusi su dviem arba daugiau nepilnamečių, kurie yra tų pačių tėvų, tačiau gyvenančių skirtingose apygardose, vaikai, jurisdikciją turi tėvo (motinos), su kuriuo (-ia) gyvena daugiausia nepilnamečių, gyvenamosios vietos teismas. Visoms kitoms aplinkybėms esant vienodoms, jurisdikciją turi pirmosios instancijos teismas, kuriame pateiktas prašymas dėl išlaikymo. Jeigu prasidėjus bylos nagrinėjimui nepilnametis negyvena Portugalijoje, jurisdikciją turi ieškovo arba atsakovo gyvenamosios vietos teismas. Jeigu atsakovas gyvena užsienyje ir Portugalijos teismas turi jurisdikciją tarptautiniu mastu, bylą nagrinėja Lisabonos teismas.

viršųviršų

Prašymai dėl sutuoktinių tarpusavio išlaikymo nustatymo ir vykdymo taip pat nagrinėjami šeimos teismuose. Jeigu šie teismai neturi jurisdikcijos, byla nagrinėjama apygardos teismuose.

Kitus prašymus dėl išlaikymo nagrinėja apygardos teismai.

8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokių procedūrų reikia laikytis?

Atsižvelgiant į prašymus, kuriais norima nustatyti išlaikymą nepilnamečiams, teisininko konsultacija nėra reikalinga, nes galima tiesiogiai paprašyti teismo išaiškinti tam tikrus klausimus.

Pareiškėjas savo lėšomis turi pateikti prašymą, kuriame trumpai išdėstomi faktai, dėl kurių reikia nustatyti išlaikymą arba pakeisti anksčiau nustatytą išlaikymą, ir aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti nustatant išlaikymo išmokų dydį. Tai yra paprastas prašymas, kuris neturi būti sudaromas pagal pareiškimo formą, kurioje nurodomos šalys, aprašomi faktai ir pateikiami įrodymai (visų pirma liudytojų sąrašas).

Prie prašymo reikia pridėti registrų įstaigos išduotą pažymą, kurioje nurodomi pareiškėjo ir atsakovo giminystės ryšiai.

Kai yra pateikiamas prašymas pakeisti anksčiau nustatytą išlaikymą, taip pat turi būti pridedama pažyma apie sprendimą, kuriuo anksčiau buvo nustatytas išlaikymas.

Jeigu pareiškėjas negali pateikti šių pažymų dėl lėšų trūkumo, teismas gali kreiptis į kompetentingas institucijas dėl šių pažymų išdavimo.

viršųviršų

Pateikus prašymą, teismas nustato susitikimo, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per penkiolika dienų, datą. Susitikime turi dalyvauti pareiškėjas, atsakovas ir asmuo, kuriam priklauso nepilnamečio globa.

Jeigu pareiškėjas ir atsakovas atvyksta į teismą ir pasiekia susitarimą, teisėjas priims sprendimą, patvirtinantį sutarties nuostatas, kurios atitinka galiojančius įstatymus.

Jeigu susitikimas negali įvykti (pvz., dėl atsakovo neatvykimo) arba susitarimas nesudaromas, teisėjas priims nutartį, pagal kurią atsakovas turi būti informuojamas, kad jis privalo pateikti rašytinį atsakymą (argumentus).

Jeigu atsakovas pateikia rašytinį atsakymą, byla nagrinėjama toliau ir jos pabaigoje teisėjas priims sprendimą.

Jeigu atsakovas nepateikia rašytinio atsakymo, teisėjas imasi visų reikalingų priemonių, kad nustatytų atsakovo finansinę padėtį, pareiškėjo poreikius, ir priima sprendimą.

Atsižvelgiant į kitus ieškinius, poreikis konsultuotis su teisininku priklauso nuo ieškinio vertės. Jeigu suma viršija 3740,98 euro, su teisininku konsultuotis būtina. Jeigu vertė yra mažesnė, tokio reikalavimo nėra.

Jeigu paskirti teisininką neprivaloma, pareiškėjas gali pateikti prašymą teismui (nurodoma, kad tai pradinis prašymas), kuris paskirs ieškinį nagrinėsiantį teismą, nustatys šalių tapatybę, nurodys jų vardus ir pavardes, gyvenamosios vietos arba buveinės vietas ir, kai įmanoma, išsilavinimą bei darbovietes, nustatys bylos nagrinėjimo formą, išaiškins ieškinį pagrindžiančius faktus ir teisinius motyvus, pateiks prašymą ir nustatys ieškinio vertę. Prašymo pabaigoje galima pateikti liudytojų sąrašą ir prašomus įrodymus. Dokumentas, patvirtinantis išankstinį pradinio teismo mokesčio sumokėjimą arba teisinės pagalbos suteikimą, pagal kurią asmuo visiškai arba iš dalies atleidžiamas nuo šio mokesčio, turi būti pridedamas prie pradinio prašymo.

viršųviršų

Nagrinėjant šios rūšies ieškinius kita šalis visada turi teisę daryti pareiškimus. Ieškinio nagrinėjimo metu patvirtinami faktai, kuriuos reikia įvertinti, ir atliekamas tyrimas, kurio metu pristatomi įrodymai, jie taip pat pateikiami ir priešingai šaliai. Byla nagrinėjama proceso metu ir jo pabaigoje priimamas galutinis teismo sprendimas.

9. Ar pareiškėjas turi sumokėti mokesčius už ieškinio pateikimą teismui? Jeigu taip, kokio dydžio gali būti šie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą proceso išlaidoms padengti?

Norint pareikšti ieškinį, reikia sumokėti pradinį teismo mokestį, kuris, atsižvelgiant į galutines bylos nagrinėjimo išlaidas, yra laikomas išankstiniu mokėjimu.

Bylos nagrinėjimo pabaigoje sudaroma išlaidų ataskaita, įskaitant teismo mokestį ir procesines išlaidas, kurias paprastai sudaro:

 1. išlaidų atlyginimas, išskyrus su dokumentais susijusias išlaidas;
 2. mokesčiai, privalomi sumokėti kiekvienai institucijai už pažymas, kurių teismas negavo savo iniciatyva, mokesčiai už dokumentus, nuomones, planus, kitą informaciją arba įrodymus ir paslaugas, kurių teismas prašė, visų pirma atsižvelgiant į su telekonferencija susijusias paslaugas;
 3. kompensacija, kuri priklauso atsitiktinai į bylą įtrauktiems asmenims;
 4. kelionės išlaidos ir kelionpinigiai;
 5. pašto, telefono skambučių, telegramų, faksogramų siuntimo ir ryšių telematinėmis priemonėmis išlaidų apmokėjimas;
 6. kompaktinių diskų, reikalingų įrodymams įrašyti, pirkimo išlaidų apmokėjimas;
 7. bylą laimėjusios šalies išlaidų ir išlaidų teisiniam atstovui apmokėjimas.

Norint nustatyti mokėtiną sumą, reikia žinoti prašymo vertę. Remiantis šia verte pagal konkrečią lentelę nustatomas pradinis mokestis ir teismo mokestis bylos pabaigoje.

viršųviršų

Šiuo atžvilgiu reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ieškinių dėl galutinio išlaikymo nustatymo vertė nustatoma prašomą kasmet gaunamą išmoką padauginus iš penkių, t. y. suma gaunama prašomą mėnesio išmoką padauginus iš šešiasdešimties.

Nepilnamečiai, kuriems atstovauja prokurorų įstaiga, atleidžiami nuo išlaidų apmokėjimo.

Jeigu pareiškėjas neturi pakankamai lėšų bylos nagrinėjimo išlaidoms apmokėti, jis gali gauti teisinę pagalbą. Portugalijos teisinės pagalbos schema taikoma visuose teismuose, bylą nagrinėjant bet kokia forma. Išlaikymo prašančiam asmeniui taikoma finansinio nepakankamumo prielaida.

Norėdami gauti daugiau informacijos žr. puslapį „Teisinė pagalba – Portugalija“.

10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip bus nustatomas jo dydis? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeimos padėtį?

Kol išlaikymas galutinai nenustatytas, teismas gali asmens, kuriam turi būti mokamas išlaikymas, prašymu arba savo iniciatyva, jeigu toks asmuo yra nepilnametis, paskirti laikiną išlaikymą, kurį teismas tiksliai nustatys savo nuožiūra. Šis išlaikymas, kuris niekada nebus grąžintas, skiriamas bylos nagrinėjimo metu ir yra mokamas, iki teismas galutinai nustato išlaikymo dydį.

Paprastai nustatoma, kad išlaikymas teikiamas išmokomis, mokamomis kiekvieną mėnesį, išskyrus atvejus, kai yra kitaip nustatantis susitarimas ar teisinė nuostata arba kai yra priežasčių taikyti išimtines priemones. Tačiau jeigu išlaikymo skolininkas įrodo, kad jis negali mokėti išlaikymo, nebent teiktų jį savo būsto ir įmonės forma, gali būti priimtas sprendimas dėl tokios išlaikymo formos.

viršųviršų

Išlaikymas bus proporcingas išlaikymo skolininko finansinei padėčiai ir išlaikymo kreditoriaus poreikiams. Nustatant išlaikymą taip pat atsižvelgiama į išlaikymo kreditoriaus galimybes išlaikyti save.

Nustatydamas sutuoktiniams priklausančio išlaikymo dydį, teismas turi atsižvelgti į sutuoktinių amžių ir sveikatos būklę, jų profesinę kvalifikaciją ir galimybes įsidarbinti, laiką, kuris bus jiems reikalingas jų bendram vaikui užauginti, jų uždarbį bei pajamas, paprastai į visas aplinkybes, kurios turi įtakos išlaikymą gaunančio sutuoktinio poreikiams, ir išlaikymo skolininko galimybes mokėti išlaikymą.

Jeigu po to, kai teismas nustatė išlaikymą arba patvirtino tarp šalių sudarytą sutartį, pasikeičia aplinkybės, pagal kurias buvo nustatytas išlaikymas, atsižvelgus į konkretų atvejį, išlaikymas gali būti sumažintas arba padidintas, arba kiti asmenys gali būti įpareigojami mokėti išlaikymą.

Dėl anksčiau nustatyto išlaikymo dydžio pakeitimo gali kreiptis išlaikymo skolininkas (pvz., jeigu sumažėja jo finansiniai ištekliai) arba išlaikymo kreditorius (pvz., jeigu jis negavo pajamų, į kurių gavimą buvo atsižvelgta nustatant išlaikymą, jeigu pasikeitė jo šeiminė padėtis arba pragyvenimo išlaidos).

11. Kaip ir kam mokamas išlaikymas?

Išlaikymas bus mokamas teismo sprendime arba teismo patvirtintoje sutartyje nurodytam asmeniui šiuose dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

Kaip pirmiau nurodyta, išlaikymas teikiamas išmokomis, mokamomis kiekvieną mėnesį, išskyrus atvejus, kai yra kitaip nustatanti sutartis ar teisinė nuostata arba yra pagrįstų priežasčių taikyti išimtines priemones.

viršųviršų

Tačiau jeigu išlaikymo skolininkas įrodo, kad jis negali mokėti išlaikymo, nebent savo būsto ir įmonės forma, gali būti priimtas sprendimas dėl tokios išlaikymo formos.

Paprastai jeigu išlaikymo gavėjas yra veiksnus suaugęs asmuo, išlaikymas jam bus mokamas tiesiogiai. Jeigu šis asmuo yra neveiksnus, išlaikymas bus mokamas asmeniui, kuris turi teisinę pareigą šio asmens finansinius reikalus tvarkyti jo vardu (globėjas, patikėtinis arba teismo paskirtas turto administratorius); išlaikymas taip pat gali būti mokamas institucijai.

Jeigu išlaikymo gavėjas yra nepilnametis, išlaikymas mokamas jį globojančiam tėvui (motinai), kitiems aukštutinės linijos giminaičiams, jeigu tai tinkama, arba institucijos, kuriai patikėta vaiko priežiūra, vadovui.

Įstatymas nenustato konkrečių mokėjimo būdų. Šalys gali susitarti dėl to, kaip tai bus atliekama.

Jeigu tokio susitarimo nėra, teismas priima sprendimą dėl praktiškesnio ir mažiau išlaidų atsieinančio mokėjimo būdo tiek išlaikymą mokančiam asmeniui, tiek išlaikymą gaunančiam asmeniui.

Paprastai mėnesinė išmoka turi būti sumokama kiekvieno mėnesio pradžioje, ir ši išmoka gali būti sumokama bet kokiais išlaikymą gaunančios šalies pasiūlytais teisėtais būdais. Dažniausiai taikomas būdas – banko pervedimai arba pinigų įnešimas į banke atidarytą sąskaitą. Tačiau išlaikymą taip pat galima mokėti pinigine pašto perlaida arba siunčiant čekį, arba tiesiogiai perduodant pinigus.

12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių veiksmų gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti?

Teisę į išlaikymą nustato aiški ir nuosekli teisinės apsaugos sistema.

viršųviršų

Priemonės, kuriomis galima pasinaudoti, apima teisę kreiptis į teismą.

Teisę užtikrina baudžiamoji teisė ir civilinė teisė.

Baudžiamosios teisės lygmeniu visi asmenys, turintys mokėti išlaikymą ir galintys tai daryti, tačiau nepaisantys šios pareigos ir dėl to galimai užkertantys kelią išlaikymo kreditoriui patenkinti savo pagrindinius poreikius, nesulaukiant pagalbos iš trečiųjų asmenų, gali būti baudžiami laisvės atėmimu arba bauda. Norint pradėti baudžiamąjį procesą, reikia pateikti skundą. Jeigu tuomet pareiga įvykdoma, teismas gali atidėti arba panaikinti visą ar dalį neatliktos bausmės laiko.

Civilinės teisės lygmeniu ir tuo atveju, kai išlaikymas priklauso nepilnamečiams, jeigu asmuo, kuriam priklauso pareiga mokėti išlaikymą, nesumoka išlaikymo per dešimt dienų nuo to laiko, kai atsirado pareiga mokėti išlaikymą, taikomos šios priemonės:

 1. jeigu tai yra valstybės tarnautojas, atitinkamos sumos, teismui nusiuntus prašymą kompetentingai institucijai, bus išskaičiuotos iš jo atlyginimo;
 2. jeigu tai yra darbuotojas arba algą gaunantis darbuotojas, sumos bus išskaičiuojamos iš jų darbo užmokesčio arba atlyginimo. Tuo tikslu atitinkamas darbdavys bus informuotas ir paskirtas atsakingu už sumų išskaičiavimą;
 3. jeigu tai yra pelną, pensijas, subsidijas, komisinį atlyginimą, procentinį pelną, autorinius atlyginimus, pinigines dovanas, pajamas iš akcijų arba panašias pajamas gaunantis asmuo, atitinkamos sumos iš šių pajamų išskaičiuojamos tuo metu, kai jos gaunamos arba perduodamos, kartu yra pateikiami reikalingi prašymai arba pranešimai ir atitinkamos institucijos yra paskiriamos atsakingomis už sumų išskaičiavimą.

Išskaičiuojamos sumos taip pat apima išlaikymą, kurio mokėjimas gali būti nustatytas ateityje ir bus išmokamas tiesiogiai išlaikymo kreditoriui.

viršųviršų

Kitais atvejais galima pradėti specialų išlaikymo vykdymo procesą.

Šio vykdymo proceso metu yra taikomos tokios priemonės:

 1. teisė nurodyti turtą, kuris turi būti areštuojamas (turtas bus parduotas siekiant gauti priklausančias mokėti išlaikymo sumas), išimtinai priklauso pareiškėjui (asmeniui, pateikiančiam prašymą vykdyti išlaikymą), kuris šia teise gali pasinaudoti pateikęs pradinį prašymą;
 2. asmuo, kurio atžvilgiu atliekami vykdymo veiksmai, iškviečiamas atlikus areštą;
 3. skundai (prieštaravimai vykdymo procesui) jokiais būdais nesustabdo vykdymo;
 4. pareiškėjas gali prašyti priteisti (teismo priteisimas) proporcingą dalį sumų, uždarbio ar pensijos, kurias gauna kita šalis, arba įkeisti pajamas (pajamų priteisimas teismo sprendimu), kurios priklauso skolininkui, išmokant išlaikymą, kuris yra nustatytas arba bus nustatytas ateityje; prašymas priteisti arba įkeisti pajamas pateikiamas atskirai nuo prašymo areštuoti turtą.

Jeigu pareiškėjas prašo priteisti sumas arba pensiją, teismas priima nutartį, pagal kurią institucija, atsakinga už šių sumų išmokėjimą arba jų valdymą, informuojama apie tai, kad ji turi tiesiogiai skolininkui išmokėti priteistą sumą. Jeigu pareiškėjas prašo įkeisti pajamas, jis nurodo turtą, kuriam turi būti taikomas įkeitimas, ir teisėjas priima nutartį dėl turto, kuris reikalingas išlaikymui, įkeitimo. Nagrinėjant šį klausimą gali būti išklausoma kita šalis.

Jeigu įkeitus pajamas paaiškėja, kad jų nepakanka, pareiškėjas gali nurodyti įkeisti kitą turtą.

Kita vertus, jeigu paaiškėja, kad pajamos yra per didelės, pareiškėjas turi pareigą grąžinti šias papildomas pajamas kitai šaliai, kai jos yra gaunamos. Kita šalis taip pat gali prašyti apriboti įkeitimą daliai turto arba įkeisti kitą turtą. Pirmiau minėta taisyklė, atsižvelgus į aplinkybes, taip pat taikoma, jeigu vykdymo proceso metu pasikeičia išlaikymo išmokų dydis.

viršųviršų

Kai siekiant apmokėti išlaikymo skolą turtas parduodamas, vykdymo proceso metu pardavus turtą gautas perteklius išlaikymo skolininkui teismo sprendimu nėra grąžinamas, išskyrus atvejus, kai priklausantis mokėti išlaikymas yra užtikrinamas. Išlaikymo dydį šiuo atveju nustato teisėjas, atsižvelgdamas į teisingumo principą. Tai nėra taikoma, jeigu išlaikymo skolininkas pateikia užstatą arba kitą tinkamą garantiją.

13. Ar yra kokia nors organizacija ar vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą?

Jeigu išlaikymo skolininkas, kai išlaikymą turi gauti nepilnametis, negali mokėti išlaikymo dėl visiško finansinio neveiksnumo (pvz., dėl nedarbo, ligos, psichinės ligos arba narkotikų vartojimo), išlaikymo mokėjimas gali būti užtikrinamas. Tai atlieka Nepilnamečiams priklausančio išlaikymo garantijos fondas (Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores) tol, kol skolininkas atitiks sąlygas, reikalingas pareigoms vykdyti. Šio fondo sąskaitą tvarko Socialinės apsaugos finansų valdymo institutas (Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social). Šis fondas, remdamasis kompetentingo teismo nutartimi, mokės išlaikymą per regioninius socialinės apsaugos centrus toje vietoje, kurioje gyvena nepilnametis.

Norint gauti išlaikymą iš užsienio, pagalbą galima gauti pagal atitinkamą konvenciją. Šią pagalbą suteikia Teisingumo vykdymo departamentas (Direcção-Geral da Administração da Justiça), kuris veikia kaip perduodančioji institucija ir atlieka tarpininkavimo funkcijas.

viršųviršų

Konvencija siekiama padėti vienoje iš susitariančiųjų šalių esančiam išlaikymo kreditoriui gauti išlaikymą, kai jis pagal kitos susitariančiosios šalies jurisdikciją tokią teisę turi dėl ryšių su kitu asmeniu (skolininku).

Portugalija taip pat yra sudariusi su Prancūzija Konvenciją dėl teisinio bendradarbiavimo nepilnamečių apsaugos srityje, kurios centrinė institucija yra Socialinės reintegracijos institutas (Instituto de Reinserção Social). Šios konvencijos tikslas – suteikti apsaugą bet kurios iš šių dviejų valstybių nepilnamečiams.

14. Ar jos gali atstoti skolininką ir vietoje jo pačios mokėti visą arba dalį išlaikymo, jeigu pareiškėjas yra Portugalijoje, o skolininkas gyvena kitoje valstybėje?

Nepilnamečių išlaikymo garantijos fondas (Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores) užtikrina Portugalijoje gyvenantiems nepilnamečiams paskirto išlaikymo mokėjimą, kai skolininkas negali mokėti jam priklausančių išmokų arba kai nėra galimybių vykdyti mokėjimus ir nepilnametis negauna didesnių nei minimalus atlyginimas grynųjų pajamų ir iš kito jį globojančio asmens negauna jokių pajamų.

Kitos nurodytos organizacijos atlieka svarbų vaidmenį išieškant išlaikymą, tačiau jos negali pakeisti skolininko.

15. Ar pareiškėjas gali gauti pagalbos iš Portugalijos organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

13 ir 14 klausimuose pateikti atsakymai tinka ir šiam klausimui.

16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šiomis organizacijomis ar vyriausybinėmis institucijomis (centrinėmis ar vietos)?

Pagal Konvenciją dėl išlaikymo iš užsienio gavimo perduodančioji ir tarpininkavimo institucija Portugalijoje yra:

viršųviršų

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Av. 5 de Outubro, No. 125

P - 1069-044 Lisbon

Tel. +351 21 790 36 00

Faksas + 351 21 790 36 98/9

Elektroninis paštas correio@dgsj.pt.

Pagal sutartį, sudarytą tarp Portugalijos ir Prancūzijos vyriausybių, centrinė institucija yra:

Instituto de Reinserção Social

Av. Almirante Reis, No. 101

P - 1150-013 Lisbon

Tel. + 351 21 317 61 00

Faksas + 351 21 317 61 71

Elektroninis paštas irs@irsocial.mj.pt.

17. Kokio pobūdžio pagalbą pareiškėjas gali gauti iš šių organizacijų ar vyriausybinių institucijų (centrinių ar vietos)?

Kai išlaikymo kreditorius gyvena vienos iš Konvencijos dėl išlaikymo gavimo iš užsienio susitariančiųjų šalių teritorijoje ir išlaikymo skolininkas priklauso kitos susitariančiosios šalies jurisdikcijai, pirmoji šalis, siekdama gauti kitos šalies išlaikymą, gali išsiųsti prašymą valstybės, kurioje gyvena skolininkas, perduodančiajai institucijai.

Dėl to, jeigu išlaikymo kreditorius gyvena vienoje iš susitariančiųjų šalių, o išlaikymo skolininkas yra Portugalijoje, Teisingumo vykdymo departamentas, kaip tarpinė institucija, neperžengdama išlaikymo kreditoriaus suteiktų įgaliojimų ribų, atlieka visus veiksmus, reikalingus išlaikymui iš skolininko gauti. Jis gali derėtis ir, jeigu reikia, pateikti prašymą dėl išlaikymo ir dalyvauti jį nagrinėjant. Departamentas taip pat gali vykdyti bet kokį priimtą sprendimą, nutarimą ar kitą teisinį dokumentą.

Pagal tarp Portugalijos ir Prancūzijos sudarytą Konvenciją dėl teisinio bendradarbiavimo nepilnamečių apsaugos srityje Instituto de Reinserção Social (kaip centrinė Portugalijos institucija) gali kreiptis į atitinkamas teismines institucijas, kad šios per jurisdikciją turinčiuose teismuose esančias prokurorų įstaigas kaip galima greičiau įstotų į bylą ir sprendimą dėl išlaikymo pareigų paskelbtų vykdytinu.

Pagal centrinių institucijų vidaus teisę jos perduoda prašymus vykdyti sprendimus, kurie jau paskelbti vykdytinais, ir šios institucijos tuo tikslu turi atlikti atitinkamus veiksmus.

18. Ar pareiškėjas gali pateikti prašymą tiesiogiai Portugalijos organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)?

Taip. Konkrečiais atvejais pareiškėjui nereikia kreiptis į tarpines institucijas.

19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

Žr. atsakymą į 16 klausimą.

20. Kokio pobūdžio pagalbą pareiškėjas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Žr. atsakymą į 17 klausimą.

Papildoma informacija

Papildomą informaciją galima gauti šiuose interneto tinklalapiuose:

 • Aukščiausiasis Teismas English - français - português;
 • Konstitucinis Teismas português;
 • Teisingumo ministerija English - português;
 • Lisabonos apeliacinis teismas português;
 • Koimboros apeliacinis teismas português;
 • Evoros apeliacinis teismas English - français - português;
 • Oporto apeliacinis teismas português;
 • Generalinio prokuroro įstaiga português;
 • Socialinė apsauga English - português;
 • Instituto de Reinserção Social English - português (Socialinės reintegracijos institutas);
 • Teisingumo vykdymo departamentas português (inter alia suteikiama informacija apie teismų ryšius, teritorinę jurisdikciją ir pateikiama nuoroda į teismo pareigūnų interneto tinklalapį);
 • Teisingumo ministerijos Teisinės politikos ir planavimo departamentas English - português ;
 • Viešųjų registrų ir notarų departamentas português;
 • Prokurorų asociacija português;
 • Advokatų asociacija português;
 • Tiesioginė prieiga prie įstatymų duomenų bazės português (galima rasti įstatymus, nuo 1970 m. sausio 1 d. skelbtus Oficialiojo leidinio I serijoje; taip pat galima rasti įstatymus, nuo 2000 m. sausio 1 d. skelbtus Oficialiojo leidinio I serijoje).

« Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija | Portugalija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė