Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo > Airija

Naujausia redakcija: 11-04-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Airija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką pagal Airijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? 1.
2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas? 2.
3. Kuriais atvejais taikoma Airijos Respublikos teisė? 3.
4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Airijos teismai? 4.
5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą? 5.
5.a) Kaip kreiptis dėl išlaikymo gavimo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos) ir kokios procedūros taikomos? 5.a)
6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu? 6.
7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją? 7.
8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokios procedūros taikomos? 8.
9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio teisme pareiškimą? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti? 9.
10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip jis bus įvertintas? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeiminę padėtį? 10.
11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas? 11.
12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti? 12.
13. Ar yra kokia nors organizacija ar vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą? 13.
14. Ar jos gali atstoti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą arba dalį išlaikymo? 14.
14.a) Jeigu ieškovas yra Airijos Respublikoje, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje: 14.a)
15. Ar ieškovas gali sulaukti pagalbos iš Airijos Respublikos organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 15.
16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 16.
17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 17.
17.a) Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas Airijoje 17.a)
18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Airijos organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos) 18.
19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 19.
20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 20.

 

1. Ką pagal Airijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“?

Kokie asmenys turi mokėti išlaikymą kitam asmeniui:

 • susituokę tėvai savo vaikams? Taip
 • vaikai savo tėvams? Ne
 • išsituokęs sutuoktinis kitam sutuoktiniui? Taip
 • Kiti? Nesusituokusios poros – teisę į išlaikymą turi tiktai vaikas.

Kokiais atvejais?

Išlaikymas yra teisiškai vykdytina išlaikytinų sutuoktinių (įskaitant išsituokusius sutuoktinius) ir išlaikytinų vaikų teisė gauti finansinę paramą iš tėvo ar sutuoktinio (arba buvusio sutuoktinio).

2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas?

Paprastai iki 18 metų, tačiau jei vaikas mokosi dieniniame skyriuje – iki 23 metų.

3. Kuriais atvejais taikoma Airijos Respublikos teisė?

Paprastai pagal 1976 m. Sutuoktinių ir vaikų išlaikymo įstatymą ieškinius, kai didžiausias mokėjimas sutuoktiniui siekia 500 eurų, o vaikui – 150 eurų per savaitę, nagrinėja apylinkės teismas. Ieškinius dėl neribotos sumos sutuoktinių gyvenimo skyrium ir ištuokos bylose paprastai nagrinėja apygardos teismas, o kai kurias bylas – Aukštasis teismas.

4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Airijos teismai?

Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Airijoje:

viršųviršų

Netaikoma.

5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą?

Paprastai išlaikytinis kreipiasi į teismą, paduodamas teismui civilinį ieškinį prieš kitą sutuoktinį (žr. Nr. 3).

5.a) Kaip kreiptis dėl išlaikymo gavimo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos) ir kokios procedūros taikomos?

Žr. pirmiau ir Nr. 3

6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu?

Paprastai neišlaikomo vaiko vardu ieškinį pareiškia tėvas (motina). Tačiau įstatymuose numatyta, kad iškelti bylą gali globėjai (kuriuos gali paskirti teismas) ir tam tikros įstatymų nustatytos institucijos.

7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją?

Šiuo metu taikomi jurisdikcijos apribojimai nurodyti Nr. 3. Jeigu santuokos paskelbimo negaliojančia byla jau buvo iškelta, pareiškimą, kad ir kokia būtų reikalaujama suma, reikės pateikti apygardos arba Aukštajam teismui.

8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokios procedūros taikomos?

Ne, pareiškimą galima pateikti asmeniškai, tačiau paprastai tai pavedama advokatui. Airijoje veikia civilinės teisinės pagalbos sistema, kuri atstovauja su šeimos teise susijusių bylų šalims, neturinčioms pakankamai lėšų privačiam atstovavimui pagal įstatymą.

viršųviršų

9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio teisme pareiškimą? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti?

Ne. Įprasti teismo mokesčiai visoms su šeimos teise susijusioms byloms Airijoje netaikomi.

10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip jis bus įvertintas? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeiminę padėtį?

Paprastas kriterijus yra pagrįstų poreikių ir mokumo pusiausvyra. Tam tikromis aplinkybėmis gali būti svarbus elgesys (jeigu ieškovas paliko šeimą be pateisinamos priežasties).

11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas?

Paprastai išlaikymas jo reikalaujančiam asmeniui mokamas tiesiogiai. Tačiau išlaikymo reikalaujantys asmenys turi besąlyginę teisę reikalauti išlaikymo mokėjimo per teismo įstaigą. Jeigu, teismo nuomone, tai būtina, skolininko darbo užmokestis arba atlyginimas gali būti areštuotas ir darbdaviui nurodyta atskaityti mokėjimus, kurie perduodami išlaikymo reikalaujančiam asmeniui.

12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti?

Vietos apylinkės teismo įstaiga gali inicijuoti procesą taikydama toliau nurodytas 1 ir 2 priemones:

 1. išskaita iš atlyginimo;
 2. areštas ir laisvės atėmimas;

  šaukimas atvykti į teismą dėl nutarties vykdymo;
  civilinis ieškinys kaip ir bet kokios kitos skolos atveju;
  teismo sprendimas dėl turto.

  viršųviršų

13. Ar yra kokia nors organizacija ar vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą?

Jeigu mokėjimas vykdomas konkrečios vietos apylinkės teismo tarnybos jurisdikcijoje, šio teismo pareigūnas gali tiesiogiai išieškoti mokėjimus, kurie per jį yra mokėtini pagal teismo nutartį, inicijuodamas bylos atidavimo aukštesniam teismui procesą arba išskaitos iš atlyginimo procesą.

14. Ar jos gali atstoti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą arba dalį išlaikymo?

Ne.

Skolininkas yra atsakingas tiktai už išlaikymą, kurį moka tiesiogiai pats arba kuris iš jo atlyginimo yra atskaitomas prieš jo išmokėjimą.

14.a) Jeigu ieškovas yra Airijos Respublikoje, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje:

Pagal 1974 m. Teismo sprendimų priteisti išlaikymą įstatymą, jeigu atsakovas nuolat gyvena Jungtinėje Karalystėje, Šiaurės Airijoje, Škotijoje arba Velse, teismo sprendimai priteisti išlaikymą gali būti priimti prieš šias šalis šioje jurisdikcijoje ir įvykdyti išorės jurisdikcijose. Pagal 1994 m. Išlaikymo įstatymą, jeigu yra priimtas teismo sprendimas priteisti išlaikymą, ieškovas gali kreiptis dėl sprendimo įvykdymo į centrinę valdžios instituciją, kuri įvykdo sprendimą perduodama jį centrinei valdžios institucijai skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos jurisdikcijoje (jeigu skolininkas nuolat gyvena šalyje, kuri pasirašė 1956 m. Niujorko konvenciją).

viršųviršų

15. Ar ieškovas gali sulaukti pagalbos iš Airijos Respublikos organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Taip.

Paprastai pagalbą teikia teismo pareigūnas, kuris vykdo apylinkės teismo sekretoriaus pareigas apylinkės teismo nutarčių atžvilgiu.

16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

Į atitinkamą teismo įstaigą galima kreiptis taip:

 • telefonu;
 • laišku;
 • atvykti asmeniškai;
 • elektroniniu paštu.

17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Pagalba pareiškiant ieškinius dėl išlaikymo mokėtiniems mokėjimams išieškoti (žr. Nr. 12 ir 13).

17.a) Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas Airijoje

Žr. Nr. 14.a) – susiję su pareiškimais tarp Jungtinės Karalystės ir Airijos.

Pagal nuolatinę gyvenamąją vietą ieškovas gali pateikti pareiškimą įvykdyti priimtą nutartį vadovaudamasis 1990 m. Romos konvencijos arba 1956 m. Niujorko konvencijos nuostatomis dėl išlaikymo mokėjimų išieškojimo.

18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Airijos organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)

Informacijos užklausas galima pateikti atitinkamo apylinkės teismo sekretoriui, kaip numatyta Nr.15.

19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

Žr. 16 klausimą.

20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Žr. 12, 13 klausimus.

« Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija | Airija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 11-04-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė