Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 16-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


„Valstī, kas nav ES dalībvalsts, es nevaru piespiest kādu personu maksāt man uzturlīdzekļus.”

Lai valstī, kas nav ES dalībvalsts, piespiestu uzturlīdzekļu parādnieku maksāt uzturlīdzekļus, ir jāvēršas tiesā tajā valstī, kurā jūs vēlaties panākt sprieduma izpildi. Šādas starptautiskās konvencijas var jums palīdzēt izpildīt prasību par uzturlīdzekļu piedziņu ārzemēs.

 • 1965. gada 20. jūnija Ņujorkas konvencija English - français par uzturlīdzekļu atgūšanu ārvalstīs (ANO) paredz kārtību par administratīvo sadarbību kompetentu iestāžu starpā; 
 • Hāgas 1958. English - français gada un 1973. English - français gada konvencijas par lēmumu atzīšanu un izpildi attiecībā uz uzturlīdzekļu saistībām paredz kārtību starp līgumslēdzējām pusēm par abpusēju atzīšanu un izpildi un likumiem, kas ir piemērojami juridiskajai palīdzībai (skatīt „Juridiskā palīdzība - vispārīga informācija”); 
 • Hāgas 1956. English - français gada un 1973. English - français gada konvencijas par tiesību aktiem, kas ir piemērojami uzturlīdzekļu saistībām, parasti dod priekšroku tās valsts tiesībām, kurā atrodas attiecīgā bērna vai uzturlīdzekļu saņēmēju pastāvīgā dzīvesvieta (vai jaunās pastāvīgās dzīvesvietas tiesībām, ja dzīvesvieta ir mainīta). Bet ir vairāki izņēmumi: 
  • Uzturlīdzekļu saistības starp šķirtiem vai atšķirtiem laulātajiem reglamentē tiesību akti, kas ir piemērojami laulības šķiršanas vai laulāto atšķirtības gadījumā;


  • No konvencijā norādīto tiesību aktu piemērošanas drīkst atteikties tikai tad, ja tie ir izteikti nesavienojami ar valsts politiku;


  • Ja uzturlīdzekļu saistības attiecas uz personām, kas ir sānlīnijas radinieki vai tieši radniecīgi, parādnieks drīkst apstrīdēt uzturlīdzekļu pieprasītāja prasību pamatojoties uz to, ka šādu saistību nav saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kuras pilsonība ir abām personām, vai parādnieka parastās dzīvesvietas tiesību aktiem. 

  Pie tam šajās divās konvencijās ir dažas atšķirības: 

  Lapas augšmalaLapas augšmala

  • 1956. gada konvencija nosaka tiesību aktus, kas ir piemērojami uzturlīdzekļu saistībām tikai attiecībā uz bērniem, bet 1973. gada konvencija attiecas uz uzturlīdzekļu saistībām, kas izriet no ģimenes attiecībām, vecāku varas, laulībām vai radniecību, ieskaitot uzturlīdzekļu saistības attiecībā uz bērnu, kas nav dzimis laulībā; 
  • 1956. gada konvenciju piemēro tikai tad, ja noteiktie tiesību akti ir līgumslēdzējas valsts tiesību akti, bet 1973. gada konvencija ir vispārējāka, jo to piemēro pat tad, ja piemērojamie tiesību akti ir tādas valsts, kas nav līgumslēdzēja valsts, tiesību akti.
Šīs atšķirības rada sarežģījumus. Turklāt šīs piecas konvencijas nav papildinātas un tās nav ātrs un efektīvs līdzeklis parādnieku izsekošanai, kuri mēģina izvairīties no savām saistībām. Tādēļ tiek apsvērta iespēja vispārēji pārskatīt šīs saistības un ietvert tās jaunā vispārējā konvencijā par uzturlīdzekļu saistībām. 

Atsauces dokumenti

 • 1956. gada 20. jūnija Ņujorkas konvencija English - français par uzturlīdzekļu atgūšanu ārzemēs (ANO); 
 • Konvencija English - français par lēmumu atzīšanu un izpildi attiecībā uz uzturlīdzekļu saistībām pret bērniem (Hāgas konference par privātajiem starptautiskajiem tiesību aktiem); 
 • Konvencija English - français par lēmumu atzīšanu un izpildi attiecībā uz uzturlīdzekļu saistībām (Hāgas konference par privātajiem starptautiskajiem tiesību aktiem); 
 • Konvencija English - français par piemērojamajiem tiesību aktiem attiecībā uz uzturlīdzekļu saistībām pret bērniem (Hāgas konference par privātajiem starptautiskajiem tiesību aktiem); 
 • Konvencija English - français par piemērojamajiem tiesību aktiem attiecībā uz uzturlīdzekļu saistībām (Hāgas konference par privātajiem starptautiskajiem tiesību aktiem). 

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 16-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste