Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > International ret

Seneste opdatering : 06-08-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


"Det lykkes mig ikke at få udbetalt mit underholdsbidrag fra en stat uden for EU"

For at tvinge en bidragspligtig, der er bosat uden for EU, til at betale, skal du henvende dig til domstolene i den stat, hvor du anmoder om fuldbyrdelse af dommen. Du skal vide, at der findes følgende internationale konventioner, der kan hjælpe dig til at få udbetalt dit underholdsbidrag fra udlandet:

 • New York-konventionen English - français af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet, vedtaget i FN-regi, etablerer en ordning for administrativt samarbejde mellem de kompetente myndigheder.
 • Haagerkonventionerne af 1958 (en - fr) og 1973 (en - fr) om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt indfører mellem de kontraherende stater en ordning for gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse samt regler om indrømmelse af fri proces (se emnet "Retshjælp - Generelle oplysninger")
 • Haagerkonventionerne af 1956 (en - fr) og 1973 (en - fr) om, hvilken lovgivning der finder anvendelse på underholdspligt, giver forrang til loven i den stat, hvor barnet - eller den berettigede generelt - har sin sædvanlige bopæl (eller har sin nye bopæl i tilfælde af flytning). Der gælder dog en række undtagelser:

  TopTop

  • for underholdsbidrag mellem skilte eller separerede ægtefæller, gælder den lov, der fandt anvendelse i forbindelse med skilsmissen eller separationen
  • det lovvalg, som konventionen foreskriver, kan fraviges, hvis det er åbenbart, at den udpegede lov strider mod grundlæggende retsprincipper
  • den bidragspligtige kan modsætte sig et krav om underholdsbidrag fremsat af en slægtning i sidelinjen eller en besvogret, hvis en sådan pligt ikke påhviler ham ifølge deres fælles nationale lov eller lovgivningen i den stat, hvor han har sin sædvanlige bopæl.
 • I øvrigt afviger de to konventioner fra hinanden på visse punkter:

   • konventionen af 1956 fastlægger kun lovvalget i forbindelse med underholdspligt over for børn, mens konventionen af 1973 finder anvendelse på underholdspligt som følge af familie-, slægtskabs-, ægteskabs- eller svogerskabsforhold, herunder underholdspligt over for et barn uden for ægteskab
   • bestemmelserne i konventionen af 1956 finder kun anvendelse, hvis den udpegede lov er loven i en kontraherende stat, mens bestemmelserne i konventionen af 1973 gælder universelt og derfor også finder anvendelse, når der er tale om loven i en ikke-kontraherende stat.
  Disse forskelle komplicerer tingene for borgerne. Dertil kommer, at de fem konventioner ikke anvendes komplementært og ikke giver mulighed for hurtigt og effektivt at lokalisere en bidragspligtig, der unddrager sig sine forpligtelser. Derfor overvejes det at revidere alle disse bestemmelser og samle dem i en ny generel konvention om underholdspligt.

  Referencedokumenter

  • New York-konventionen English - français af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet (Forenede Nationer)
  • Konvention (en - fr) om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt over for børn (Haagerkonferencen om international privatret)
  • Konvention (en - fr) om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt (Haagerkonferencen om international privatret)
  • Konvention (en - fr) om hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt over for børn (Haagerkonferencen om international privatret)
  • Konvention (en - fr) om hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt (Haagerkonferencen om international privatret)

  « Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

  TopTop

  Seneste opdatering : 06-08-2007

   
  • EU-ret
  • International ret

  • Belgien
  • Bulgarien
  • Tjekkiet
  • Danmark
  • Tyskland
  • Estland
  • Irland
  • Grækenland
  • Spanien
  • Frankrig
  • Italien
  • Cypern
  • Letland
  • Litauen
  • Luxembourg
  • Ungarn
  • Malta
  • Nederlandene
  • Østrig
  • Polen
  • Portugal
  • Rumænien
  • Slovenien
  • Slovakiet
  • Finland
  • Sverige
  • Det Forenede Kongerige