Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo > Gibraltaras

Naujausia redakcija: 04-04-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Gibraltaras

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

1. Ką pagal Gibraltaro teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“?

Pagal Gibraltaro teisę įgaliojimus priimti nutartis dėl išlaikymo mokėjimo turi Magistratų teismas ir Aukščiausiasis teismas. Aukščiausiajame teisme nuostata dėl vaikų ir žmonos išlaikymo gali būti įtraukta į ištuokos, sutuoktinių gyvenimo skyrium ir (arba) santuokos pripažinimo negaliojančia procesą. Nutartis taip pat gali būti priimta po sprendimo dėl ištuokos, sutuoktinių gyvenimo skyrium ir (arba) santuokos pripažinimo negaliojančia priėmimo. Nuostata dėl išlaikymo mokėjimo vyrui šiuose procesuose nenumatoma.

Magistratų teismas turi teisę priimti nutartį dėl išlaikymo priteisimo žmonai, vyrui, vaikams arba netgi šalių tėvams, jeigu yra tenkinamos tam tikros sąlygos. Tokia nutartis gali būti priimta, jeigu ieškinys Magistratų teisme pareiškiamas santuokos galiojimo laikotarpiu. Teismas taip pat turi teisę nutartį dėl išlaikymo priteisimo priimti, jeigu sugyventinis neišlaiko kito sugyventinio.

2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas?

Teisę gauti išlaikymą turi vaikas iki šešiolikos metų. Be to, teisę gauti išlaikymą turi ir vyresnis nei šešiolikos metų, bet dvidešimt vienerių metų dar nesulaukęs vaikas, ne mažiau kaip dvejus metus lankantis vidurinę mokyklą arba besimokantis specializuotos prekybos, verslo arba profesinės mokyklos dieniniame skyriuje. Teisę į išlaikymą taip pat turi vaikas, kurio gebėjimas užsidirbti pragyvenimui yra sumažėjęs dėl ligos arba protinio ar fizinio neįgalumo ir kuris dar neturi dvidešimt vienerių metų.

 

TURINIO LENTELE

1. Ką pagal Gibraltaro teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? 1.
2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas? 2.
3. Kokiais atvejais taikoma Gibraltaro teisė? 3.
4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Gibraltaro teismai? 4.
Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Gibraltare: Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Gibraltare:
5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą? 5.
5.a) Kaip kreiptis dėl išlaikymo gavimo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos) ir kokios procedūros taikomos? 5.a)
6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu? 6.
7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją? 7.
8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokios procedūros taikomos? 8.
9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti? 9.
10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip jis bus įvertintas? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeimyninę padėtį? 10.
11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas? 11.
12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti? 12.
13. Ar yra kokia nors organizacija arba vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą? 13.
14. Ar jos gali atstoti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą arba dalį išlaikymo? 14.
Jeigu ieškovas yra Gibraltare, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje: Jeigu ieškovas yra Gibraltare, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje:
15. Ar ieškovas gali sulaukti pagalbos iš Gibraltaro organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 15.
16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 16.
17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 17.
Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Gibraltare: Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Gibraltare:
18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Gibraltaro organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)? 18.
19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos? 19.
20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 20.
back

viršųviršų

3. Kokiais atvejais taikoma Gibraltaro teisė?

Gibraltaro teisė taikoma šiais atvejais:

 1. jeigu ieškinio dėl išlaikymo priteisimo pareiškimo dieną ieškovas arba atsakovas nuolat gyvena Gibraltare arba
 2. kai visas pagrindas arba jo dalis pareikšti ieškinį kilo Gibraltare arba
 3. vyras ar žmona turi turto Gibraltare.

Magistratų teismas gali turėti jurisdikciją svarstyti pareiškimą priteisti išlaikymą net ir tuo atveju, jeigu nė viena iš bylos šalių nuolat negyvena Gibraltare.

4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Gibraltaro teismai?

Gibraltaro teismai taikys tiktai Gibraltaro teisę. Nutartis dėl išlaikymo priteisimo gali būti nepriimta, jei netenkinamos Gibraltaro teisėje nustatytos sąlygos.

Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Gibraltare:

5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą?

Kad gautų išlaikymą bylose, kuriose Aukščiausiojo teismo jurisdikcija nebuvo pritaikyta, pareiškėjas turėtų kreiptis į Magistratų teismą. Ieškiniai dėl išlaikymo, kurie pareiškiami dėl ištuokos, sutuoktinių gyvenimo skyrium ir (arba) santuokos pripažinimo negaliojančia procesų, turėtų būti pareikšti Aukščiausiajame teisme.

5.a) Kaip kreiptis dėl išlaikymo gavimo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos) ir kokios procedūros taikomos?

Magistratų teisme reikėtų rašytinio skundo forma pateikti pareiškimą, kuriame turėtų būti nurodyta reikalaujama teisių gynimo priemonė ir jos pagrindimas. Prie pareiškimo turėtų būti pridėtos santuokos liudijimo (jeigu reikia) ir vaikų, jeigu yra, gimimo liudijimų kopijos. Gavęs skundą, teismas įtraukia šį klausimą į parengtų svarstyti teismo posėdžiuose bylų sąrašą ir šalims praneša teisminio nagrinėjimo datą. Tą dieną šalys ir (arba) jų atstovai pagal įstatymą turėtų atvykti į teismą. Aukščiausiajame teisme pareiškimas pateikiamas įteikiant teisėjui prašymą, prie kurio pridedami rašytiniai parodymai prisiekus ir pasirašius. Pateikus šiuos dokumentus, Aukščiausiojo teismo kanceliarija nustato pareiškimo svarstymo datą.

back

viršųviršų

6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu?

Prašymą priteisti išlaikymą vaiko vardu gali pateikti pagal įstatymą vaiką globojantis asmuo arba už socialinius reikalus atsakingo ministro paskirtas asmuo. Prašymą priteisti išlaikymą taip pat gali pateikti vyro, ištekėjusios moters arba netekėjusios moters tėvas arba motina arba pareiškimą jų vardu gali pateikti už socialinius reikalus atsakingo ministro paskirtas asmuo.

7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją?

Jeigu ieškinys dėl išlaikymo kyla iš santuokos, kuri vis dar egzistuoja, arba suinteresuotos šalys gyvena kartu nesusituokusios, jurisdikciją svarstyti klausimą gali turėti Magistratų teismas. Jeigu ieškinys dėl išlaikymo kyla iš Aukščiausiojo teismo jurisdikcijoje esančio ištuokos, sutuoktinių gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia proceso, išlaikymo klausimą turėtų svarstyti tas pats teismas.

8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokios procedūros taikomos?

Pareiškėjas gali pareikšti ieškinį asmeniškai ir atstovauti sau teisme arba gali pasamdyti advokatus veikti jo vardu.

9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti tie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti?

Ieškinio pareiškimas Magistratų teisme yra nemokamas. Taigi sau atstovaujantis pareiškėjas gali dalyvauti teisme nepatirdamas jokių išlaidų. Jeigu pareiškėjas paveda ginti bylą advokatams, jis sumoka jiems užmokestį. Aukščiausiajame teisme už prašymo teisėjui pateikimą paprastai mokamas 15 svarų sterlingų mokestis. Jeigu pareiškėjo metinės pajamos nesiekia 5000 svarų sterlingų ir yra nustatyta, kad pagalba reikalinga, Magistratų teisme ir Aukščiausiajame teisme pareiškėjui gali būti skirta nemokama teisinė pagalba. Pareiškimus suteikti teisinę pagalbą bet kuriame teisme reikėtų pateikti Aukščiausiajam teismui, o pareiškimo formas galima gauti Aukščiausiojo teismo kanceliarijoje.

back

viršųviršų

10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip jis bus įvertintas? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeimyninę padėtį?

Apsvarstęs ieškinį, Magistratų teismas gali priimti nutartį dėl išlaikymo mokėjimo kartą per savaitę arba dėl kitos periodinės išmokos, kuri, teismo nuomone, yra pagrįsta atsižvelgus į visas vaiko, tėvo ar motinos ir (arba) žmonos išlaikymo bylos aplinkybes, mokėjimo.

Vėliau galima pateikti pareiškimus pakeisti nutartis dėl išlaikymo priteisimo. Šis pareiškimas taip pat turėtų būti pateiktas Magistratų teismui arba, jeigu reikia, Aukščiausiajam teismui.

11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas?

Viena šalis gali mokėti išlaikymą kitai arba mokėjimai gali būti vykdomi per teismą.

12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti?

Jeigu atsakovas praleido mažiausiai du pradinėje pagal nutartį dėl išlaikymo priteisimo numatytus mokėjimus, ieškovas gali pateikti pareiškimą priimti nutartį dėl išskaitos iš atlyginimo. Magistratų teismas taip pat turi teisę priimti nutartis dėl laisvės atėmimo, pagal kurias atsakovas dėl nutarties dėl išlaikymo priteisimo sąlygų nevykdymo yra įkalinamas. Tačiau tokiais atvejais teismas suteikia atsakovui galimybę kreiptis su protesto pareiškimu, kuriame paaiškinama, kodėl tokia nutartis neturėtų būti priimta.

back

viršųviršų

13. Ar yra kokia nors organizacija arba vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą?

Pareiškimus dėl išlaikymo paprastai nagrinėja Gibraltaro magistratų teismas, 277 Main Street, Gibraltaras. Jeigu ieškinys dėl išlaikymo kyla iš ištuokos, sutuoktinių gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia proceso, pareiškimą reikėtų pateikti Gibraltaro aukščiausiajam teismui, 277 Main Street, Gibraltaras.

14. Ar jos gali atstoti skolininką ir pačios vietoje jo mokėti išlaikymą arba dalį išlaikymo?

Nuostatos šiuo klausimu Gibraltaro teisėje nenumatytos. Mokėjimą galima įvykdyti priimant išskaitos iš atlyginimo nutartį arba naudojant teismo nutartis dėl laisvės atėmimo.

Jeigu ieškovas yra Gibraltare, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje:

15. Ar ieškovas gali sulaukti pagalbos iš Gibraltaro organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Užklausas reikėtų pateikti Magistratų teismui, 277 Main Street, Gibraltaras arba Aukščiausiajam teismui, 277 Main Street, Gibraltaras.

16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

Užklausas reikėtų adresuoti Magistratų teismo administratoriui konsultantui,

Magistratų teismas,
277 Main Street,
Gibraltaras
telefonas 350 75671
faksas 350 40483.

back

viršųviršų

Užklausas dėl išlaikymo proceso Aukščiausiajame teisme galima adresuoti kanceliarijai,

Aukščiausiasis teismas,
277 Main Street,
Gibraltaras
telefonas 350 75608
faksas 350 77118.

17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Konsultuoti dėl pareiškimų prisiteisti išlaikymą ir procedūrų, kurių reikėtų laikytis, gali Aukščiausiasis teismas ir Magistratų teismas. Konsultacijų taip pat galima gauti dėl kitose nustatytose jurisdikcijose priimtų nutarčių dėl išlaikymo priteisimo registravimo Gibraltare arba dėl Gibraltare priimtų nutarčių dėl išlaikymo priteisimo vykdymo kitose nustatytose jurisdikcijose. Be to, užklausas dėl teisinės pagalbos reikėtų pateikti Aukščiausiojo teismo kanceliarijai, kuri gali pateikti pareiškimo formas.

Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Gibraltare:

18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Gibraltaro organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)?

Patenkinus jurisdikcijos reikalavimus, skundas, kuriame nurodoma Gibraltare reikalaujama teisės gynimo priemonė, gali būti tiesiogiai siunčiamas Magistratų teismui. Jeigu ieškinys dėl išlaikymo kyla iš ištuokos, sutuoktinių gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia proceso, atitinkamą pareiškimą galima pateikti Aukščiausiojo teismo kanceliarijai.

19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos?

Žr. 16 klausimą.

20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Žr. 17 klausimą.

« Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija | Jungtinė Karalystė - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 04-04-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė