Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo

Naujausia redakcija: 02-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


„Aš negaliu gauti išlaikymo“.

Norėdami priversti skolininką mokėti išlaikymą, turite pateikti ieškinį teismui.

Įstatymai reikalauja, kad vienos šeimos nariai, paisydami šeimos solidarumo, teiktų vieni kitiems abipusę pagalbą: tėvai turi maitinti, mokyti ir išlaikyti savo vaikus; kai kuriose valstybėse narėse vaikai turi padėti savo tėvams, jeigu jiems to reikia; santuoką nutraukęs sutuoktinis turi pareigą mokėti buvusiam sutuoktiniui, kuris globoja jų vaiką, išlaikymą.

Ši pareiga paprastai vykdoma kas mėnesį sumokant tam tikrą išmoką, kuri vadinama išlaikymu. Teismas nustato išmokos dydį ir jos pakeitimo sąlygas, tačiau gali atleisti tėvą (motiną) nuo šios pareigos vykdymo, jeigu jis (ji) sutinka apgyvendinti, maitinti ir prižiūrėti vaiką.

Iš esmės išlaikymo išmokos yra asmeninės ir jos negali būti perleidžiamos kam nors kitam.

Jeigu dėl išlaikymo išmokų nemokėjimo atsirado skola, galite nedelsdami kreiptis į teismą dėl priverstinio išmokų išieškojimo (žr. Teismo sprendimų vykdymas).

Kai kuriose valstybėse narėse galite prašyti priimti sprendimą dėl išlaikymo dydžio arešto, pagal kurį areštuojamos sumos, kurias skolininkui turi sumokėti kiti asmenys (pvz., darbdavys arba bankas).

Jeigu civilinis vykdymo procesas norimų rezultatų nesuteikia, esant kai kurioms aplinkybėms turite teisę kreiptis į teismą, kad išlaikymo išmokas išieškotų nacionalinės mokesčių institucijos.

Galiausiai kai kuriose valstybėse narėse yra viešieji fondai, į kuriuos galima kreiptis, jeigu išlaikymo kreditorius nemoka išlaikymo.

Paspaudę valstybės vėliavą rasite daugiau informacijos apie procedūras, kuriomis galima pasinaudoti išieškant išlaikymo išmokas, ir kompetentingas institucijas.

Informaciją apie išlaikymo išmokų išieškojimą įvairiose valstybėse narėse galima rasti paspaudus Bendrijos teisės nuorodą.

Paspaudę Tarptautinės teisės nuorodą taip pat rasite informacijos apie tarptautines konvencijas.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė