Euroopan komissio > EOV > Elatusvaateet

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Elatusvaateet - Yleistä

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Kun elatusvelvollinen ei suostu maksamaan elatusapua.

Elatusvelvollinen voidaan pakottaa maksamaan saatavat nostamalla asiassa kanne tuomioistuimessa.

Laki lujittaa perheen yhteenkuuluvuutta velvoittamalla saman perheen jäsenet auttamaan toisiaan: vanhempien on täytettävä lastensa tarpeet hyvinvoinnin, kasvatuksen ja huollon osalta, lasten on tarvittaessa autettava vanhempiaan, ja eronneen puolison on maksettava elatusmaksuja sille puolisolle, jolle lasten huoltajuus on määrätty.

Elatusvelvollisuus pannaan yleensä täytäntöön kuukausittaisella maksulla, jota nimitetään "elatusavuksi". Elatusavun määrä ja edellytykset sen tarkistamiselle määritetään tuomioistuimessa. Vanhempi, jonka luona lapsi asuu ja joka huolehtii tämän elantokuluista, voidaan kuitenkin vapauttaa elatusavun maksamisesta.

Periaatteessa oikeus elatusapuun on luovuttamaton oikeus, jota ei voida siirtää kenellekään toiselle edunsaajalle.

Jos elatusapu viivästyy, elatusvelvollisuutensa laiminlyönyttä vastaan voidaan nopeasti käynnistää perintämenettely (ks. kohta "Tuomioiden täytäntöönpano").

Joissakin jäsenvaltioissa voidaan jopa määrätä, että kolmas osapuoli (esim. työnantaja tai pankki) pidättää elatusapusaatavan velallisen palkasta tai varoista.

Jos siviilioikeudellinen täytäntöönpanomenettely ei tuota tulosta, voi olla aiheellista hakea tuomioistuimessa elatusapusaatavan ulosmittauttamista, jos laki sen sallii.

On myös hyvä tietää, että useissa jäsenvaltioissa elatusvelvollisen laiminlyömät elatusapumaksut voidaan korvata julkisista varoista.

Elatusvaateiden perintämenettelyistä ja toimivaltaisista viranomaisista voi hakea hyödyllisiä tietoja napsauttamalla hiirellä jäsenvaltioiden lippuja.

Elatusvaateiden perinnästä toisessa jäsenvaltiossa saa tietoja napsauttamalla kuvaketta "Yhteisön oikeus".

Asiaa koskevista kansainvälisistä yleissopimuksista saa tietoja kohdasta "Kansainvälinen oikeus".


Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta