Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής

Τελευταία ενημέρωση: 25-09-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


�Δεν μπορώ να επιτύχω την καταβολή της διατροφής μου.�

Για να υποχρεώσετε τον �υπόχρεο διατροφής� να πληρώσει, πρέπει να προσφύγετε στη δικαιοσύνη.

Ο νόμος επιβάλλει στα μέλη της ίδιας οικογένειας, ως εκδήλωση της οικογενειακής αλληλεγγύης, την υποχρέωση αμοιβαίας συνδρομής : οι γονείς καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών τους από άποψη τροφής, εκπαίδευσης και συντήρησης, τα παδιά οφείλουν να συνδράμουν τους γονείς τους αν υπάρχει ανάγκη, ο διαζευγμένος σύζυγος υπέχει υποχρέωση διατροφής του πρώην συζύγου που ασκεί την επιμέλεια των παιδιών.

Η εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης διατροφής παίρνει συχνά τη μορφή της μηνιαίας καταβολής ενός χρηματικού ποσού λόγω διατροφής. Το ύψος του ποσού και οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του καθορίζονται από το δικαστή, ο οποίος, εντούτοις, μπορεί να απαλλάξει από την υποχρέωση διατροφής το γονέα που αναλαμβάνει να στεγάζει, να τρέφει και να συντηρεί το παιδί του.

Κατ' αρχήν, οι απαιτήσεις διατροφής είναι ανεκχώρητες, δηλαδή δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο δικαιούχο.

Αν σημειώνεται καθυστέρηση στην καταβολή της διατροφής σας, μπορείτε να κινήσετε σύντομη διαδικασία είσπραξης έναντι του υπερήμερου οφειλέτη (βλ. σελίδα �Eκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων�).

Σε ορισμένα κράτη μέλη μάλιστα, έχετε τη δυνατότητα να κατάσχετε εις χείρας τρίτου (π.χ. του εργοδότη ή της τράπεζας) και μέχρι το ισόποσο της διατροφής, χρηματικά ποσά που ανήκουν στον οφειλέτη.

Αν η πολιτική διαδικασία εκτέλεσης δεν καταλήξει σε αποτέλεσμα, θα είναι ίσως χρήσιμο να ζητήσετε από το δικαστήριο, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο, να προβεί σε δημόσια είσπραξη της διατροφής.

Τέλος, πρέπει να γνωρίζετε ότι σε πολλά κράτη μέλη υπάρχουν δημόσια κεφάλαια που υποκαθιστούν τον υπερήμερο οφειλέτη όσον αφορά την καταβολή της διατροφής.

Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες είσπραξης διατροφής και τις αρμόδιες αρχές, κάντε κλικ στις σημαίες των κρατών μελών.

Για πληροφορίες σχετικά με την είσπραξη διατροφής σε άλλο κράτος μέλος, κάντε κλικ στο εικονίδιο �Κοινοτικό δίκαιο�.

Επίσης, για πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις, κάντε κλικ στο εικονίδιο �Διεθνές δίκαιο�.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 25-09-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο