Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


"Det lykkes mig ikke at få udbetalt mit underholdsbidrag"

For at tvinge en bidragspligtig til at betale skal du henvende dig til domstolene.

Som et udtryk for familiesolidaritet er medlemmerne af en familie ved lov forpligtede til at yde hinanden gensidig bistand: forældre skal dække deres børns behov for mad, uddannelse og andre fornødenheder; børn skal hjælpe deres forældre, når disse har behov for det; en fraskilt ægtefælle skal yde underholdsbidrag til den tidligere ægtefælle, der tager sig af børnene.

Opfyldelsen af denne underholdspligt kommer normalt til udtryk ved, at der betales et månedligt pengebeløb, det såkaldte underholdsbidrag. Det er domstolene, der fastsætter og eventuelt senere ændrer beløbets størrelse. Dommeren kan dog fritage den af forældrene, der forpligter sig til at have barnet boende og give det mad og andre fornødenheder.

Underholdsbidrag er i princippet uafhændelige, dvs. at de ikke kan overdrages til andre.

Hvis du ikke får udbetalt dit underholdsbidrag til tiden, kan du hurtigt indlede en inddrivelsesprocedure over for den bidragspligtige (se emnet "Fuldbyrdelse af retsafgørelser").

I visse medlemsstater har du endog mulighed for at få gjort udlæg - af et beløb svarende til underholdsbidraget - i den bidragspligtiges løn eller bankindestående.

Hvis ovennævnte procedure ikke giver noget resultat, vil du i visse tilfælde, såfremt lovgivningen åbner mulighed for det, kunne anmode domstolen om at lade fogeden inddrive underholdsbidraget.

Endelig skal du vide, at der i flere medlemsstater findes offentlige fonde, der betaler underholdsbidraget i tilfælde af, at en bidragspligtig ikke overholder sine forpligtelser.

Du kan få en række nyttige oplysninger om inddrivelsesproceduren for underholdsbidrag og de kompetente myndigheder i en bestemt medlemsstat ved at klikke på den pågældende medlemsstats flag.

Du kan få oplysninger om inddrivelse af underholdsbidrag i en anden medlemsstat ved at klikke på ikonet "Fællesskabsret"

Du kan på samme måde få oplysninger om internationale konventioner ved at klikke på ikonet "International ret".


TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige