Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo > Anglija ir Velsas

Naujausia redakcija: 04-04-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Anglija ir Velsas

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

1. Ką pagal Anglijos ir Velso teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“?

Tėvai gali vaikų arba vaiko rūpintojui mokėti savo vaikams arba kuriam nors šeimos vaikui skirtą išlaikymą.

Tėvai gali mokėti išlaikymą savo vaikams iki 18 metų amžiaus. Pateikus pareiškimą, 18 metų sulaukęs „vaikas“ gali gauti tėvų išlaikymą tolesniems mokslams, jeigu jis mokosi prekybos, verslo arba profesinėje mokykloje arba yra ypatingų aplinkybių (1989 m. Vaikų įstatymo 1 priedas).

Atskirai nuo savo vaikų gyvenantys tėvai moka vaikų išlaikymą per Vaiko paramos agentūrą – vyriausybinę agentūrą, kuri išlaikymo sumą nustato administracine, o ne teismo tvarka, – jeigu vaikui nėra 16 arba 19 metų, kai vaikas lanko dieninę švietimo įstaigą, kuri neteikia aukštesniojo išsilavinimo (mokyklą arba lygiavertę švietimo įstaigą). Išlaikymas mokamas tėvui (motinai) arba rūpintojui. Tėvas (motina) arba rūpintojas pateikia pareiškimą Vaiko paramos agentūrai. Sumą apskaičiuoja Vaiko paramos agentūra. Savaitinį mokėjimą vykdo nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina). Nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) gali pateikti pareiškimą mokėti išlaikymą.

Išsituokęs sutuoktinis gali mokėti išlaikymą kitam sutuoktiniui.

Išlaikymas gali būti mokamas bet kuriai santuokos šaliai.

2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas?

Žr. atsakymą į 1 klausimą. 1989 m. Vaikų įstatymo 1 priede amžiaus apribojimas nenustatytas.

 

TURINIO LENTELE

1. Ką pagal Anglijos ir Velso teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? 1.
2. Iki kokio amžiaus vaikui gali būti skiriamas išlaikymas? 2.
3. Kokiais atvejais yra taikoma Anglijos ir Velso teisė? 3.
4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Anglijos ir Velso teismai? 4.
Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Anglijoje ir Velse: Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Anglijoje ir Velse:
5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą? 5.
5.a) Kaip kreiptis dėl išlaikymo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos), ir kokios procedūros taikomos? 5.a)
6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu? 6.
7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją? 7.
8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokios procedūros yra taikomos? 8.
9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti šie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti? 9.
10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip jis bus įvertintas? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeimyninę padėtį? 10.
11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas? 11.
12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti? 12.
13. Ar yra kokia nors organizacija ar vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą? 13.
14. Ar jos gali atstoti skolininką ir vietoje jo pačios mokėti išlaikymą arba dalį išlaikymo? 14.
Jeigu ieškovas yra Anglijoje ir Velse, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje: Jeigu ieškovas yra Anglijoje ir Velse, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje:
15. Ar ieškovas gali sulaukti pagalbos iš Anglijos ir Velso organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 15.
16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 16.
17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 17.
Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Anglijoje ir Velse: Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Anglijoje ir Velse:
18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Anglijos ir Velso organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)? 18.
19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)? 19.
20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)? 20.
back

viršųviršų

3. Kokiais atvejais yra taikoma Anglijos ir Velso teisė?

Anglijos ir Velso teisė taikoma visoms Anglijoje ir Velse nagrinėjamoms byloms.

Vaiko išlaikymą reglamentuoja 1991 m. Vaiko paramos įstatymas su pakeitimais, padarytais 2000 m. Vaiko paramos, pensijų ir socialinės apsaugos įstatymu.

Vaiko išlaikymą reglamentuojanti teisė pagal 1991 m. Vaiko paramos įstatymą taikoma visai Jungtinei Karalystei. Vaiko paramos agentūra turi jurisdikciją apskaičiuoti išlaikymą, jeigu tėvas (motina) arba rūpintojas, nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) ir vaikas yra nuolatiniai Jungtinės Karalystės gyventojai. Vaiko paramos agentūra taip pat turi jurisdikciją, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) nėra nuolatinis Jungtinės Karalystės gyventojas, tačiau dirba darbdaviui, kuris moka darbo užmokestį Jungtinėje Karalystėje.

4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Anglijos ir Velso teismai?

Anglijos ir Velso teismai visais atvejais taikys Anglijos ir Velso teisę. Taikomi šie įstatymai:

 • 1989 m. Vaikų įstatymo 1 priedas. Įstatyme numatoma finansinių vaiko teisių gynimo Aukštajame teisme arba grafystės teisme, arba Magistratų (šeimos teisės) teisme priemonė. Pareiškimą galima pateikti dėl vaiko iki 18 metų.
 • 1973 m. Bylų dėl santuokų įstatymo 23, 24A, 27 skirsniai ir 10 skirsnio 2 dalis. Patvirtinęs sprendimą dėl ištuokos, santuokos pripažinimo negaliojančia arba sutuoktinių gyvenimo skyrium, teismas gali priimti nutartį dėl periodinių mokėjimų arba vienkartinės išmokos bet kuriai santuokos šaliai ir dėl periodinių mokėjimų arba vienkartinės išmokos pareiškėjui šeimos vaiko naudai arba šeimos vaikui (23 skirsnis).
 • 1978 m. Šeimos bylų ir magistratų teismų įstatymo 2, 6 ir 7 skirsniai.

Jeigu išlaikymo reikalaujantis asmuo ir skolininkas yra Anglijoje ir Velse:

back

viršųviršų

5. Ar pareiškėjas, kad gautų išlaikymą, turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ar teismą?

Vaiko išlaikymo siekiantis pareiškėjas turėtų kreiptis į Vaiko paramos agentūrą.

5.a) Kaip kreiptis dėl išlaikymo iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos), ir kokios procedūros taikomos?

Jeigu norite kreiptis dėl vaiko išlaikymo, galite kreiptis į vaiko paramos valstybinę pagalbos liniją telefonu 08457 133 133  (skambinant Jungtinėje Karalystėje) arba +44 151 227 2274 (skambinant iš užsienio). Linijos veikia nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8 val. iki 20 val. ir šeštadieniais nuo 8 val. 30 min. iki 17 val. Pareiškimą dėl vaiko išlaikymo galima pateikti telefonu arba galima prašyti išduoti pareiškimo formą. Jūs turite pateikti informaciją apie vaikus, kuriems reikia išlaikymo, galiojančius išlaikymo susitarimus ir susitarimų dėl dalijimosi vaiko rūpyba duomenis. Vėliau bus kreiptasi į kitą tėvą, kurio bus prašoma suteikti Vaiko paramos agentūrai išlaikymo sumai apskaičiuoti reikalingą informaciją.

Vaiko paramos agentūra apskaičiuoja vaiko išlaikymą, gauna išlaikymo sumą, perduoda išlaikymą tėvui (motinai) arba rūpintojui ir nemokamai įvykdo išlaikymo įsipareigojimą.

Toliau paaiškinama, kas gali turėti teisę teikti pareiškimą:

Atskirai nuo savo vaikų gyvenantys tėvai moka vaikų išlaikymą per Vaiko paramos agentūrą, jeigu vaikui nėra 16 arba 19 metų, kai vaikas lanko dieninę švietimo įstaigą, kuri neteikia aukštesniojo išsilavinimo (mokyklą arba lygiavertę švietimo įstaigą). Išlaikymas mokamas tėvui (motinai) arba rūpintojui. Tėvas (motina) arba rūpintojas Vaiko paramos agentūrai pateikia pareiškimą. Vaiko paramos agentūra apskaičiuoja sumą. Savaitinį mokėjimą atlieka nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina). Nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) gali pateikti pareiškimą mokėti išlaikymą.

back

viršųviršų

Vaiku besirūpinantis tėvas (motina), kuris gauna tam tikras su pajamomis susietas socialines pašalpas (valstybės parama ir su pajamomis susieta nedarbo pašalpa), išsyk priskiriamas prie išlaikymo pareiškėjų grupės, nebent jis atsisako reikalauti išlaikymo. Jeigu jis atsisako išlaikymo, jo pašalpa gali būti sumažinta.

Kai vaiku besirūpinantis tėvas (motina) negauna pašalpų, Vaiko paramos agentūra negalės priimti pareiškimo, jeigu galioja anksčiau priimti susitarimai dėl išlaikymo. Tai gali būti tam tikros iki 2003 m. kovo 3 d. priimtos teismo nutartys dėl periodinio išlaikymo mokėjimo, tą dieną arba po jos priimtos teismo nutartys, patvirtintos mažiau nei prieš vienus metus, arba rašytiniai susitarimai dėl išlaikymo, sudaryti iki 1993 m. balandžio 5 d.

Galiojantys susitarimai dėl išlaikymo neužkerta kelio socialines pašalpas gaunančiam tėvui (motinai) gauti išlaikymą vaikui. Jeigu išlaikymas apskaičiuotas šiais atvejais, visi galiojantys susitarimai panaikinami.

Kai taikomas 1989 m. Vaikų įstatymo 1 priedas, pareiškimas dėl išlaikymo pateikiamas teismui.

6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu?

Siekiant prisiteisti išlaikymą vaikui, pareiškimą tėvo (motinos) arba rūpintojo vardu gali pateikti bet kas, pavyzdžiui, draugas, giminaitis arba juriskonsultas (pvz., advokatas Anglijoje ir Velse). Tėvas (motina) arba rūpintojas turi suteikti pareiškimo įteikėjui atitinkamus įgaliojimus, nebent jis jau turėtų šiuos įgaliojimus, pavyzdžiui, pagal rašytinį įgaliojimą. Pareiškimo vaiko vardu Anglijoje ir Velse pateikti negalima, nes vaikai neturi teisės teikti pareiškimą dėl vaiko išlaikymo.

back

viršųviršų

Prašymas dėl abipusio išlaikymo vykdymo gali būti pateiktas tiktai vaiko vardu arba tam tikrais atvejais – išsituokusio sutuoktinio vardu.

7. Jeigu pareiškėjas ketina pareikšti ieškinį teisme, kaip jis sužino, kuris teismas turi jurisdikciją?

Jeigu pareiškėjai yra Anglijoje ir Velse, pareiškimus galima pateikti vietos magistratų arba grafystės teismui. Adresus galima susirasti telefonų knygoje arba Teismų tarnybos tinklalapyje English. Prireikus spręsti skirtingus teismo klausimus, administracinis teismo personalas suteiks konsultacijų.

8. Ar pareiškėjas, kad pareikštų ieškinį teisme, turi veikti per tarpininką (pvz., teisininką, konkrečią organizaciją ar vyriausybinę instituciją (centrinę ar vietos) ir t. t.)? Jeigu ne, kokios procedūros yra taikomos?

Pareiškimas suteikti vaiko išlaikymą yra administracinis procesas, kurį reguliuoja Vaiko paramos agentūra.

Jeigu pareiškėjai dėl abipusio išlaikymo nutarties vykdymo nori kreiptis į teismą dėl išlaikymo išieškojimo pagal įvairias tarptautines konvencijas ir susitarimus, jie neprivalo turėti teisininką. Iš kitos valstybės gautą pareiškimą atitinkama Anglijos ir Velso centrinė institucija nusiunčia atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos magistratų teismui arba atitinkamam pareiškimo valstybės teismui.

Pareiškėjai pagal 1989 m. Vaikų įstatymo 1 priedą neprivalo turėti teisininko, kad kreiptųsi į teismą.

back

viršųviršų

9. Ar pareiškėjas turi mokėti mokesčius už ieškinio pareiškimą teisme? Jeigu taip, kokie gali būti šie mokesčiai? Jeigu ieškovo finansinių išteklių nepakanka, ar jis gali gauti teisinę pagalbą procedūros išlaidoms padengti?

Išlaikymui išieškoti atstovavimas pagal įstatymą paprastai nėra būtinas ir išlaidos nepatiriamos daugelyje bylų, nebent nutartį priėmė grafystės teismas. Jeigu atstovavimas pagal įstatymą būtinas, galima pasinaudoti teisine pagalba ir parama, tačiau kai kuriais atvejais bus atliktas materialinės padėties ir bylos esmės patikrinimas; pareiškėjui gali tekti sumokėti įmoką.

Vaiko paramos agentūra apskaičiuoja vaiko išlaikymą, gauna išlaikymo sumą, perduoda išlaikymą tėvui (motinai) arba rūpintojui ir nemokamai įvykdo išlaikymo įsipareigojimą.

10. Kokios rūšies išlaikymą gali skirti teismas? Jeigu išlaikymas priteisiamas, kaip jis bus įvertintas? Ar teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas atsižvelgiant į pasikeitusią materialinę ar šeimyninę padėtį?

Išlaikymui išieškoti teismas gali patvirtinti nutartį dėl vaiko išlaikymo, sutuoktinio išlaikymo arba vaiko ir (arba) sutuoktinio išlaikymo. Teismas gali priimti nutartį dėl periodinių mokėjimų, vienkartinės išmokos, piniginių įsipareigojimų vykdymo, garantuotų periodinių mokėjimų. Vertinant sumas bus atsižvelgta į visas atskiros bylos aplinkybes. Teismams bet kuriuo metu galima pateikti pareiškimą pakeisti nutartį dėl išlaikymo.

Vaiko išlaikymo atveju, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenančio tėvo (motinos) grynosios savaitinės pajamos siekia arba viršija 200 svarų sterlingų, vaiko išlaikymas apskaičiuojamas kaip nuolat kartu su vaiku negyvenančio tėvo (motinos) grynųjų pajamų procentinė dalis. Ši procentinė dalis siekia 15 % vienam vaikui, 20 % dviem vaikams ir 25 % trim ar daugiau vaikų. Jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenančio tėvo (motinos) grynosios savaitinės pajamos viršija 100 svarų sterlingų, tačiau neviršija 200 svarų sterlingų, taikomas sumažintas tarifas. Jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenančio tėvo (motinos) grynosios savaitinės pajamos siekia arba yra mažesnės nei 100 svarų sterlingų arba jeigu jis gauna socialines pašalpas, taikoma vienoda 5 svarų norma.

back

viršųviršų

Mokėtinai išlaikymo sumai apskaičiuoti naudojama grynųjų savaitinių pajamų suma sumažinama, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) turi kartu su juo arba jo dabartinėje šeimoje gyvenančių vaikų.

Išlaikymui apskaičiuoti naudojama suma taip pat gali būti sumažinta, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) bent kartą per savaitę rūpinasi vaiku naktį. (Pavyzdžiui, 52 naktų atveju suma sumažinama septintadaliu, 104 naktų atveju – sumažinama dviem septintadaliais.)

Vertinant vaiko išlaikymą, į tai, kad tėvas (motina) gauna rūpybos išmokas, neatsižvelgiama.

11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas?

Teisę gauti išlaikymą turintys asmenys yra nurodyti 1 dalyje.

Anglijos ir Velso teismai sprendžia mokėjimų atskiriems asmenims klausimus. Tačiau Konstitucinių reikalų departamento oficialiai paskirto advokato ir viešosios patikos valdytojo tarnybos Išlaikymo nutarčių abipusio vykdymo (INAV) skyrius vykdo tam tikras funkcijas tvarkydamas tam tikrus mokėjimus iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Vaiko paramos agentūra teikia apskaičiavimo paslaugą ir pinigų gavimo paslaugą. Agentūra gaus vaiko išlaikymo sumą, jeigu vaiku besirūpinantis asmuo gauna valstybės paramą arba su pajamomis susietą nedarbo pašalpą arba jeigu to paprašo kuris nors iš tėvų. Jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) vėluoja atlikti mokėjimus, Vaiko paramos agentūra stengiasi užtikrinti, kad jis sumokėtų visą mokėtiną vaiko išlaikymą.

12. Jeigu skolininkas išlaikymo nemoka savanoriškai, kokių priemonių gali būti imtasi siekiant priversti jį mokėti?

Išlaikymui išieškoti teismas gali įsakyti atlikti mokėjimą tiesiogiai teismui; teismas gali nurodyti konkretų mokėjimo būdą; teismas gali priimti išskaitos iš atlyginimo nutartį; teismas gali paskirti laisvės atėmimo tam tikram laikotarpiui bausmę.

back

viršųviršų

Vaiko išlaikymo atveju, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) nevykdo savo vaiko finansinės paramos pareigos, Vaiko paramos agentūra imasi būtinų priemonių, užtikrinančių, kad jis sumokės visą mokėtiną vaiko išlaikymą. Vaiko paramos agentūra tam gali pasinaudoti įvairiais įgaliojimais. Tai gali būti tiesioginis pinigų atskaitymas nuo pajamų (atskaitymo nuo pajamų nutartis) ir bylos teisme iškėlimas (vykdomoji priemonė). Jeigu būtina, išskirtiniais atvejais teismo gali būti prašoma atimti nuolat kartu su vaiku negyvenančio ir išlaikymo nemokančio tėvo (motinos) vairuotojo pažymėjimą arba netgi jam skirti laisvės atėmimo bausmę.

Jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) nustatytu laiku neatlieka mokėjimo, Vaiko paramos agentūra gali skirti baudą, kuri gali siekti iki 25 % savaitinės išlaikymo sumos. Ši bauda gali būti skirta už kiekvieną nemokėjimo arba pavėluoto nuolat kartu su vaiku negyvenančio tėvo (motinos) mokėjimo savaitę. Šie pinigai nepridedami prie tėvui (motinai) arba rūpintojui mokamos išlaikymo sumos, nes jie atitenka valstybei, atlyginant papildomas administracines mokėjimus vykdančios agentūros išlaidas.

13. Ar yra kokia nors organizacija ar vyriausybinė institucija (centrinė ar vietos), kuri gali padėti man išieškoti išlaikymą?

Vaiko išlaikymo klausimus sprendžianti organizacija yra Vaiko paramos agentūra (žr. pirmiau).

14. Ar jos gali atstoti skolininką ir vietoje jo pačios mokėti išlaikymą arba dalį išlaikymo?

Tam tikrais atvejais Vaiko paramos agentūra gali tiktai perduoti gaunamus vaiko paramos pinigus. Agentūra negali mokėti išlaikymo arba jo dalies pati arba vietoje kartu su vaiku nuolat negyvenančio tėvo (motinos).

back

viršųviršų

Jeigu vaiku besirūpinantis tėvas (motina) ar kitas asmuo gauna valstybės paramą (įskaitant minimalių pajamų garantiją) arba su pajamomis susietą nedarbo pašalpą, šis asmuo gaus vaiko išlaikymo išmoką kartu su savo pašalpos mokėjimu. Šiais atvejais vaiku besirūpinančiam tėvui (motinai) arba kitam asmeniui bus sumokėta iki 10 svarų sterlingų iš bet kokio išlaikymo mokėjimo, gauto iš kartu su vaiku nuolat negyvenančio tėvo (motinos). Likusi suma atitenka valstybei.

Jungtinės Karalystės centrinės institucijos (pvz., INAV) negali prisiimti atsakomybės už mokėjimų atlikimą.

Jeigu ieškovas yra Anglijoje ir Velse, o išlaikymo skolininkas nuolat gyvena kitoje šalyje:

15. Ar ieškovas gali sulaukti pagalbos iš Anglijos ir Velso organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Jūs turėtumėte kreiptis į Konstitucinių reikalų departamento oficialiai paskirto advokato ir viešosios patikos valdytojo tarnybos Išlaikymo nutarčių abipusio vykdymo (INAV) skyrių.

Išlaikymo nutarčių abipusis vykdymas yra procesas, kai Jungtinės Karalystės teismų Jungtinės Karalystės nuolatinių gyventojų naudai priimtas nutartis dėl išlaikymo gali užregistruoti ir užsienyje nuolat gyvenančių žmonių atžvilgiu įvykdyti kitų valstybių teismai ar kitos institucijos.

Tai yra dvipusis susitarimas, kurį reglamentuoja tarptautinės konvencijos, o tai reiškia, kad užsienyje esančių asmenų naudai užsienyje priimtas nutartis dėl išlaikymo taip pat gali užregistruoti ir Jungtinės Karalystės nuolatinių gyventojų atžvilgiu įvykdyti Jungtinės Karalystės teismai.

back

viršųviršų

Kaip pateikti pareiškimą:

Nuolatinis Jungtinės Karalystės gyventojas, norintis pateikti pareiškimą gauti išlaikymą iš užsienyje esančio asmens, turėtų kreiptis į:

 • savo vietos magistratų teismą (arba nutartį priėmusį grafystės teismą), jeigu turi galiojančią teismo nutartį dėl išlaikymo, arba
 • savo vietos magistratų teismą, jeigu galiojančios nutarties nėra.

Teismų adresus galima rasti telefonų knygoje arba Teismų tarnybos tinklalapyje English.

Asmuo dėl jo nutarties vykdymo gali kreiptis mokėtojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje. Taip pat yra numatytos procedūros, pagal kurias pareiškėjas gali kreiptis į užsienio institucijas, kad šios parengtų nutartį dėl išlaikymo jų vardu. 

Samdyti advokatą pareiškėjui nėra būtina. Teismo personalas padės pareiškėjui ir nusiųs pareiškimą atitinkamai institucijai: Konstitucinių reikalų departamentui – pareiškimus iš Anglijos ir Velso, Škotijos vykdomajai institucijai – pareiškimus iš Škotijos arba Šiaurės Airijos teismų tarnybai – pareiškimus iš Šiaurės Airijos.

Institucija patikrins, ar pareiškimas yra tinkamai parengtas, ir išsiųs jį užsienio institucijai arba teismui užregistruoti bei įvykdyti toje valstybėje gyvenančio asmens atžvilgiu.

Pareiškimai iš užsienio turi būti siunčiami Konstitucinių reikalų departamento oficialiai paskirto advokato ir viešosios patikos valdytojo tarnybos INAV skyriui, kuris yra atsakingas už pareiškimų dėl išlaikymo vykdymo perdavimą ir gavimą Anglijoje ir Velse, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) gyvena užsienyje. INAV persiųs pareiškimą nurodytam teismui, turinčiam jurisdikciją nagrinėti konkretų atvejį.

back

viršųviršų

Užtikrinant vaiko išlaikymą, kai nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) yra kitoje Jungtinės Karalystės dalyje (t. y. Anglijoje, Velse arba Škotijoje) arba dirba ne Jungtinės Karalystės teritorijoje Jungtinėje Karalystėje darbo užmokestį mokančiam darbdaviui, Vaiko paramos agentūra gali tiktai atlikti apskaičiuoti išlaikymą.

16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

Kreiptis į INAV skyrių galima šiuo adresu:

Išlaikymo nutarčių abipusis vykdymas (INAV)

Oficialiai paskirto advokato ir viešosios patikos valdytojo tarnyba

81 Chancery Lane

Londonas

SW2A 1DD

Telefonas: 0845 345 5303 (tiktai Jungtinėje Karalystėje)

+44 20 7911 7016 (tarptautinis)

Faksas + 44 20 7911 7030

el. paštas: remo@offsol.gsi.gov.uk

17. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

Paprastai išsamios teisinės konsultacijos pareiškėjams arba kitiems asmenims neteikiamos: tai yra teismų atsakomybė. Tačiau gali būti duoti bendri su teisena susiję patarimai. Tikslus Jungtinės Karalystės ir kitų jurisdikcijų tarpusavio sąveikos pobūdis priklauso nuo konvencijos ar susitarimo, kurį yra pasirašiusi ta kita valstybė, ir Konstitucinių reikalų departamento oficialiai paskirto advokato ir viešosios patikos valdytojo tarnybos INAV skyrius gali pakonsultuoti, kaip konkrečiu atveju gali būti taikomos įvairios konvencijos.

back

viršųviršų

Vaiko išlaikymo atveju, jeigu vaiku besirūpinantis tėvas (motina) ir vaikas nuolat gyvena Jungtinėje Karalystėje, tačiau nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) nėra nuolatinis šalies gyventojas, Vaiko paramos agentūra turi jurisdikciją apskaičiuoti išlaikymą, jeigu nuolat kartu su vaiku negyvenantis tėvas (motina) dirba darbdaviui, kuris darbo užmokestį moka Jungtinėje Karalystėje.

Jeigu ieškovas yra kitoje šalyje, o išlaikymo skolininkas – Anglijoje ir Velse:

18. Ar ieškovas gali adresuoti prašymą tiesiogiai Anglijos ir Velso organizacijai ar vyriausybinei institucijai (centrinei ar vietos)?

Žr. atsakymą į 15 klausimą. Pareiškimas pateikiamas per centrinę instituciją arba pareiškėjo nuolatinės gyvenamosios vietos užsienyje jurisdikcijos teismą.

Vaiko išlaikymo atveju, jeigu ieškovas ir vaikas nuolat gyvena kitoje Jungtinės Karalystės dalyje (t. y. Škotijoje arba Šiaurės Airijoje), Vaiko paramos agentūra turės tiktai jurisdikciją apskaičiuoti išlaikymą.

19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija ar vyriausybine institucija (centrine ar vietos)?

INAV kontaktinė informacija pateikta 16 atsakyme.

Vaiko paramos agentūros English kontaktinė informacija pateikta 5.a) atsakyme.

20. Kokio pobūdžio pagalbą ieškovas gali gauti iš šios organizacijos ar vyriausybinės institucijos (centrinės ar vietos)?

INAV teikiama pagalba aprašyta atsakyme į 17 klausimą.

Aplinkybės, kuriomis Vaiko paramos agentūra gali priimti pareiškimą ir negali jo priimti, išsamiai aprašytos ankstesniuose atsakymuose.

Papildoma informacija

 • Konstitucinių reikalų departamentas English
 • Teismų tarnyba English
 • Vaiko paramos agentūra English
 • Darbo ir pensijų departamentas English

« Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija | Jungtinė Karalystė - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 04-04-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė