Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Förenade kungariket

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Förenade kungariket

Inom kort kommer du att hitta information om JURIDISKA YRKEN i Storbritannien på denna sida.

Så länge kan du få praktiska upplysningar genom att kontakta nedanstående organ eller besöka någon av följande webbplatser:
England och Wales:
Domare


Utnämning av yrkesdomare:

Judicial Group
Department for Constitutional Affairs
Selborne House
54-60 Victoria Street
London SW1E 6QW

Tfn: +44 20 7210 8964
Fax: +44 20 7210
enquiries.judicialgroup@dca.gsi.gov.uk
Webbplats: http://www.dca.gov.uk/judges.htm en

Vidareutbildning av domare:

Judicial Studies Board
9th Floor
Millbank Tower
Millbank
London SW1P 4QU

Tfn: +44 20 7217 4763
Fax: +44 20 7217 4779
jsboard@compuserve.com
Webbplats: www.jsboard.co.uk en

Lekmannadomare:

Judicial Group

Department for Constitutional Affairs
Selborne House
54-60 Victoria Street
London SW1E 6QW

Tfn: +44 20 7210 1489
Fax: +44 20 7210 0660
laymagistrates.judicialgroup@lcdhq.gsi.gov.uk
Webbplats: http://www.lcd.gov.uk/magist/magistfr.htm en

Till börjanTill början

The Magistrates' Association
28 Fitzroy Square
London W1T 6DD

Tfn: +44 20 7387 2353
Fax: +44 20 7383 4020
secretariat@magistrates-association.org.uk
Webbplats: http://www.magistrates-association.org.uk en
Klagomål om utnämning av yrkesdomare kan riktas till nedanstående myndighet, som också handhar den allmänna tillsynen av domarutnämningar:

The Commission for Judicial Appointments
7th Floor
Millbank Tower
Millbank
London SW1P 4RD

Tfn: +44 20 7217 4470
enquiries@ja-comm.gsi.gov.uk

Juridiska ombud

“ Barristers” :

The General Council of the Bar
3 Bedford Row
London WC1R 4DB

Tfn: +44 20 7242 0082
Fax: +44 20 7831 9217
Webbplats: http://www.barcouncil.org.uk en

“ Solicitors” :

The Law Society
113 Chancery Lane
London WC2A 1PL

Tfn: +44 20 7242 1222
Fax: + 44 20 7831 0344
info.services@lawsociety.org.uk

Webbplats: http://www.lawsociety.org.uk en

Klagomål mot juridiska ombud kan riktas till följande instanser:

Till börjanTill början

“ Barristers” :

The General Council of the Bar
Northumberland House
3rd Floor
303 - 306 High Holborn
London WC1V 7JZ T

Tfn: +44 20 7440 4000
Fax: +44 20 7440 4001
Webbplats: http://www.barcouncil.org.uk en

“ Solicitors” :

The Office for the Supervision of Solicitors
Victoria Court
8 Dormer Place
Leamington Spa
Warwickshire
CV32 5AE

Tfn: +44 1926 820082
Fax: +44 1926 431435

enquiries@lawsociety.org.uk
Webbplats: http://www.lawsociety.org.uk en

När en av ovanstående instanser har undersökt klagomålet kan det överlämnas till:

The Legal Services Ombudsman for England & Wales
3rd Floor
Sunlight House
Quay Street
Manchester M3 3JZ

Tfn: +44 161 839 7262
Fax: +44 161 832 5446
lso@olso.gsi.gov.uk
Webbplats: www.olso.org en

Skottland:
Domare
Utnämning av domare:

Scottish Executive Justice Department
Judicial Appointments & Finance Division
Hayweight House
23 Lauriston Street
Edinburgh
EH3 9DG

Tfn : +44 131 229 9200

Vidareutbildning av domare:

Judicial Studies Committee
Sheriff Court House
27 Chambers Street
Edinburgh
EH1 1LB

Tfn: +44 131 247 2866
Fax: +44 131 247 2867
judicialstudies@scotcourts.gov.uk

Juridiska ombud

” Advocates” :

Faculty of Advocates
Advocates Library
Parliament House
Edinburgh
EH1 1RF

Tfn: +44 131 226 5071
Fax: +44 131 225 3642

” Solicitors” :

The Law Society of Scotland
26 Drumsheugh Gardens
Edinburgh
EH3 7YR

Tfn: +44 131 226 7411
Fax : +44 131 225 2934
lawscot@lawscot.org.uk
Webbplats:www.lawscot.orgen

Klagomål mot juridiska ombud kan riktas till följande instanser:

” Advocates” :

Dean of the Faculty
Faculty of Advocates
Advocates Library
Parliament House
Parliament Square
Edinburgh
EH1 1RF

Tfn: +44 131 226 5071
Fax: +44 131 225 3642

“ Solicitors” :

Law Society of Scotland
26 Drumsheugh Gardens
Edinburgh
EH3 7YR

Tfn: +44 131 226 7411
Fax: +44 131 225 2934
lawscot@lawscot.org.uk
Webbplats: www.lawscot.org.uk en

När en av ovanstående instanser har undersökt klagomålet kan det överlämnas till:

The Scottish Legal Services Ombudsman
17 Waterloo Place
Edinburgh
EH1 3DL

Tfn: +44 131 244 3055
Fax:+44 131 244 3056
E-post: complaints@scot-legal-ombud-org-uk
Webbplats: http://www.slso.org.uk en

Nordirland:
Domare

Till börjanTill början

Handläggning av domarutnämningar:

The Judicial Services Branch
2nd Floor Headline Building
10-14 Victoria Street
Belfast
BT1 3GG

Tfn: +44 28 9072 8715
Fax: +44 28 9072 8704
judicialservices@courtsni.gov.uk

Vidareutbildning av ” resident magistrates” och andra domare och av lekmannadomare:

The Judicial Studies Board
2nd Floor Headline Building
10-14 Victoria Street
Belfast
BT1 3GG

Tfn: +44 28 9072 8715
Fax: +44 28 9072 8704

Klagomål om utnämning av yrkesdomare kan riktas till nedanstående myndighet, som också handhar den allmänna tillsynen av domarutnämningar:


The Office of the Commissioner for Judicial Appointments
for Northern Ireland
Headline House
10-14 Victoria Street
Belfast
BT1 3GG

Tfn: +44 28 9072 8700
Fax: +44 28 9072 8701
ocjani@courtsni.gov.uk

Juridiska ombud

“ Barristers” :

The General Council of the Bar of
Northern Ireland
Royal Courts of Justice
P.O. Box 414
Chichester Street
Belfast
BT1 3JP

Tfn: +44 28 9056 2349
Fax: +44 28 9056 2350
Webbplats: www.barlibrary.com en

“ Solicitors” :

The Law Society of Northern Ireland
Law Society House
98 Victoria Street
Belfast
BT1 3JZ

Tfn: +44 28 9023 1614
Fax: +44 28 9023 2606
info@lawsoc-ni.org
Webbplats: http://www.lawsoc-ni.orgen

Klagomål mot juridiska ombud kan riktas till följande instanser:

“ Barristers” :

The General Council of the Bar of
Northern Ireland
P.O. Box 414
Royal Courts of Justice
Chichester Street
Belfast
BT1 3JP

Tfn: +44 28 9056 2349
Fax: +44 28 9056 2350
Webbplats: www.barlibrary.com en

“ Solicitors” :

The Law Society of Northern Ireland
Law Society House
98 Victoria Street
Belfast
BT1 3JZ

Tfn: +44 28 9023 1614
Fax: +44 28 9023 2606
info@lawsoc-ni.org
Webbplats: http://www.lawsoc-ni.org en

” Lay Observer” kan pröva om Law Society har handlagt ett klagomål på rätt sätt.

The Lay Observer
Lancashire House
1st Floor
5 Linenhall Street
Belfast
BT2 8AA

Tfn: +44 28 9054 2900
Fax: +44 28 9054 2909

England och Wales

Skottland

Nordirland

Gibraltar

« Juridiska yrken - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket