Evropska komisija > EPM > Pravni poklici > Italija

Zadnja sprememba: 12-02-2008
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni poklici - Italija

Pravosodni delavci so razvrščeni v naslednje skupine: sodniki, državni tožilci, sodni uradniki, sodni izvršitelji in pravosodni uradniki, odvetniki in notarji.

Skupina odvetnikov, ki so se imenovali procuratore legale, v Italiji ne obstaja več in v zagotavljanje pravnega varstva ni vključen noben drug pravni strokovnjak.

Sodniki izvajajo sodno pristojnost in se delijo na poklicne sodnike (togati), ki se izberejo z razpisom in so javni uradniki, ter častne sodnike (mirovni sodniki, častni razpravljajoči sodniki in pomožni častni sodniki), ki izvajajo svoja pooblastila na osebni in začasni podlagi ter niso člani rednega sodstva. Imenuje jih Splošni sodni svet na podlagi ocene njihove usposobljenosti.

Poklicni sodniki prejmejo ustrezno mesečno državno plačo, katere znesek je odvisen od delovne dobe.

Častni sodniki prejmejo pavšalno plačilo za opravljene obravnave in sprejete sodne odločbe.

Na državnem tožilstvu na kasacijskem sodišču, pritožbenih sodiščih in rednih sodiščih delajo mirovni sodniki s preiskovalnimi pristojnostmi.

Imenovani so po enakem razpisu kot sodniki in plačani na podlagi enakih meril kot sodniki.

Na državnem tožilstvu na rednih sodiščih delajo tudi častni mirovni sodniki (častni pomočniki tožilcev), ki vodijo obravnave za tožilstvo. Imenovani so na podlagi usposobljenosti in izplača se jim le honorar za posamezno obravnavo.

Sodni uradniki in sodni izvršitelji so javni uradniki, ki se zaposlijo na podlagi razpisa, in državni uslužbenci, ki so kot taki tudi plačani.

Odvetniki in notarji opravljajo svobodni poklic.

Če želijo odvetniki opravljati svoj pravni poklic, morajo opraviti strokovni izpit, ki ga organizira ministrstvo za pravosodje in se izvaja vsako leto na posameznih pritožbenih sodiščih.

Notarji so imenovani po nacionalnem odprtem razpisu, ki ga organizira in izvede ministrstvo za pravosodje.

Dostop do teh poklicev je urejen z zakonom. Sodstvo (sodniki in tožilci) so v skladu z italijansko ustavo popolnoma samostojni in neodvisni pri opravljanju svojih dolžnosti. Vsi pravosodni delavci morajo upoštevati poklicni kodeks ravnanja.

Poklicni mirovni sodniki (tj. sodniki in tožilci) se razlikujejo le glede na delovno dobo in so na tej podlagi razvrščeni na plačilno lestvico. Stopnje v poklicni strukturi v pravosodju so: izredni sodnik, sodnik prvostopenjskega sodišča, sodnik pritožbenega sodišča, sodnik kasacijskega sodišča, sodnik, ki lahko odloča na višjih sodiščih.

Odvetniki se delijo na redne odvetnike in odvetnike, ki lahko zastopajo na kasacijskem sodišču.

Prav tako se sodni uradniki in sodni izvršitelji delijo na višje in nižje stopnje.

Notarji se ne delijo na podskupine.

Pravno zastopanje je obvezno na vseh sodiščih, razen na tistih, ki jim predseduje mirovni sodnik.

Poklicna združenja nadzorujejo svoje člane in lahko zoper njih uvedejo disciplinski postopek.

Tuji državljani lahko opravljajo odvetniški poklic, če je njihova poklicna kvalifikacija iz matične države priznana v skladu z direktivama št. 89/48/EGS in 98/5/ES.

Ti direktivi sta bili preneseni z zakonskima uredbama št. 115/92 in 96/2001.

Pravni poklic lahko v Italiji opravljajo osebe, ki so pridobile poklicno kvalifikacijo v zadevni matični državi in poleg tega izpolnjujejo druge pogoje iz zgoraj navedenih zakonskih uredb. Uredbi določata tudi merila za priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v tujini.

« Pravni poklici - Splošne informacije | Italija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 12-02-2008

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo