comisia europeană > RJE > Profesiuni juridice > Italia

Ultima actualizare: 14-02-2008
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Profesiuni juridice - Italia

Practicienii dreptului se împart în următoarele categorii: judecători, procurori, grefierii instanţelor, executori judecătoreşti, funcţionari judiciari, avocaţi şi notari.

Categoria avocaţilor cunoscuţi sub numele de procuratore legale nu mai există în Italia şi nu mai există alţi profesionişti ai dreptului implicaţi în activitatea de administrare a justiţiei.

Judecătorii exercită puterea jurisdicţională şi se împart în judecători de carieră (togati), care sunt selectaţi prin concurs şi intră în categoria funcţionarilor publici, şi judecători de onoare (judecătorii de pace, judecătorii de onoare ai tribunalelor şi judecătorii de onoare complementari), care exercită astfel de atribuţii în mod personal şi temporar, fără însă a fi membri ai corpului magistraţilor. Aceştia sunt numiţi de către Consiliul General al Corpului Magistraţilor pe baza evaluării calificărilor personale.

Judecătorii de carieră primesc un salariu lunar corespunzător din partea statului, suma fiind în funcţie de vechimea lor în muncă.

Judecătorii de onoare sunt remuneraţi cu sume forfetare în raport cu audierile ţinute şi hotărârile pronunţate.

Personalul birourilor procurorilor de pe lângă Curtea de Casaţie, curţile de apel şi instanţele de drept comun sunt alcătuite din magistraţi care exercită atribuţii de cercetare penală.

Aceştia sunt numiţi în urma unui concurs similar celui pentru numirea judecătorilor şi sunt remuneraţi pe aceeaşi bază ca şi judecătorii.

Personalul birourilor procurorilor de pe lângă instanţele de drept comun sunt alcătuite, de asemenea, din magistraţi de onoare (procurori asistenţi de onoare) care exercită funcţii ale ministerului public prin intermediul audierilor. Aceştia sunt numiţi pe baza calificărilor lor şi primesc numai onorariul stabilit pentru fiecare audiere.

Grefierii instanţei şi executorii judecătoreşti reprezintă funcţionari publici angajaţi prin concurs, fiind salariaţi ai statului remuneraţi ca atare.

Avocaţii şi notarii sunt membri ai profesiilor liberale.

Pentru a-şi exercita profesia, avocaţii trebuie să susţină un examen de competenţă, care este organizat de către Ministerul Justiţiei şi are loc anual la curţi de apel specifice.

Notarii sunt numiţi în urma unui concurs naţional public, organizat şi susţinut la Ministerul Justiţiei.

Accesul la aceste profesii este reglementat de lege. Corpul magistraţilor (judecătorii şi procurorii) se bucură de o autonomie şi independenţă absolută în exerciţiul atribuţiilor lor, în conformitate cu Constituţia italiană. Toţi practicienii de drept trebuie să respecte codul de conduită profesională.

Magistraţii de carieră (adică judecătorii şi procurorii) sunt departajaţi numai prin vechimea în muncă şi se bucură de o grilă de salarizare corespunzătoare. Structura carierei corpului magistraţilor prezintă următoarele nivele: judecător asociat, judecător la tribunal, judecător la Curtea de apel, judecător la Curtea de Casaţie, judecător competent să exercite atribuţii la instanţe superioare.

Avocaţii se împart în avocaţi obişnuiţi şi avocaţi competenţi să pledeze înaintea Curţii de Casaţie.

Grefierii instanţei şi executorii judecătoreşti se împart, de asemenea, în grade superioare şi inferioare.

În rândul notarilor nu există o asemenea distincţie.

Reprezentarea juridică este obligatorie la toate instanţele, cu excepţia celor a căror preşedinte este un judecător de pace.

Asociaţiile profesionale sunt responsabile de supravegherea membrilor lor şi exercită faţă de aceştia atribuţii disciplinare.

Resortisanţii străini pot practica profesia de avocat, dacă aceştia au obţinut calificări profesionaleîn ţările lor de origine şi sunt recunoscute în conformitate cu Directivele 89/48/CEE şi 98/5/CE.

Aceste directive au fost transpuse prin Decretele legislative nr. 115/92 şi 96/2001.

Profesia juridică poate fi exercitată în Italia de către persoanele care, după ce au obţinut calificările profesionale în ţările lor de origine, îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute de decretele legislative menţionate mai sus. Aceste decrete stabilesc, de asemenea, criterii privind recunoaşterea calificărilor obţinute în străinătate.

« Profesiuni juridice - Informaţii generale | Italia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 14-02-2008

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit